Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107175 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). O siedmiu mędrcach. Historya arcyciekawa przerobiona i wydana przez S. G. Poznań, w Księgarni Nowej, 1847,
107174 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya piękna i ucieszna o siedmiu mędrcach. Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na polski język Jan Bakalarz (!) z Koszyczek. Za pozwoleniem cenzury rządowej. Mikołów, nakł. i druk. Juliusza Nowackiego, b. r. (imprimatur 1846),
107173 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Przedrukowana. Roku Pańskiego 1800. B. m., (1800),
107172 Koszyckie zjazdy.
107171 Koszycki Karol.
107170 Koszyce.
107169 Koszyca Jan, burmistrz Tuchowa.
107168 Koszyc Poraj I.
107167 Koszyc Włodzimierz (pseud).
107166 Koszyc Wł. (pseud.).
107165 Koszyc W. (pseud.).
107164 Koszutzki Stanisław.
107163 Koszutski Władysław.
107162 Koszutski Witold Adam.
107161 Koszutski Witold.
107160 Koszutski Wiktor, mylnie.
107159 Koszutski Wacław.
107158 Koszutski Wacław. Pomiary i znamiona charakterystyczne najwięcej znanych ras i odmian bydła nizinnego i górskiego, według Lehnerta opisał Wacław Koszutski. Warszawa, nakł. Redakcyi Hodowcy, (Gebethner i Wolff), druk. Ign. Zawiszewskiego, 1885,
107157 Koszutski Stanisław (1872-1930).
107156 Koszutski Stanisław (1872-1930). Rozwój przemysłu wielkiego w Królestwie Polskiem. Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Handlowej, (Gebethner i Wolff), druk. E. Lubowskiego i S-ki, 1901,
107155 Koszutski Stanisław (1872-1930). O czem pisać korespondencye z prowincyi. Kwestyonaryusz dla korespondentów prowincyonalnych. Warszawa, Księgarnia M. Borkowskiego, druk. W. Dunina i S-ki, 1900,
107154 Koszutski Stanisław (1872-1930). Z bólów duszy. Spowiedź, Tuliłem cię..., Rana, Wiara, Dusza wygnana, Sonety: Nie wiem, Noc, Zaduma, Światło bólu, Sonety erotyczne, Szkielet, Echo, Wyschło łożysko rzeki, Bez duszy. Warszawa, skład główny w redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1898,
107153 Koszutski (Koszucki, Koszutzki) Stanisław, h. Leszczyc, bibliotekarz Zygmunta Augusta (zm. 1559).
107152 Koszutski St.
107151 Koszutski St.
107150 Koszutski S. członek łódzkiego Towarzystwa Cyklistów.
107149 Koszutski Nestor (1822-1886).
107148 Koszutski Nestor (1822-1886). Der Volkszeitung zur Beherzigung. Polen an Deutsche. Posen, gedruckt bei Louis Merzbach, 1861,
107147 Koszutski Nestor (1822-1886). Die Grundlagen des Realkredits oder Woher die Verschuldung des Grundbesitzes? und Wie ist dem permanenten Bankrott zu entgehen? Von Nestor von Koszutski. Das Uebersetzungsrecht in andere Sprachen behält sich der Verfasser vor. Berlin, Rudolph Wagner, Druck von J. B. Lange in Gnesen, 1860,
107146 Koszutski Nestor (1822-1886). Die Grundlagen des Realkredits, oder: Woher die Verschuldung des Grundbesitzes? und: Wie ist dem permanenten Bankrott zu entgehen? Von Nestor v. Koszutski. Das Uebersetzungsrecht in andere Sprachen behält sich der Verfasser vor. Gnesen, Im Zelbstverlage des Verfassers, Druck von J. B. Lange, 1860,