Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79324 Jarkowski Stefan.
79323 Jarkowski Stanisław.
79322 Jarkowski Paweł (1781—1845).
79321 Jarkowski Jan (1844—1902). Hypothèse cinétique de la gravitation universelle en connexion avec la formation des éléments chimiques. Par Jean Yarkowski, ingenieur. Moscou, chez l'auteur, Tipolitografija Wysoczajsze utwierżd. T-wa I. N. Kusznieriew i Ko., 1888,
79320 Jarkowski Antoni (1760—1828). Uwiadomienie o konwiktach płatnych przy Liceum wołyńskiém w Krzemieńcu d. 1 Lipca 1820 r. ,
79319 Jarkowski Antoni (1760—1828). Antoniego Jarkowskiego Prefekta Gymnazyum Wołyńskiego i Professora Prawa w témże Gymnazyum Przemowa do uczniów przy rozpoczęciu swéj lekcyi dnia 3 miesiąca Października 1805 roku. B. m. b. r. (Poczajów 1805),
79318 Jarkowski Antoni (1760—1828). Praelectiones in Lycaeo Volhyniensi sub auspiciis Universitatis Litterarum Caesareae Vilnensis a Kalendis Septembribus anni MDCCCXXI ad Kalendas Quintiles anni MDCCCXXII. habendae indicuntur a Vicario Directoris et Praefecto Lycaei ... Cremeneci, Typis excudit N. Gluecksberg typographus Lycaei, 1821,
79317 Jarkowski Antoni (1760—1828). Mowa Jmc. Pana ... Prefekta Gymnazium Wołyńskiego, przy odebraniu Monarszego Dyplomatu dla tegoż Gymnazium wydanego. Dnia 1 Października 1805 roku w Krzemieńcu miana,
79316 Jarkowski Antoni (1760—1828). Enumeratio seminum, quae e messi anni 1821 a horto botanico lycei volhyn. cremeneci offeruntur in mutuam commutationem. Cremeneci, 1821,
79315 Jarkiewicz Franciszek.
79314 Jarkiewicz Fr.
79313 Jarkiewicz F. ks.
79312 Jaritz Thomas. Ueber die grössten Theils slavische Abstammung der Bewohner deutscher Länder von ... Villach, Verlag und Druck von F. F. Hoffmann, 1853,
79311 Jargow Jan.
79310 Jargiewicz Norbert.
79309 Jaremowicz Wiktor.
79308 Jaremi Bronisława.
79307 Jaremczuk Mikołaj.
79306 Jaremcze.
79305 Jarema Grzegorz (1814—1874).
79304 Jarema Grzegorz (1814—1874). Nowe abecadło polskie z obrazkami, ułożył G. J. Nauczyciel szkół elementarnych. Stanisławów i Rzeszów, J. A. Pellar, 1850, {Wydanie drugie. Lwów, nakł. W. H. Kallenbacha, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1855, ułożył G. J. Wydanie drugie. Rzeszów, Pellar, 1860, ułożył G. J. Nauczyciel szkół ludowych. Wydanie trzecie. Rzeszów, nakł. i druk. Księgarni J. A. Pelara, b. r. (1862), wydanie trzecie (właściwie szóste). Rzeszów, 1868,}
79303 Jarek Stanisław.
79302 Jarek Stanisław. Wiązankę pamiętników z „Nieśmiertelnych dni”, ujął w rymy ... Rzeszów, nakł. autora, druk. E. F. Arvaya, 1890,
79301 Jarecki W.
79300 Jarecki Kazimierz Wiktor (1878—1939).
79299 Jarecki Kazimierz Wiktor (1878—1939). Czytelnia akademicka 1867—1899. Lwów, nakł. Czytelni akademickiej, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1899,
79298 Jarecki Henryk (1846—1918).
79297 Jarecki Henryk (1846—1918). 6 Piosnek. Nr 1: Serdeczna dola, 15 kop.; Nr 2: O niedobrej dziewczynie, 15 kop.; Nr 3: Pieśń gondoliera, 22 1/2 kop.; Nr 4: Biała róża, 22 1/2 kop.; Nr. 5: Stokrotki, 37 1/2 kop.; Nr 6: Pieśń dziada, 15 kop. Warszawa 1877.
79296 Jarecki Henryk (1846—1918). Modlitwa dzieci „Powrót taty”. Słowa (Jana) Gołębiowskiego. Wyjątek z opery ballady. Warszawa, nakł. Księg. i Składu Nut M. Arcta, 1897,
79295 Jarecki Henryk (1846—1918). Ballada. (Dod. do nru 129 Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego). Warszawa, nakł. Red. Echa Muzycznego, Teatr. i Artystycznego,1889,