Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77860 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). Quaedam de cholera indica Cracoviae observata, nec non de tartari emetici in hydrope post scarlatinam usu, quae discipulis suis valedicens offert ... Professoris munere perfunctus. Cracoviae, typis Josephi Czech, 1834,
77859 Jakubowski Józef. Książeczka humorystyczna pocztowa na rok pański 1865 dla Szanownéj publiczności ułożona przez c. k. listonosza w Przemyślu. Bochnia, druk. Wawrzyńca Pisza, 1865,
77858 Jakubowski Józef (z Podola). De la phthisie pulmonaire. Thèse. Montpellier, 1836.
77857 Jakubowski Józef. Do J. W. Mateusza Lubowidzkiego Wice-Prezydenta Urzędu Municypalnego M. S. Warszawy orderow S. Anny Krzyża Brylantowego i S. Stanisława II klassy Kawalera tudzież Tekli dostojnej jego Małżonki w dniu Ich Imienin 21 i 23 Września 1826. B. m. (Warszawa), druk. Kuriera Warszawskiego, b. r. (1826),
77856 Jakubowski Józef (kapitan artylerii, wizytator misjonarzy w Polsce; 1743—1814).
77855 Jakubowski Józef (kapitan artylerii, wizytator misjonarzy w Polsce; 1743—1814). Wyjątki z Dzienników Paryzkich, tyczące się religii i wielu innych uczonych ciekawych i interessownych artykułów z tychże Dzienników wybranych. Na oyczysty język przetłumaczone i na rozkaz J. O. Xiążęcia Jegomości Raczyńskiego, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego do druku podane. Tom I—II. Warszawa, w drukarni Xięży Missyonarzów, 1813,
77854 Jakubowski Józef (kapitan artylerii, wizytator misjonarzy w Polsce; 1743—1814). Wyiątki z Dzienników Paryzkich ściągaiące się do przywrócenia Religii mianowicie Katolickiéy w mocarstwie Francuzkiem przez wielkiego i nieporównanego Napoleona Cesarza Francuzów i Króla Włoskiego z przydaniem niektórych innych uczonych, ciekawych i interessownych artykułów, z tychże Dzienników wybranych, na oyczysty język przetłumaczone i na rozkaz J. O. Xiążęcia Jegomości Raczyńskiego, Arcy-Biskupa Gnieźnienskiego etc. do druku podane. Tomów 2. Warszawa, w Drukarni XX. Missyonarzów, 1811—1813,
77853 Jakubowski Jan Kanty. De Rhachitide. Dissertatio inauguralis medico-practica, quam consensu et auctoritate excellentissimi ac illustrissimi Domini Praesidis et Directoris perillustris ac spectabilis domini decani nec non clarissimorum ac celeberrimorum d. d. professorum pro doctoris medicinae laurea rite capessenda in antiquissima et celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit... Galicianus Pilsnoënsis. In Theses adnexas disputabitur in Universitate Vindobonensi die ... Vindobonae, ex Typographia Ferdinandi Ullrich, 1836,
