Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
31250 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rzewuski Stanisław (pseud. Stanisław Stanisławski; 1864—1913). Mściciel. Dr. w 6 a.
32905 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Żyliński. Mściciel.
109857 Capendu Ernest (1826—1868). Mściciel zbrodni, powieść z czasów Ludwika XV, w 3 tomach, przełożył K. J. Arwin-Zieliński. Kraków, nakł. Wydaw. Dziennika Powieści, S. A. Krzyżanowski, druk. Czasu, 1884 (t. I—II) — 1885 (t. III),
96209 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał Współkapłański świeckim osobom służący. Zamykający czterdzieści Mszy albo Modlitw podczas Mszy świętej pobożnych i skutecznych. Wadowice, nakł. i druk. spadkobierców J. Pokornego, 1861,
96205 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał współ-kapłański świeckim osobom służący, czterdzieści modlitw podczas mszy świętej pobożnych i skutecznych zamykający. A jako kapłan wedle różności tajemnic Boskich, różne Mszy święte czyta i ofiaruje, podobnież osoby świeckie Mszy świętej słuchające, aby oneż (swoim sposobem) czytały i ofiarowały, a tak podczas jednej Mszy, razem wszystkich w tęż godzinę odprawujących się uczestnikami zostały, sposób najskuteczniejszy pokazujący. Pracą i staraniem Ks. Marcina Kochemenna Kapucyna niegdyś niemieckim językiem napisany, potem po łacinie, a roku Pańskiego 1764 na polski język przetłumaczony. Na nowo przedrukowany. Lipsk, druk. F. A. Brockhauza (!), nakł. Rubena Daiena w Wilnie, 1847,
96210 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał Współ-kapłański rzymski świeckim osobom służący zawierający w sobie Czterdzieści Mszy, czyli Modlitw w ofiarach podczas Mszy św. używanych, z dodatkiem Psalmów Nieszpornych, Godzinek, Koronek, Litanij, Różańców i Pieśni kościelnych. Wydanie czwarte pomnożone. Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1868,
96208 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał Współ-kapłański Polski świeckim osobom służący zawierający w sobie: Czterdzieści Mszy czyli Modlitw w ofiarach podczas Mszy świętej używanych, z dodatkiem Psalmów nieszpornych, Godzinek, Koronek, Litanij, Różańców i Pieśni w kościele naszym najużywańszych. Bochnia, nakł. i druk. Wawrzyńca Pisza, 1861,
96212 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał współ-kapłański dla osób świeckich, zawierający czterdzieści modlitw podczas mszy św. odmawiać się mających, stosownie do tego, jak kapłan według różności tajemnic Boskich różne msze święte czyta i ofiaruje. Żytomierz, J. Zawadzki, tipogr. Osipa Zawadzkago w Wilnie, 1895,
96206 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał współ-kapłański dla osób swieckich, zawierający czterdzieści modlitw podczas Mszy świętej odmawiać się mających, stosownie do tego jak Kapłan według różności tajemnic Boskich różne Msze święte czyta i ofiaruje. Przez X. Marcina Kochemenna ułożony, z łacińskiego na polski język przetłómaczony. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
96201 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał współ kapłański świeckim osobom służący, czterdzieści Mszy, albo modlitw pod czas Mszy Ś. pobożnych i skutecznych zamykający. Pracą i staraniem Xiędza Marcina Kochemensa Kapucyna, niegdyś Niemieckim Językiem napisany, potym na Oyczysty Język przetłomaczony. Roku ktorego Naywyższy Kapłan Chrystus Jezus stał się za nas Ofiarą 1806, przedrukowany. (Częstochowa), Druk. Jasney Gory Częstochowskiey, 1806,
96207 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał wspoł kapłański swieckim osobom służący Zamykaiący Czterdzieści Mszy albo Modlitw pod czas Mszy Swiętej pobożnych i skutecznych. Z niemieckiego na Polski przetłomaczony. ( Częstochowa), Druk. Jasnej Góry Częstochowskiej, 1852,
96204 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał wspoł kapłański swieckim osobom służący Zamykaiący Czterdzieści Mszy albo Modlitw pod czas Mszy S. pobożnych i skutecznych. Z niemieckiego na Polski przetłomaczony. Tamże [(Częstochowa), Druk. Jasney Gory Częstochowskiey], 1830,
96203 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał wspoł kapłański swieckim osobom słuzący, czterdzieści Mszy, albo Modlitw pod czas Mszy Swiętej Pobożnych i skutecznych. Zamykający Pracą i staraniem Xiędza Marcina Kochemensa Kapucyna, niegdyś Niemieckim Językiem napisany, potym na Oyczysty Język przetłomaczony. Roku, którego Naywyższy Kapłan Chrystus Jezus stał się za nas ofiarą Przedrukowany Roku (!) 1820. (Częstochowa), Druk. Jasney Gory Częstochowskiey, 1820,
