Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79354 Jarmusiewicz Jan ks. (1781—1844). Nowy system muzyki, czyli Gruntowne objaśnienie melodyi, harmonii i kompozycyi muzykalnéj, według zasad dotąd nieznanych oryginalnie wraz obok z tłómaczeniem niemieckiém ułożone. Przez X. ..., Plebana Zaczerskiego w Galicyi pod Rzeszowem, muzycznego towarzystwa Lwowskiego członka. Nakładem Autora. (Tytuł niemiecki:) Neues System der Musik, oder neue auf bisher unbekannten Grundsätzen beruhende Lehre von der Melodie, Harmonie und den musikalischen Composition. Von... Wiedeń, autor, druk. A. Straussa Wdowej i Sommera, (Lwów, Jabłoński), 1843,
79353 Jarmusiewicz Jan ks. (1781—1844). Mowy do ludu wiejskiego, krótkie i łatwe, na wszystkie niedziele i święta. Rocznik piérwszy. Przez X. ... plebana Zaczerskiego pod Rzeszowem. Wiedeń, druk. A. Strauss, S. p. Wdowa (Lwów, Milikowski), 1841,
79352 Jarmusiewicz Jan ks. (1781—1844). Chorał gregoryański rytualny, historycznie objaśniony i na teraźniejsze noty przełożony, dla użytku Chórów kościelnych, z akompaniamentem organu lub fortepianu. Wiedeń, druk. Ant. Straussa, Jabłoński we Lwowie, (1834),
79351 Jarmund Stanisław (1824—1904).
79350 Jarmund Stanisław (1824—1904). Zasady budowy i utrzymanie kolei żelaznych. Przez ... Tom I. Lwów, nakł. autora, Skład główny Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1873,
79349 Jarmund Stanisław (1824—1904). Wspomnienia z pobytu w Galicyi w r. 1863. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia Polska, 1893,
79348 Jarmund Stanisław (1824—1904). Trzy dni w obozie Czachowskiego. Z powodu wspomnienia Czachowczyka p. Antoniego Drążkiewicza napisał ... B. m. b. r. (Buczacz, po r. 1890),
79347 Jarmund Stanisław (1824—1904). O budowie dróg i mostów. Przez ... Tom I. Prace przygotowawcze. Pomiary. — Poziomowanie. Z tablicami. Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1861,
79346 Jarmund Maurycy.
79345 Jarmund Maria.
79344 Jarmund Maria. Skarb mojej cioci. Powieść przez Arję. Lwów, nakł. drukarni Gazety Narodowej, 1877,
79343 Jarmund Maria. Dowcipny pomysł. Zdarzenie prawdziwe przez Arję. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
79342 Jarmund Kazimierz.
79341 Jarmulski Jan (afiszer teatru krakowskiego). Pożegnanie afiszera. Lwów, druk. E. Winiarza, (1861),
79340 Jarmulski Emil A.
79339 Jarmołowicz Jan.
79338 Jarmołowicz Antoni Włodzimierz.
79337 Jarmołowicz (ksiądz Soc. Jes.). Kazanie na pogrzebie JW. Kornelii z Kniaziów Ogińskich Zenowiczowéj. Połock, druk. S. Jesu, 1803.
79336 Jarmoliński ks.
79335 Jarmolińce.
79334 Jarmicki Ludwik.
79333 Jarmarkier Sabina.
79332 Jarmarki.
79331 Jarmark. Jarmark w Dąbrowej (Kraków 1857);
79330 Jarmark. Jarmark na konie w Bałcie. Objaśnienie do obrazu Józefa Brandta. Warszawa, J. Unger, 1880,
79329 Jarmaliński Fabian.
79328 Jarluta B.
79327 Jarlsberg de Wedel z d. Rosenörn-Lehn, baronowa.
79326 Jarkowski Wojciech (1767—1836). Mowa ... Professora Matematyki Elementarnéj w Gymnazyum Wołyńskiém i Jeometry Królewskiego przysięgłego do Uczniów przy rozpoczęciu Kursu w dniu 2. miesiąca Października 1805 roku. W Krzemieńcu miana. B. m. b. r. (rzeczywiście wyszła z łuckiéj typografii dominikanów),
79325 Jarkowski Wiktor.