Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79264 Jaquemet Antoine-Mathias-Alexandre bp. Mandement de Monseigneur ... l'évêque de Nantes en faveur de la Pologne. Nantes, 1862,
79263 Japowicz Wł.
79262 Japońscy męczennicy.
79261 Japonia.
79260 Japoł Franciszek.
79259 Japing E.
79258 Janżuł Iwan Iwanowicz.
79257 Janżuł Iwan Iwanowicz. Przemysł fabryczny w Królestwie Polskiem. Studyum ekonomiczne Dra ... prof. Uniw. Moskiewskiego. Petersburg, nakł. Kraju, skład główny w Księgarni Warszawskiej (Br. Rymowicz), druk. Trenke i Fusnot, 1887,
79256 Janżuł Iwan Iwanowicz. Otczet ... po izsledowaniju fabriczno-zawodskoj promyszlennosti w Carstwie Polskom. S.-Pietierburg, 1888,
79255 Janżuł Iwan Iwanowicz. Istoriczeskij Oczerk razwitija fabriczno-zawodskoj promyszlennosti w Carstwie Polskom. Riecz proizniesiennaja w torżestwiennom sobranii Impieratorsk. Moskowskago Uniwiersitieta 12-go janwaria 1887 g. Moskwa, Tip. A. J. Mamontowa i Ko., 1887,
79254 Janzé (de) Alice.
79253 Janyćkij O. Oborona Terebowle. Napysaw ... Nakładom Komitetu Wydawnyctwa kniżoczok narodnych. Widpowiedajuszczyj redaktor Sz. Parasewicz. (Wydawnyctwo narodne u Lwowi rok VI, kniżoczka 9, miesjac Wereseń). U Lwowi, druk. S. Bednarskoho, 1887,
79252 Jany Ludwik (1833—1886).
79251 Jany Ludwik (1833—1886). De partu faciali. Dissertatio inauguralis obstetricio-medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Academia Viadrina ad summos in Medicina, Chirurgia, Arte Obstetricia honores rite capessendos idibus Novembribus A. MDCCCLVIII H. L. Q. C. palam deffendet auctor..., Silesius. Opponentibus: S. Karfunkel, med. et chir. dd. P. Steuer, med. et chir. dr. Vratislaviae, typis Henrici Lindner, 1858,
79250 Janvier P. ks.
79249 Janvier P. ks. Żywot siostry Maryi od św. Piotra, Karmelitanki z Tours. Według własnych jej rękopisów przez ks. ... dziekana kapituły metropolitalnej w Tours, przełożonego Zgromadzenia Księży Oblicza Świętego. Tłomaczone z drugiego poprawnego wydania za pozwoleniem autora przez M. S. Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 1888,
79248 Janvier P. ks. Żywot Leona Dupont, z francuskiego przerobione przez ***. Poznań, nakł. tłomacza, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1893,
79247 Janutka Walenty ks.
79246 Janutka Walenty ks. Ogłoszenie (o nabożeństwie w intencji Ojca Św.; inc: „Wezwanie przez wiernych...”, z datą: Ruszcza 1 VI 1871). B. m., druk. Kraju, b. r. (1871),
79245 Janutka Walenty ks. Mowa na pogrzebie ś. p. Maryi Ludwiki z Indyczewskich Rudowskiéj, w dniu 7ym Października 1840 roku, w kościele parafialnym raciborowickim przez X. W. J. miana. Kraków, druk. D. E. Friedleina, 1841,
79244 Januszpole.
79243 Januszowski L. E. (tłum.).
79242 Januszowski Józef (z Dąbrowy) pisze pod pseud. Henricolo (1835—1860).
79241 Januszowski Jan (właściwe nazwisko: Łazarzowic; 1550—1613), Kochanowski Jan, Górnicki Łukasz.
79240 Januszowski Jan (właściwe nazwisko: Łazarzowic; 1550—1613), Kochanowski Jan, Górnicki Łukasz. Nowy Karakter Polski z Drukárnie Łázarzowéy: y Orthographia polska: Iana Kochanowskiego, Ieo M. P. Łukasza Gornickieo, & c. & c. Iana Ianuszowskiego. Roku Panskiego 1594. — Tractatus de orthographia polonica auctoribus Ioan. Cochanovio, Luc. Gornicio, Ioan. Ianussovio qui inscribitur Nowy Karakter etc. Cracoviae, Anno Domini MDLXXXXIV editus. Posnaniae, apud J. K. Żupański, (1882),
79239 Januszowski.
79238 Januszówna Józefa.
79237 Januszkowski Zygmunt.
79236 Januszko W.
79235 Januszkiewiczówna Maria.