Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108635 Koziorowski Józef.
108634 Koziorowski Franciszek Edward, profesor weterynarii (1834-1898).
108633 Koziorowski Franciszek Edward, profesor weterynarii (1834-1898). Rys historyczny Instytutu weterynaryjnego w Warszawie i poprzedzającej go Szkoły weterynaryi za czas pięćdziesięcioletniego ich istnienia, skreślił Fr. Koziorowski. (Odb. z Rolnika i Hodowcy 1890). Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, druk. Wł. Szulca i S-ki, 1890,
108632 Koziorowski Franciszek Edward, profesor weterynarii (1834-1898). Istoriczeskij otczot po Warszawskomu wietierinarnomu institutu i priedszestwowawszym onomu Wietierinarno-uczebnym zawiedienijam w Warszawie za piatidiesiatiletnij pieriod ich suszczestwowanija. Sostawlen po poruczeniju Sowieta Instituta, Docentom onago F. Koziorowskim. Warszawa, tip. Warszawskago uczebnago okruga, 1890,
108631 Koziorowski Franciszek, weteran powstania listopadowego.
108630 Koziorowski Fr.
108629 Koziołkowski Stanisław.
108628 Koziołek Jan. Pieśń o św. Urszuli, ułożył ... gospodarz z Ołoboka. Ostrów, druk. W. Leitgebra, (1900),
108627 Koziołek A.
108626 Kozioł Walenty.
108625 Kozioł W.
108624 Kozioł S., dr med.
108623 Kozioł Paweł, ze Staromieścia.
108622 Kozioł M.
108621 Kozioł Jan.
108620 Kozioł.
108619 Koziol Stanislaus, lekarz w Bytomiu (ur. 1853). Ueber die Caries der Rippen. Inaugural-Dissertation welche, nebst beigefügten Thesen, mit Genehmigung der Medicinischen Facultät der Universität Breslau zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe Sonnabend, den 16. April 1887, Mittags 12 Uhr in der Aula Leopoldina öffentlich vertheidigen wird Stanislaus Kozioł Pract. Arzt in Beuthen O-S. Opponenten: Dr. Scholz, Kgl. Assistenzarzt. Dr. Körner, pract. Arzt. Dr. Scheyer, pract. Arzt. Breslau, H. Proskauer Jr., 1887,
108618 Koziol Michael.
108617 Koziński Jul.
108616 Koziński Feliks.
108615 Kozińska Franciszka.
108614 Kożin I. F.
108613 Kozin Jewgienij Wasiljewicz. Rukowodstwo k izuczeniju russkago jazyka. Etimołogija. Otdieł pierwyj. Fonieticzeskij sostaw, znaczenije i izmienienije słów. Sostawił po programmie mużskich gimnazij i progimnazij Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija, ot 20 ijula 1890 goda, Je. Kozin. Warszawa, w tipografii M. Ziemkiewicz, skład izdanija w Russkoj Kniżnoj Torgowle A. A. Flegontowa, 1891,
108612 Kozin Je.
108611 (Kozin). Analisis czyli Opisanie wód mineralnych, w szczególności zaś Kozińskich, w Królestwie Polskiem znajdujących się.
108610 Kozikowski Ignacy (1815-1900).
108609 Kozik Sebastian.
108608 Kozik Ludwik ks., z Dąbrowy.
108607 Kozik Andrzej.
108606 Kozik, naczelnik sądu powiatowego w Ropczycach.