Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79294 Jardin (Le) Céleste.
79293 Jarczyński W. ks.
79292 Jarczewski Kazimierz.
79291 Jarczewski (z Tucholi).
79290 Jaraczewski Z.
79289 Jaraczewski Włodzimierz.
79288 Jaraczewski Witold. Telegram. Krotochwila w jednym akcie napisał ... Kraków, nakł. autora, druk. F. K. Pobudkiewicza, 1889,
79287 Jaraczewski S.
79286 Jaraczewski Julian (właściciel Głuchowa).
79285 Jaraczewski Julian (właściciel Głuchowa). O sposobach zastąpienia ręcznej pańszczyzny. Przez ... Poznań, nakł. Księgarni Jana Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1849,
79284 Jaraczewski Julian (właściciel Głuchowa). Von der Cholera. Aus dem Polnischen übersetzt. Posen, Hofbuchdruckerei von W. Decker & Comp., 1853,
79283 Jaraczewski Julian (właściciel Głuchowa). O cholerze. Poznań, druk. Nadwornej Drukarni W. Deckera i Spółki, 1853,
79282 Jaraczewski Julian (1797—1867). Bazar w Poznaniu. Poznań, druk. M. Zoerna, 1855,
79281 Jaraczewski Józef (zm. 1816).
79280 Jaraczewski. Zur Geschichte der Hexenprocesse in Erfurt und Umgegend. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des 17 Jahrhunderts. Vortrag, gehalten im Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Erfurt von Dr. ... Erfurt, Verlag von Carl Villaret, 1876,
79279 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832).
79278 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Zofia i Emilia. Powieść narodowa, oryginalnie, przez Polkę napisana. Tom I—II. Warszawa, Drukarnia przy Mazowieckiéy ulicy N. 1352, 1827,
79277 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Wieczór adwentowy. Z Powieści narodowych ... (Dodatek powieściowy do Pogoni). Tarnów, nakł. Wydawnictwa Pogoń, druk. Józefa Pisza, 1890,
79276 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Wieczór adwentowy. Powieść narodowa. Przez autorkę Zofii i Emilii. Tom I—II. Warszawa, drukarnia przy ulicy Mazowickiéj Nr 1349, 1828, {przez ... Wydanie nowe. (Biblioteka domowa. Zbiór najlepszych utworów piśmiennictwa polskiego, dawnych i nowych, t. 32). Bruxella, u Zygmunta Gerstmanna, druk. F. A. Brockhauza (!) w Lipsku, 1862,}
79275 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Upominek dla dzieci, czyli Krótkie powieści moralne. Przez autorkę Zofii i Emilii. Warszawa, w Drukarni przy ulicy Mazowieckiey Nr 1349, 1828,
79274 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Powieści narodowe. Wydanie nowe J. N. Bobrowicza uczynione za upoważnieniem familii Autorki. Tom I: Zofia i Emilia. Przez ... Z portretem i życiorysem autorki. Lipsk, nakł. Księgarni Zagranicznej (Librairie étrangère), druk. F. A. Brockhauza (!), 1845,
79273 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Powieści krótkie, moralne dla dzieci. Warszawa, 1842,
79272 Jaraczewska Elżbieta z Krasińskich (1791—1832). Pierwsza młodość, pierwsze uczucia. Powieść narodowa przez autorkę Zofii i Emilii. Tom I—IV. Warszawa, Drukarnia przy ulicy Mazowieckiéj Nr 1349,1829,
79271 Jaraczewska Antonina.
79270 Jaraczewo.
79269 Jaracz (nauczyciel).
79268 Jar Fr.
79267 Jaquet Gustav. Kurzgefasste Geschichte von Westpreussen und Danzig (Gdańsk) von der frühesten Zeit bis zur Gegenwart. Ein Geschichtsbüchlein für das Volk von ... (Preussische Volksbücher 52). Mohrungen (Morąg), Druck und Verlag von C. L. Rautenberg, 1866,
79266 Jaques Jean. Mistrz tańców kieszonkowy czyli Zbiór najnowszych i najulubieńszych porządków i zwrotów tańcowych Polonezów, kontradansów, Mazurów, Walców, tudzież zwrotów Polek, Polka-Mazurów i Kotillonów jako też Kadrillów dworskich dla własnej nauki, bez nauczyciela na komendę mistrza balu ułożył... Tłomaczenie z francuskiego. Kraków, nakł. i druk. J. Bensdorffa, 1865,
79265 Jaquemet Antoine-Mathias-Alexandre bp.