Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77890 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). Głos z Tarnowskiego. (O Delegacji w Radzie Państwa). Tarnów, druk. A. Rusinowskiego, 1862,
77889 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). Gaduła z pod góry Marcina. Tarnów, (1865),
77888 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). Dzwonek loretański. Tarnów, nakł. Kaz. Jakubowskiego, druk. A. Rusinowskiego, 1866,
77887 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). „Czas” a „Kuryerek Tarnowski” (w sprawie publicznej i osobistej). Tarnów, nakł. J. Jakubowskiego, druk. A. Rusinowskiego, 1866,
77886 Jakubowski Karol.
77885 Jakubowski K.
77884 Jakubowski K.
77883 (Jakubowski Justyn ks.; 1812—1852). Mowy pogrzebowe po ś. p. Xiędzu Justynie Jakubowskim Kanoniku-Koadjutorze Katedry Wileńskiej, Proboszczu kościoła Ś. Ducha w Wilnie, Professora w Wileńskim Szlacheckim Instytucie. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
77882 Jakubowski Julian ks.
77881 Jakubowski Julian ks. Zgoda. Poemat historyczny. Ruskiej braci poświęca ... Czysty dochód na rzecz Stowarzyszenia „Bratniej pomocy szewców lwowskich”. Lwów, nakł. autora i F. Zielińskiego, druk. Dziennika Polskiego, własność A. J. O. Rogosza, 1874,
77880 Jakubowski Julian ks. Szlachcic przed dziesięciu laty. Prawdziwy epizod z roku 1863 napisał ... Czysty dochód na rzecz „Gwiazdy” stowarzyszenia rękodzielników lwowskich. Lwów, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, własność A. J. O. Rogosza, 1874,
77879 Jakubowski Julian ks. W sprawie pszczelnictwa artykuły polemiczne. Napisał ks. ... członek-współpracownik Wolno-Ekonomicznego Towarzystwa. Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1886,
77878 Jakubowski Julian ks. Pomoc wzajemna, czyli najpewniejsze środki podniesienia rolnictwa i dobrobytu ziemian. Napisał ... Warszawa, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1876,
77877 Jakubowski Józef Kazimierz (1851—1898).
77876 Jakubowski Józef Kazimierz (1851—1898). Katalog wypożyczalni książek J. K. Jakubowskiego w Nowym Sączu. Tamże [Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego], 1896,
77875 Jakubowski Józef Kazimierz (1851—1898). Nr. 1. Katalog nowości księgarni J. K. Jakubowskiego w Nowym Sączu. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego, 1893,
77874 Jakubowski Józef Kazimierz (1851—1898). Katalog książek polskich znajdujących się w księgarni ... w Nowym Sączu. Kraków, nakł. księgarni J. K. Jakubowskiego, druk. W. Korneckiego, 1878,
77873 Jakubowski Józef Kazimierz (1851—1898). Katalog książek i nut Księgarni J. K. Jakubowskiego w Nowym Sączu. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego, 1893,
77872 Jakubowski Józef Kalasanty (1788—1877). Śpiewy mszy Św. zwyczajnéj i żałobnéj, ofiaruje pobożnym modłom..., Professor. Poznań, druk. K. Reyznera, 1857,
77871 Jakubowski Józef Kalasanty (1788—1877). Opis roślin i bedłek jadowitych. Nauczyciel ... Poznań, druk. Karola Pompejusza, 1835,
77870 Jakubowski Józef Kalasanty (1788—1877). Opis obrazu Najświętszéj Maryi Częstochowskiéy w drzewie rzniętego przez ... Nauczyciela emeryta. Własność autora. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1855,
77869 Jakubowski Józef Kalasanty (1788—1877). Oryginalne umysłowe praktyczne Miscellanea (Rozmaitości) spisał ... Nauczyciel w Gimnazyum Św. Maryi Magdaleny w Poznaniu 50letni Emeryt. Od 1815 do 1874 R. Poznań, nakł. autora, druk. J. Leitgebra, 1875,
77868 Jakubowski Józef Kalasanty (1788—1877). Giftpflanzen, Giftschwämme und Giftpilze ..., Lehrer. Posen, gedruckt bei Carl Pompejus, 1835,
77867 Jakubowski Józef Kalasanty (1788—1877). Beschreibung des durch ... Königl. Gymnasiallehrer a. D. in Holz geschnitzten Bildes der heiligsten Maria von Czenstochau. 1855. Ins Deutsche übersetzt von M. v. Br.... Eigenthum des Verfassers. Posen, gedruckt in der Buchdruckerei von M. Zörn, 1858,
77866 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866).
77865 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). O przeszkodach w leczeniu. Rozprawa odczytana na publicznym posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w dniu 8 Marca 1852 przez ... medycyny i chirurgii doktora protomedyka Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Kraków, druk. Józefa Czecha, 1852,
77864 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). Opis epidemicznéj cholery w Okręgu Krakowskim w roku 1849 panującéj. Wyjątek ze sprawozdania urzędowego, złożonego przez ... Dra M. i Ch. Protomedyka Obwodu Krak. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego). Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1850,
77863 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). Obywatele! (Odezwa do wyborców, inc: „Zaszczycony zaufaniem Waszém...”, z datą: 20 X 1848). B. m. b. r. (Kraków 1848),
77862 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). Commentatio inauguralis de hydrophobia, quam consentiente Inclyta Facultate Medica Almae Studiorum Universitatis Jagellonicae summos in Medicina et Chirurgia honores legitime capessurus publici jurisfacit... Cracoviae, Excusum Typis Universitatis, 1821,
77861 Jakubowski Józef (właściwie: Jakub Józef, prof. medycyny U. J.; 1796—1866). Choreae Sti Viti traumaticae exemplum succincte descriptum, viro egregio Francisco Kostecki Medic. et Chirurg. Dri et praxeos medicae profess. emerito, die 19 Julii 1838 semisaeculare festum celebranti offert ... Liberae Civitatis Cracoviensis protomedicus. Cracoviae, typis Stanislai Gieszkowski, 1838,