Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80280 Jaszczurowski Józef Aleksander (1810—1886).
80279 Jaszczurowski Józef Aleksander (1810—1886). De somno commentatio inauguralis physiologico-pathologica quam consensu et auctoritate inclyti ordinis medicorum in antiquissima ac celeberrima studiorum Universitate Jagellonica pro adquirenda doctoris medicinae laurea scripsit ... Cracoviae, Typis Stanislai Gieszkowski, 1839,
80278 Jaszczurówka.
80277 Jaszczurówka. Jaszczurówka (Cieplica) w Tatrach. Kraków, druk. W. Korneckiego, (1888),
80276 Jaszczów.
80275 Jastżembowskij Wojtiech.
80274 Jastrzembski Andrzej.
80273 Jastrzembski Andrzej. Odpowiedź Ze strony JWW. Maryanny z Kruszewskich Markowskiey, Radczyni Województwa Podlaskiego i Aiexandry z Kruszewskich Sosnowskiey Marszałkowey powiatu Tykocińskiego; działających, w assystencyi mężów, jako naturalnych Opiekunów przeciwko JWW. Wincentemu, Szefowi byłey Gwardyi Królestwa Polskiego i Kawalerowi; Janowi vice Referendarzowi Rady Stanu Wydziału Oświecenia, Antoniemu Marszałkowi Województwa Augustowskiego, braciom Kruszewskim, pryncypalnym aktorom sprawy; oraz J. O. O. Xiążętom Zubof, sukcessorom śp. JO. Xięcia Platona Alexandrowicza Zuboffa Generała od Infanteryi, i różnych orderów Kawalera. Po dekrecie akcessoryynym Ziemstwa Telszewskiego, zapadłym dnia 1 Marca przeszłego 1828 roku. Wilno, druk. Manesa Boruchowicza Romma, 1829,
80272 Jastrzembska Józefa.
80271 Jastrzembowski Albert.
80270 Jastrzębski Zygmunt.
80269 Jastrzębski Zdzisław.
80268 Jastrzębski Wincenty Florian (z Wołynia). Powieści... tłumacza romansu Renegat. Wilno, Drukarnia przy ulicy Zamkowéy pod N. 185, 1826,
80267 Jastrzębski Wincenty Florian (z Wołynia). Du cancer des memelles. Thesé, Montpellier, 1836.
80266 Jastrzębski Wiktor.
80265 Jastrzębski Walenty (red.).
80264 Jastrzębski W.
80263 Jastrzębski Stanisław ks.
80262 Jastrzębski Stanisław ks. Mowa Do całey Parafii Kościoła Gozlickiego w Przytomności Jaśnie Wielmożnego Antoniego Hrabi Ledochowskiego wielu Orderów Kawalera wspomnianego Kościoła Kollatora. Przez X. ... Knika (kanonika) Honor. Katedralnego Kieleckiego i Vice-Regensa Seminarium tamteyszego. Przy swoiey do tegoż kościoła Introdukcyi dnia 6. Miesiąca Lutego 1815 Roku miana. B. m. b. r. (1815),
80261 Jastrzębski Sergiusz (nr. 1857, zm. po 1931). Grammatika jakutskogo jazyka. Irkutsk, 1900.
80260 Jastrzębski Rudolf (red.).
80259 Jastrzębski Mikołaj (1808—1874). Główne zasady buchalterji z zastosowaniem do gospodarstwa wiejskiego. Ułożone przez ... Petersburg, druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1865,
80258 Jastrzębski Mikołaj (1808—1874). Naczalnyja osnowanija obszczej i prikładnoj miechaniki. 2 tomy. S. Pietierburg, 1846,
80257 Jastrzębski Mikołaj (1808—1874). Kurs prakticzeskoj miechaniki. Cz. I i II. (W zbiorze: Sobranije czertieżej po czasti stroitielnago iskustwa). Pietierburg, 1837—1838,
80256 Jastrzębski Michał Józef (superintendent kalwiński; 1859—1938).
80255 Jastrzębski Marian Jan (1870—1935).
80254 Jastrzębski Ludomił.
80253 Jastrzębski Kornel.
80252 Jastrzębski Karol. (Zawiadomienie o otwarciu nowej drukarni w Krakowie, inc: „Podpisany otworzywszy w dniu dzisiejszym...”, z datą: Kraków 7 III 1849). B. m. (Kraków) b. r. (1849),
80251 Jastrzębski K. (tłum.).