96202 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał świeckim osobom służący 40. Modlitw pod czas Mszy S. pobożnych i skutecznych Zamykaiący A iako Kapłan wedle rożności Taiemnic Boskich, rożność Mszy S. czyta i ofiaruie, podobnie Osoby Swieckie Mszy S. słuchaiące aby oneż swoim sposobem czytali i ofiarowali, sposób okazuiący. Po niemiecku nayprzód przez X. Kochenensa (!) napisany, potym po Polsku wytłumaczony i po Siodmy raz na żądanie wielu osób przedrukowany. Poczajów, Druk. XX. Bazylianów, 1819,
96211 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Mszał Spółkapłański czyli czterdzieści sposobów słuchania Mszy Świętej. Przekład z dziełka Ks. M. Kochemenna. (Na okładce nadto:) Wydanie poprawne. Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1890,
62426 Elsner Józef (1769—1854). Msza... na 3 głosy z tow. organu. B. m. b. r.,
69907 Grabowski Józef (1842—1879). Msza: Boże Stwórco, na jeden lub cztery głosy (sopran, alt, tenor, bas) z organem. Warszawa, red. Przeglądu Katolickiego, 1877,
62431 Elsner Józef (1769—1854). Msza, Graduale i Offertorium na trzy głosy męzkie z tow. organu, ofiarowana JW. Nowosilcowi. Warszawa, druk. A. Płacheckiego, 1825,
62435 Elsner Józef (1769—1854). Msza Święta w Ojczystym Języku na trzy Głosy z towarzyszeniem Organu Ułożona i Ofiarowana Jaśnie Wielmo: Xię: Stanisławowi Choromańskiemu Biskupowi Adrazyiskiemu Suffraganowi Augustowskiemu. Przez... Professora stał: w Uniwersytecie Królewsko Warszawskim i Rektora Szkoły Główney Muzyki. Warszawa, w Składzie Muzyki Magnus. XXXI. Muzyki Kościelnej. (A. Płachecki), b. r.,
99400 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Msza Święta na jeden lub cztery głosy mięszane z Organem przez R. Zientarskiego. Słowa W. Syrokomli. (Chwała na wysokości. Zbiór kompozycyi kościelnych. 14). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, b. r. (ok. 1875),
62434 Elsner Józef (1769—1854). Msza święta na cztery głosy, z towarzyszeniem organu, ofiarowana JW. Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu, Słowa Kaz. Brodzińskiego. Warszawa, druk. A. Płacheckiego, (ok. 1825),
40244 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). Msza święta ku czci Błog. Jana z Dukli patrona Polski wraz z modlitwami ułożona przez... kapłana zak. OO. Bernardynów. Lwów, Druk. Ludowa, 1877,
83494 K. B. M. S. Z. Msza święta i nowenna na cześć Piastuna Jezusowego Oblubieńca Najświętszej Panny Maryi Świętego Józefa oraz nabożeństwo i odpusty dla wszystkich, którzy się wpisali lub wpisać pragną do bractwa Józefa Świętego. Przez autora książki Szkaplerznej B. M. S. Z. K. Na dochód nastrojenia i odnowienia organów w kościele OO Karmelitów. Lwów, nakł. wydawcy, druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, 1864,
10526 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Msza swięta w ojczystym języku na trzy głosy z towarzyszeniem organu ułożona i ofiarowana Jasnie Wielmo. Xię. Stanisławowi Choromańskiemu Biskupowi Adrazyjskiemu, Suffraganowi Augustowskiemu przez Józefa Elsnera... Warszawa, w Składzie Muzyki Magnus,
24210 Dembiński Bolesław (1833—1914). Msza pasterska, osnuta na tle melodyi kolendowych polskich. Poznań, A. Cybulski, 1898,
62433 Elsner Józef (1769—1854). Msza Pasterska napisana na uroczystość Bożego Narodzenia na cztery głosy z Organem i wiolonczellą (ad libitum) ofiarowana Wielmożnemu Xiędzu Kazimierzowi Kłaczyńskiemu Prowincyałowi Zgromadzenia XX. Pijarów. Rektorowi Kollegium Radomskiego Prezydującemu w Radzie Opiekuńczej Powiatu Radomskiego przez ... Rektora b. Konserwatorium Muzycznego profesora b. Uniwersytetu Warszawskiego. Dzieło Muzyki Kościelnej LXXVI. Warszawa, w cynkografii Ign. Klukowskiego, b. r. (1843?),
62428 Elsner Józef (1769—1854). Msza op. 34, G-dur. Dedyk. Antoniemu Radziwiłłowi. Poznań, K. A. Simon, (po 1825?).
62427 Elsner Józef (1769—1854). Msza op. 18, B-dur. Dedyk. Bernardowi Hahn we Wrocławiu. Warszawa, A. Płachecki, (po 1823?).
69906 Grabowski Józef (1842—1879). Msza na jeden głos z towarzyszeniem organu dla organistów prowincyonalnych. Warszawa, 1874,
33837 Feliński Alojzy (1771—1820). Msza na cztery głosy z towarzyszeniem organu na obchód dziękczynnego nabożeństwa wznowionego Arcybractwa Nieustającej Adoracyi Przenajświętszego Sakramentu przy Kościele Panien Sakramentek w Warszawie dnia 26 grudnia 1843 roku. Ofiarowana przez rzeczone Arcy-Bractwo Głównemu Protektorowi Jaśnie Wielmożnemu Ignacemu Turkułł Tajnemu Radcy Członków Rady Państwa i Ministrów Szambelanowi Dworu J. C. K. M-ci Ministrowi Sekretarzowi Stanu Królestwa Polskiego Kawalerowi wielu Orderów ułożona przez J. Elsnera Rektora b. Muzyki Konserwatorium Warszawskiego Profesora b. Uniwersytetu Alexandryiskiego Kawalera Orderu Ś-go Stanisława 3-ciej klasy w Warszawie. Dzieło Muzyki Kościelnej LXXX. Warszawa, Ig. Klukowski, b. r. (po 1843),