Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
29023 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jeske Choiński Teodor (1854—1920). Na straconym posterunku. Dr. w 5 a.
66002 Gebhart Emil (1839—1908). Na stolicy Piotrowej. 1075—1085. Powieść historyczna. Przez... Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. E. Skiwskiego, 1894,
65770 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Na stepach, powieść historyczna z pierwszej połowy XVIII w. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Dziennika Polskiego, 1896,
108535 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Na stanowisku. Obrazek sceniczny w jednym akcie. Lwów, nakł. autora, I. Związkowa Drukarnia, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), 1888,
29464 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Koziebrodzki Władysław (pseud. Władysław Estarodzki, Iks; 1839—1893). Na stanowisku. (Podczas polowania). Obr. scen. w 1 a.
31764 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Na stancji. Kom. w 1 a.
98993 Komornicki Stefan. Na stadionie. Lwów, nakł. Słowa Polskiego, druk. I Związkowej Drukarni, 1894,
29482 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kozłowski (art. dram.?). Na stacji w Grodzisku. Kom. w 1 a.
55572 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Müller Hugo (1831—1881). Na stacji kolei żelaznej. Kom. w 1 a.
29863 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ł. K. Na sposoby biorą się. Obr. scen. w 1 odsł.
22789 Dąbrowski Jan Henryk (generał; 1755—1818). Na spodziewany maryaż Jaśnie Wielmożnego Imć Pana Jana Dąbrowskiego Generała Kommender. Woysk. Polsk. Kawalera wielu orderów, z Jaśnie Wielmożną Jmość Panną Barbarą Chłapowską dziedziczką dobr Łopuchowa etc Podczaszanką w Poznaniu 1807 Mca 8bra 28. Drukowane w drukarni Dekiera y Kompanii. B. m .b. r. (Poznań, 1807),
37840 Franko Iwan (1856—1916). Na smert' Wołodymyra Barwińśkoho dnia 22 lutoho (3 sicznia) 1883. Lwiw, Druk. Towarystwa im. Szewczenka, 1883,
29127 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karwatowa Anna z Bardzkich (1854—1932). Na służbie. Szt. w 5 a.
108240 Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929). Na służbie Powieść. Tom I-II. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1896,
69818 Grabowski Bronisław (1841—1900). Na służbę bożą. Opowiadanie przez... Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
106270 Kośmiński Paweł (1860-1896). Na słupie. Nowela. Warszawa, nakł. Biblioteki Romansów i Powieści, druk. C. Przybyskiego, 1887,
69600 Grąbczewski Bronisław (1855—1926). Na słuczaj wojny s Indijej. Oziero Sziwa kak stratiegiczeskij punkt. Wojennopoliticzeskij oczerk. Nowyj Margiełan (Fergana), 1891,
82331 Jomini Henryk gen. (1779—1869). Na skutek rozkazów J. O. księcia Wagram i de Neuchatel wicekonetabla generał-majora wojsk jego Cesarskiéj Mości postanowiono co następuje. (Z datą: Wilno, 4 lipca 1812),
12753 C. J. Na skon Pilawity A. P ….. , (Adama Potockiego) dnia 15 czerwca 1872. (Wiersz, na końcu podpis: J. C. Krzeszowice 16 czerwca 1872). B. m., (1872),
49765 Kamiński Julian Aleksander Sulima (1805—1860). Na skon jaśnie Wielmożnego Imci Xiędza Franciszka Siarczyńskiego herbu Sas, Kanonika honorowego Przemyślkiego (!), proboszcza jarosławskiego, dyrektora Księgozbioru narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie, członka Król. Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, tudzież Towarzystwa uczonych Krakowskiego, męża wielce znakomitego w świecie uczonym. B. m. (Lwów), druk. Józefa Schnaydera, b. r. (1829),
81119 Jelski Aleksander (1834—1916). Na skolko razwitije czuwstwa sostradanija k żiwotnym obiespiecziwajet nrawstwiennost' czełowieczestwa, jego umstwiennyje i socialnyje intieriesy. Eskiz iz obłasti piedagogii ... Trud etot awtor poswiaszczajet swoim sotowariszczam, czlenam Ross. Obszcz. pokr. żiwotnym, a także wsiem matieriam, otcam, wospitatielam i nastawnikam. Postanowlenijem komitieta Rietowskoj Sielsko-chozjastwiennoj wystawki w 1878 godu nastojaszczeje soczinienije udostwojeno sieriebrianoj miedali Rossijskago Obszczestwa pokrowitielstwa żiwotnym. Mińsk, Tipo-litografija B. J. Sołomonowa, 1879,
29095 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karchowski Dionizy (1861—?). Na schyłku. Dr. w 5 a.
44800 Herse Bogusław (1872—1943). Na schyłku XIX wieku swojej Klienteli. „Bogusław Herse” w Warszawie, Warszawa, druk. P. Laskauera & W. Babickiego, 1899,
81658 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Na schyłku wieku. Studyum. Warszawa, (Gebethner i Wolff), druk. Wieku, 1894,
68398 Gładkowska Celina z Wołowskich (1859—1892). Na scenie i za kulisami. Historya parafialna. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1893,
31432 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Skarbek Fryderyk (1792—1866). Na Saskiej Kępie. Krt. w 1 a.
53110 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Cognetti Goffredo (ur. 1855). Na Santa Lucia. Obr. dr. w 2 a.
71515 Grudziński Stanisław (1852—1884). Na ruinach. Przez St. G. Dochód ze sprzedaży przeznacza się na rzecz pomnika Adama Mickiewicza. Lwów, nakł. autora, z Druk. Narodowej W. Manieckiego, 1874,
32771 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zdanowski Edward (krypt. E. Z.; 1855—1920). Na ruinach. Obr. w 5 a.
71516 Grudziński Stanisław (1852—1884). Na ruinach utwór... Wydanie drugie. Kraków, nakł. Księgarni K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1890,