Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77800 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Kilka uwag w zastósowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i magnetyzmu zwierzęcego, napisał Ks. A. J. (Odb. z Czasu). Kraków, czcionkami Drukarni Czasu, 1853,
77799 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Uzupełnienie zdania sprawy z czynności Komitetu Pogorzeli Miasta Krakowa. B. m, b. r. (z datą: 10 XII 1853),
77798 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). o tygodniku warszawskim umieszczanym w Czasie, dzienniku krakowskim. (Odb. z Nowin). Lwów, druk. E. Winiarza, 1855,
77797 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi, przez Ks. A. J. (Odb. z Rocznika c. k. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego). Kraków, druk. Czasu, 1853,
77796 Jakubowski Ad. ks.
77795 Jakubowski A.
77794 Jakubowski i Jarra. Regulamin Fabryki wyrobów platerowanych Jakubowski & Jarra w Krakowie. Kraków, nakł. Fabryki wyrobów platerowanych Jakubowski & Jarra, druk. W. Korneckiego, 1893,
77793 Jakubowski i Jarra. 1888. Cennik. Pierwsza krajowa fabryka wyrobów platerowanych tak zwane chińskie srebro Jakubowski i Jarra. Kraków, Rynek 26. Składy: Lwów: Jakubowski i Jarra. Rynek 37. — Nowy Sącz: J. K. Jakubowski, księgarnia. — Tarnów: Stefan Starzewski, Krakowska — Jasło: T. W. Brąglewicz. — Wadowice: A. Wieczorek. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1888 (na okładce: 1889),
77792 Jakubowski (pisarz gminny w Lipinach).
77791 Jakubowski (z Łodzi).
77790 Jakubowski ks. Kazania krótkie ... (Warszawa 1808).
77789 Jakubowski.
77788 Jakubowski.
77787 Jakubowska Zofia (z Kiecia na Litwie). Beziehungen zwischen Strassburg, Zürich und Bern im XVII Jahrh. Strassburg, 1897,
77786 Jakubowska Maria z Seredyńskich. Z pobytu w Bośni. Wrażenia, obrazki i szkice skreśliła ... Bytom, G. Ś., nakł. autorki, druk. wydawnictwa Katolika, 1891,
77785 Jakubowska Ksawera z Meciszewskich.
77784 Jakubowska Fel.
77783 Jakubowicz Zachariasz. Alphabetische Verzeichniss aller Ortschaften Galiziens und der Bukowina, aufgenommen im Jahre 1818. Lemberg, gedruckt und im Verlage bei Joseph Johann Piller, (1818),
77782 Jakubowicz Zachariasz. Consignatio bonorum terrestrium Regni Galiciae, juxta circulos, ordine alphabetico una cum indicatis concernentibus sectionibus camerarialibus edita a Z. B. J. Secretario C. R. Fori Nobilium Leopoliensis ad usum Consilii, secretariorum, camerariorum et advocatorum. Leopoli, typis C. R. Galiciensis Aerarialis Typographiae, 1833,
77781 Jakubowicz Władysław ks. (pijar; zm. 1878).
77780 Jakubowicz Stanisław.
77779 Jakubowicz Stanisław. Zarys przędzenia wełny czesankowej. Opracował ... inżynier (Biblioteka Przemysłowa). Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, druk. Jana Cotty, 1895,
77778 Jakubowicz Stanisław. Samoprząśnica (Selfactor). Studyum teoretyczno-praktyczne. Opracował ... inżynier. (Biblioteka Przemysłowa). Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, Skład główny Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bratmana, 1899,
77777 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853).
77776 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Wypisy z autorów klassycznych rzymskich dopełniające naukę przypadkowania i czasowania łacińskiego (Wilno, 1825);
77775 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). De Virtute Romanorum antiqua eiusque causis Commentatio in solemnibus anniversariis Caesareae Universitatis Litterarum Mosquensis die XVII Junii MDCCCXLI, recitata a ... O. Prof. Universitatis Mosquensis. B. m. b. r. (Moskwa 1841),
77774 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). O sposobie uczenia języków. (Odb. z?). Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1826,
77773 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). O sposobie uczenia języków. Jakim sposobem uczy się dziécię mowy ojczystej? Krzemieniec, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1826,
77772 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). De Pulchro Platonico. Riecz proizniesionnaja pri otkrytii Kijewskago Uniwiersitieta 15 ijula 1834 g. (w: Zapiski i rieczi czytannyje w Sobranii Uniwiers. sw. Władimira, Kijow, 1840, str. 33—84).
77771 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Grammatyka języka polskiego przez ... Część III. O składni. Wilno, nakł. Fr. Moritza, w drukarni Józefa Zawadzkiego, 1834,