Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79234 Januszkiewiczówna Kasylda.
79233 Januszkiewiczowa Eugenia z Laryssów (1815—1893).
79232 Januszkiewicz Witold.
79231 Januszkiewicz Stanisław ks.
79230 Januszkiewicz Seb.
79229 Januszkiewicz S. F.
79228 Januszkiewicz Romuald (1808—1865). (Zaproszenie na nabożeństwo żałobne w intencji Romualda Januszkiewicza, inc: „Dnia 8 kwietnia...”, z datą: Paryż 5 IV 1865). B. m. b. r. (Paryż 1865),
79227 Januszkiewicz Romuald (1808—1865).
79226 Januszkiewicz Michał dr.
79225 Januszkiewicz Ludwik (1835—1872). O ranach w ogólności. Streścił L. J. O podaniu pierwszej pomocy. Zeszyt pierwszy. Petersburg, druk. Jozefata Ohryzki, 1863,
79224 Januszkiewicz Ludwik (1835—1872). O bolezniennych processach w sosudistoj obołoczkie głaza woobszcze. Dissertacija ... na stiepień doktora miediciny (1859 goda). Sankt-Pietierburg, w Tipografii Ministierstwa Gosudarstwiennych Imuszczestw, 1861,
79223 Januszkiewicz L. Beobachtungen über Festigkeit bei homogener Deformation, angestellt von ... Mitgetheilt von W. Voigt (Aus den Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Mathematisch-physicalische Klasse 1898. Heft 1). Göttingen, 1898,
79222 Januszkiewicz Jan.
79221 Januszkiewicz Jan dr.
79220 Januszkiewicz Ignacy.
79219 Januszkiewicz Franciszek Sebastian. Wiersz przy założeniu domu szpitalnego w mieście Stanisławowie w obecności Jego Excellencyi Franciszka Barona Kriega z Hochfelden, Jego Ces. Król. Apostolskiej Mości Tajnego Radcy Prezesa C. K. Rządu w Królestwie Galicyi i Lodomeryi, Komendora Orderu S. Szczepana i t d. i t. d. wygłoszony dnia 10 czerwca 1837 przez ... Stanisławów, druk. J. Pawła Pillera, (1837),
79218 Januszkiewicz Franciszek Sebastian. Głos ku czci Najjaśn. ś. p. Ces. Franciszka I, przy odsłonięciu jego pomnika. Stanisławów, 1838.
79217 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874) i Wrotnowski Feliks. Krótki wykład historji i jeografji polskiej. Paryż, druk. E. Martinet, 1866,
79216 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874) i Kalinka Walery. Sprawozdanie z czynności Towarzystwa literacko-historycznego przez rok 1865 i pierwszy kwartał 1866. Odczytane na posiedzeniu publiczném Towarzystwa dnia 3 Maja 1866. (Tow. literacko-historyczne V). Paryż, Biblioteka Polska, druk. E. Martinet, 1866,
79215 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874).
79214 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Zaproszenie na nabożeństwo żałobne w intencji Eustachego Januszkiewicza, inc: „W przyszły poniedziałek...”, z datą: Paryż 24 VIII 1876). Paryż, (Druk. Polska A. Reiffa), b. r. (1876),
79213 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Szanowny Ziomku (spis nakładów z datą: Paryż 6 marca 1839),
79212 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Wspomnienia z czasu oblężenia Paryża. (Wyjątki z Dziennika spisywanego przez Ojca dla swéj córki). Skreślił E. J. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Uniw., 1871,
79211 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Stan nauki i literatury we Francyi za panowania Ludwika XIVgo. (Odb. z Dziennika Wileńskiego). B. m. b. r. (Wilno, 1825),
79210 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Kilka słów Drukarni Polskiéj. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, (1835),
79209 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). (Prospekt Kalendarza Pielgrzymstwa Polskiego na rok 1838, inc: „Szanowny Ziomku ...”). Paryż, Bourgogne i Martinet, 1838,
79208 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Prospekt (na broszurę p. t. Kopernik, wyd. przez Pielgrzyma Polskiego, z datą: Paryż 4 XI 1832). B. m. b. r.,
79207 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Polacy w Oporto. Paryż, drukarnia i gisernia A. Pinarda, 1833,
79206 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Livres polonais. Juillet 1844. Paris, impr. Bourgogne, (1844),
79205 Januszkiewicz Eustachy (1805—1874). Katalog ksiąg wydania księgarni A. Jełowickiego i Spółki. A. Paris, Drukarnia Bourgogne et Martinet, b. r.,