Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77770 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Gramatyka języka polskiego przez ... napisana do użytku szkół przeznaczona. Część I. Na klassę piérwszą. Wilno, nakł. Fr. Moritza, Drukarnia B. Neumana, 1825,
77769 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Grammatyka języka polskiego przez ... ułożona. Tom I—II. Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. Drukarni przy ulicy Sto-Jańskiej pod N. 431, 1823,
77768 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Grammatyka języka łacińskiego przez ... napisana, do użytku szkół przeznaczona. Część I. na klasę piérwszą. Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1825,
77767 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Chrześcijańska filozofia życia w porównaniu z filozofią naszego wieku panteistyczną przez ... Część I—III. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, księgarza i typografa, 1853,
77766 Jakubowicz Krzysztof.
77765 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883).
77764 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Przed wyborami do Rady Państwa. Bruxella, Drukarnia A. Verbaekhoven, Główny skład w księgarni K. Wilda we Lwowie, 1879,
77763 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Uwagi nad komasacją gruntów włościańskich. Lwów, główny skład w księgarni Karola Wilda, I Związkowa Drukarnia, 1880,
77762 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Rzecz o emeryturze oficyalistów prywatnych przez ... Lwów, druk. E. Winiarza, 1862,
77761 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Z pamiętnika Józefa Jakóbowicza. Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu w roku 1846. Wydał Józef Żywicki. Poznań, druk. i w Komisie W. Simona, 1886,
77760 Jakubowicz J.
77759 Jakubowicz Henryk.
77758 Jakubowicz Henryk. Być czy nie być? Aspazyja. O szarej godzinie. Pieśni bez tytułu. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1895,
77757 Jakubowicz Dominik (1784—1874).
77756 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842).
77755 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Wiadomości ściągające się do woyskowéy palnéy broni ręcznéy, z dziełka rossyyskiego i innych z dodaniem taryffy naprawy broni i ryciną. Z rozkazu Jego Cesarzewiczowskiéy Mości Wielkiego Xięcia Konstantego, Naczelnego Wodza, przez porucznika artylleryi ... ułożone i do druku podane. Warszawa, Drukarnia Woyskowa, 1824,
77754 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Słowar rossijsko-polskij soczinionnyj po słowariam Akadiemii rossijskoj pierwago i posledniago izdanij, s priumnożenijem tiechniczeskich wyrażenij. Tom pierwyj: A-O — Tom wtoroj: P-V. (Tytuł polski:) Słownik rossyysko-polski ułożony podług Słowników Akademii Rossyyskiéj pierwszego i późnieyszego wydania, pomnożony wyrazami technicznemi. Tom pierwszy: A-O — Tom drugi: P-V. Warszawa, w tłoczni N. Glücksberga, 1825—1828,
77753 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Początki języka rossyjskiego z dołączeniem wzoru pisma rossyjsskiego na miedzi rytego i słowniczka rossyjsko-polskiego. Warszawa, druk. Jaworskiego, 1844,
77752 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Początki języka rossyjskiego, obejmujące poznanie głosek, czytanie i wymawianie. Z dołączeniem wzoru pisma rossyjskiego na miedzi rytego i słowniczka rossyjsko-polskiego. Wydanie piąte. Warszawa, w tłoczni Józ. Węckiego, 1838,
77751 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Początki języka rossyjskiego z dołączeniem wzoru pisma rossyjskiego na miedzi rytego. Wydanie trzecie, przejrzane, poprawione i pomnożone. Warszawa, w tłoczni przy ulicy Mazowieckiej N. 1349, 1835, {na miedzi rytego i słowniczka rossyjsko-polskiego. Wydanie czwarte przejrzane, poprawione i powiększone Słowniczkiem. Warszawa, w tłoczni Józ. Węckiego, 1836,}
77750 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Początki języka rossyjskiego obejmujące poznanie głosek, czytanie i wymawianie. Z dołączeniem pisanego abecadła rossyjskiego. Warszawa, w tłoczni przy ul. Mazowieckiej No 1349, 1833,
77749 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Nowa Grammatyka rossyjska, z dodaniem ćwiczeń i słownika dla tłumaczenia z rossyjskiego na polski i z polskiego na rossyjski. Warszawa, 1837,
77748 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Nowaja grammatika russkago jazyka. S prisowokuplenijem uprażnienij i słowaria, dla pieriewoda s rossijskago na polskij i s polskago na rossijskij. Grammatika. (Tytuł polski:) Nowa grammatyka rossyjska, z dodaniem ćwiczeń i słownika, dla tłumaczenia z rossyjskiego na polskie i z polskiego na rossyjskie. Grammatyka. Warszawa, w tłoczni przy ulicy Mazowieckiej N° 1349, 1834,
77747 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Arytmetyka i pierwsze zasady algiebry, z rozkazu Jego Cesarzewiczowskiéy Mości Wielkiego Księcia Konstantyna, Naczelnego Wodzą Rossyyskiego na język Polski przez ... Podporucznika, Adjunkta Dyrekcyi Artyleryi przełożone. Warszawa, w Drukarni Woyskowéj, 1822,
77746 Jakubowicz Antoni.
77745 Jakubowicz Antoni.
77744 Jakubowicz Aleksander Paschalis (dowódca powstania w obwodzie warsz.).
77743 Jakubowicz.
77742 Jakubisiak Franciszek.
77741 Jakubik Marian.