Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79174 Januszewski.
79173 Januszewska Hersylia Łucja z domu Bécu (zm. 1872).
79172 Januszewska Eugenia. Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Diphtherie-und Pseudodiphtheriebacillen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohnen medizinischen Fakultät der Universität Bern vorgelegt von ... aus Gouvernément Kowno. Bern, Druck der Unions-druckerei, 1899,
79171 Januszewicz W.
79170 Januszewicz Teofil (1796—1876) i Roszkowski. Kommisya Województwa Sandomierskiego. (O nakazie odczytania z ambon decyzji Rządu Narodowego w sprawie karania przestępstw wojskowych, inc: „Poleca wszystkim Plebanom...”, z datą: Radom 29 III 1831). B. m. b. r. (Radom, 1831),
79169 Januszewicz Teofil (1796—1876).
79168 Januszewicz Teofil (1796—1876). (Zaproszenie na nabożeństwo żałobne w intencji Teofila Januszewicza, inc: „Za duszę ś. p. ...”). Paryż, (Druk. Polska A. Reiffa), b. r. (ok. 1876),
79167 Januszewicz Teofil (1796—1876). Do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Strasburg, druk. G. Silbermanna, b. r. (1837),
79166 Januszewicz Teofil (1796—1876). Do Sekcyi Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Rennes (z datą: Versailles, 12 VI 1838). (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, (1838),
79165 Januszewicz Teofil (1796—1876). Quelques mots sur l'occupation de Cracovie en 1836. Par ... Président de la Commission Palatinale du Palatinat de Sandomir durant la révolution de Pologne (1830—1831). Strasbourg, imprimerie de G. Silbermann, 1838,
79164 Januszewicz Teofil (1796—1876). Do Emigracyi polskiéj. (Odezwa o składkę dla nowo przybywających emigrantów). Paryż, 1846,
79163 Januszewicz Marceli. Starożytności miasta Wilna. 40 rycin rytych na kamieniu, z opisem po rusku i po polsku. Wilno, w litografii Józefa Oziębłowskiego, 1837 (zapowiedziano);
79162 Januszewicz Konstanty. Kategorya z W. Janem Jankowskim byłym Sędzią Granicznym Pttu Bobruyskiego w sprawie W. Mikołaia Malinowskiego Jeneralnego Prokuratora Massy Radziwiłłowskiey. Wilno, druk. B. Neumana, 1834,
79161 Januszewicz Józef (1757—1837).
79160 Januszewicz J.
79159 Januszek Józef.
79158 Janusz W.
79157 Janusz Tomasz.
79156 Janusz Suchywilk abp. (kanclerz krakowski; ur. ok. 1310, zm. 1382).
79155 Janusz Marcin.
79154 Janusz Józef.
79153 Janusz Antoni ks. (1820—1861).
79151 Janusz Antoni ks. (1820—1861). Praca codzienna, coroczna i cało-żywotna każdego Chrześcianina katolickiego, albo Książka modlitewna i Kancyonał dla katolików, z różnych ksiąg nabożnych i śpiewników zebrany. Cieszyn, druk. Karola Prochaski, 1857
79150 Janusz Antoni ks. (1820—1861). Kancyonał katolicki i razem Książka modlitewna pierwotnie ułożona przez śp. X. ..., Plebana Żebrzydowskiego, a teraz dla większej wygody katolików śląskich opracowana i po trzeci raz wydana przez X. Jana Żmijkę, wikarego w Frysztacie. Opawa, nakł. wydawcy, druk. Antoniego Pawliczka, 1868,
79149 Janusz Antoni ks. (1820—1861). Kancyonał katolicki mniejszy i razem książka modlitewna wyjęte z „Pracy” śp. ks. ... Plebana Żebrzydowskiego, i z dodatkiem osobliwszych nabożeństw i pieśni wydana przez ks. Jana Żmijkę Wikarego w Frysztacie. Wydanie drugie poprawne i pomnożone. Opawa, druk. Antoniego Pawliczka, 1863,
79148 Janusz Antoni ks. (1820—1861). Kancyonał katolicki mniejszy i razem Książka modlitewna, wyjęta z „Pracy”, wydal X. Żmijka. Opawa, druk. Ant. Pawliczka, 1862,
79147 Janusz Antoni ks. (1820—1861). Chorał czyli zbiór melodyi do kancyonału katolickiego ks. ... używanego na Szląsku i w Galicyi, ułożony na cztéry głosy do grania na organach i śpiewania. Lipsk, druk. F. A. Brockhausa, 1873,
79146 Janusz A.
79145 Janusz (książę zatorski).
79144 Janusz III (książę mazowiecki; 1502—1526).