77852 Jakubowski Jan (z Winnicy na Podolu).
77851 Jakubowski Jan ks.
77850 Jakubowski Jan.
77849 Jakubowski Jan.
77848 Jakubowski Jan.
77847 Jakubowski Jakub Józef.
77846 Jakubowski J.
77845 Jakubowski J.
77844 Jakubowski J.
77843 Jakubowski Ignacy.
77842 Jakubowski Henryk (ur. ok. 1804, zm. 1854).
77841 Jakubowski Henryk (ur. ok. 1804, zm. 1854). Obywatele! (Odezwa w sprawie formowania legii polskiej we Francji, inc: „Pomiędzy różnemi pismami...”, z datą: Paryż 16 VI 1848). B. m. b. r. (Paryż 1848),
77840 Jakubowski Henryk (ur. ok. 1804, zm. 1854). Do Emigracyi. (O rezolucji francuskiego ministerstwa robót publicznych, inc: „Z polecenia Kompletu...”, z datą: Paris le 20 Juin 1848). B. m. b. r. (1848),
77839 Jakubowski Henryk (ur. ok. 1804, zm. 1854). Le Comité de l'Emigration Polonaise. Bulletin N° 4. Extrait d'une lettre du 23 avril ecrite de Lemberg. (O ruchach chłopskich w Galicji). B. m. b. r. (1846),
77838 Jakubowski Henryk (ur. ok. 1804, zm. 1854). Le Comité de l'Emigration Polonaise. Bulletin No 3. Massacre de Cracovie. B. m. b. r. (z datą: Breslau, 28 IV), b. r. (1846),
77837 Jakubowski Henryk (ur. ok. 1804, zm. 1854). Le Comité de l'Emigration Polonaise. Bulletin No 1 et 2. B. m. (Paris?) b. r. (1846?),
77836 Jakubowski Henryk.
77835 Jakubowski Gabriel ks. (zm. 1819). Sermo sacer dictus in Ecclesia Cathedrali Premisliensi, die IV. Octobris MDCCC anno, Divi Francisci propria, festiva genethliacae memoriae Augustissimae Srae Ceae Majestatis, mandante inclyto cyrculari Officio ab ordinario praefatae Ecclesiae Concionatore ... Ordinis P. P. Carmelit. Discalceat., Presbytero Curato Zuravicensi latinitate donatus. Premisliae, typis Joannis Gołębiowski Ep. Typ., b. r. (180.),
77834 Jakubowski Gabriel ks. (zm. 1819). Przemowa okazuiąca cnotliwe Urzędowanie JW. Hrabiego Jana Gaisruka, Gubernatora Galicyi Wschodniey i konsyliarza tajnego J. C. K. Mci. Z powszechnym żalem w dniu 21szym Stycznia 1801 roku zmarłego, miana przy końcu trzydniowego tym końcem obchodzonego Nabożeństwa w Kościele Archikatedralnym Lwowskim przez X ... kapłana Zakonu Karmelitów Bosych plebana Zurawickiego, Lwów, druk. Pillerowskim, (1801),
77833 Jakubowski Gabriel ks. (zm. 1819). Pochwała połączona z nauką dla rodziców i młodzieży, na dniu 17 Lipca 1802 Roku przy obrządku pogrzebu Imci panny Urszuli Milbacherowny w roku szesnastym wieku swego w dniu 13 lipca r. b. zmarłey, powiedziana przez Xiędza ... kapłana z Zgromadzenia Xięży Karmelitów Bosych plebana Zurawickiego kosztem Wżnych Wincentego i Maryianny Borowskich Rodziców teyże na dowod dłuższego nad śmierć żalu do druku podana. Przemyśl, druk. Jana Gołębiowskiego b. typografa, (1802),
77832 Jakubowski Gabriel ks. (zm. 1819). Pochwała mądrego kapłana i cnotliwego filozofa W. Imci Xiędza Ludwika Hoszowskiego, kanonika katedralnego przemyskiego proboszcza kollegiaty jarosławskiéy, na pogrzebie dnia 10 Września 1802 Roku połączona z nauką unikania mądrości, któraby nie była gruntowną, któraby na złe używała władz rozumu, któraby nie była połączona z obyczajnością. Miana przez Xiędza ... kapłana z Zgromadzenia Xięży Karmelitów Bosych Plebana Zurawickiego w Kościele Kollegiaty Jarosławskiey. Przemyśl, druk. Jana Gołębiowskiego b. Typografa, (1802),
77831 Jakubowski Gabriel ks. (zm. 1819). Kazanie podczas żałobnych Exekwii w dniu 19. Grudnia 1816 Roku za Duszę JO. Izabelli z Xiążąt Czartoryskich Xsięzny Lubomirski (!) Marszałkowy Wielkiéy Koron. Dóbr kraiowych i zagranicznych Pani w kosciele parafialnym Brzezanskim odprawionych, powiedziane przez Xiędza ... kanon. katedr. Przemyśl. konsyl. Konsyst. Exam. Diec. Dziek. i probosz. Mościskiego, a na wyraźne żądanie JWW pozostałey Familii Xiężny Osób do druku za pozwoleniem Kraiowey Zwierzchności podane. Przemyśl, druk. Jana Gołębiowskiego Typogr. R. P., 1817,