Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
12674 Bystrzonowski Ludwik Szafraniec (1797—1878). Myśli przydatne do powstania w Polszcze. Paryż, druk. L. Martinet, 1863,
1599 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Myśli pobożne, duszom pragnącym czynić postęp na drodze Bożej do rozwagi podane, przekład o. Prokopa Kap. (Leszczyńskiego), z jego wstępem o czytaniu duchownem. Kraków, nakł. Jędrkiewicza, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881,
59762 Dybowski Aleksander Napoleon (1811—1862). Myśli o wychowaniu narodowém. Przez... professora języków żyjących przy francuzkiém Kollegium Królewskiem w Poitiers. Poitiers, druk. Dépierris, marzec 1846,
7030 Bierzyński Roman (1798—1879). Myśli o stowarzyszeniu kredytowem właścicieli domów w Warszawie. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1850,
67663 Giżycki Franciszek Ksawery (1786—1850). Myśli o Poprawie budowli Wieyskiey. W Kraju Między Bugiem i Dnieprem. Przez *X. *G. z Wystawnikami. B. m. (Krzemieniec), 1810,
77797 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi, przez Ks. A. J. (Odb. z Rocznika c. k. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego). Kraków, druk. Czasu, 1853,
18160 Czartoryski Adam Kazimierz (generał ziem podolskich; 1734—1823). Myśli o pismach polskich. Z uwagami, nad sposobem pisania w rozmaitych materyach. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1801 (właściwie: 1810),
15704 ChylińskI Marian. Myśli o nauce obcych języków, z dodaniem krótkiej metody uczenia się praktycznego spisał ... Kraków, Ż. J. Wywiałkowski, 1861,
70268 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). Myśli o naszych działaniach w kraju i za granicą. Przez... Lipsk, E. Ł. Kasprowicz, druk. F. A. Brockhausa, 1865,
76251 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Myśli o krzyżu przez ... Krzyż zbawienie nasze. Warszawa, Drukarnia Alexandra Ginsa, 1856,
83943 Kaczkowski Stanisław (ur. 1783 lub 1784, zm. 1855). Myśli o handlu naszym. B . m., 1818,
75377 Iszkowski Edward. Myśli o dzierżawach i warunkach dzierżawnych, w zastosowaniu do terazniejszego położenia kraju. Przez... Oddruk z Tygodnika rolniczo-przemysłowego. Na fundusz Towarzystwa Urzędników prywatnych. Lwów, St. Przyłęcki, druk. P. Pillera, 1848,
22136 Czetyrkin Roman (lekarz; 1797—1865). Myśli o cholerze, oparte na prawach galwanizmu... głównego inspektora służby zdrowia w Król. Polsk. i główn. medyka czynnej armii. Warszawa, Druk. przy ulicy Rymarskiej, 1847,
6629 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Myśli nieoportunistyczne. Kraków, Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1898,
33513 Faust Fryderyk (kupiec i fabrykant zapałek). Myśli niektóre o zakładaniu ochrony dla ślepych, B. m. b. r. (Lwów, 1858),
71412 Groza Sylwester Wężyk (1793—1849). Myśli niektóre nad zdrożnościami ludzkiémi. Z dodatkiem Rozmowy o szczęściu. Pisano przed r. 1831 przez S. W. G.... Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1840,
40976 Gordlande E. M. Myśli moralne dla młodzieży, dzieło ofiarowane JW. Radzcy Stanu K. P. Zaleskiemu Członkowi Kommissyi Wyznań Religijnych i Oświecenia narodowego, Kawalerowi, przez ... Wilno, w Druk. nowozałożonej Dworca, 1829,
106213 Kośmiński Antoni. Myśli moralne Antoniego z K****g**da. Warszawa, druk. A. Brzeziny, 1826,
79885 Jasiński Józef. Myśli łączące się s pytaniem wynagrodzfnia(!) za zniesione w kraju naszym powinności ludu wiejskiego przez ... W dwóch oddziałach. Wiedeń, w tłoczni OO. Mechitarystów, 1848,
46507 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Myśli i zdania moralne, wyięte z Pamiątki po dobrey matce. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1827,
80091 Jasnowidząca. Myśli i fakty. Poświęca się Pani Guloten. (Eliza Schmidt-Guloten). Z russkiego. Warszawa, Skład w księgarni M. A. Kownera, druk. M. Filipowskiej, 1895,
105841 Biegański Władysław (1857—1917). Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899,
11679 Budziński Stanisław (1824—1895). Myśli do ułożenia nowego prawa karnego w formie projektu z motywami przez... prof. prawa karnego w Szkole Głównej skreślone. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1865,
18113 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Myśli dążące do zamiaru polepszenia bytu Włościan Polskich i podania im środków dóyścia stopniami do niepodległości, bez szkody Właścicieli. B. m. b. r. (1814),
10056 Bratkowski Stanisław (1791—1871). Myśli (Kilka) dla Polski przez wydawcę Dziennika Aweniońskiego (autografowane). Nantes, Charpentier, 1840,
19797 Czasopisma. Myśl. Myśl. Tomik prac zbior. Warszawa, 1862.
19795 Czasopisma. Myśl. Myśl. (Od 15 VII 1895: Myśl Literacko-społeczna, od 10 VI 1896: Myśl Literacko-artystyczna). Kraków, Lwów, 1891—1896.
19796 Czasopisma. Myśl. Myśl. Paryż, 1864.
19799 Czasopisma. Myśl Wszechpolska. Myśl Wszechpolska. Warszawa, 1897.
51315 Karpowicz Kazimierz (zm. 1876). Myśl usunięcia przyczyn wygórowanej ceny artykułów żywności przez ... Aptekarza. Warszawa, b. dr., 1868,