Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79384 Jarochowska Irena.
79383 Jarochowska (członek Komitetu Dobroczynności w Poznaniu).
79382 Jarnutowski Jan.
79381 Jarnutowski Adam ks.
79380 Jarnuszkiewicz Stanisław.
79379 Jarnuszkiewicz Marceli.
79378 Jarnuszkiewicz.
79377 (Jarnuszkiewicz). Katalog zbioru (monet) Jarnuszkiewicza. B. m. b. r. (ok. 1898),
79376 Jarnowski Konstanty.
79375 Jarnowski Konstanty. Ułatwiona Grammatyka Angielska, zawierająca w sobie najpotrzebniejsze reguły, z dołączeniem obszernych ćwiczeń, napisana i wydana przez ... byłego Professora w Heriot's-Hospital w Edymburgu. Poznań, druk. Walentego Stefańskiego, 1843,
79374 Jarnowski Józef.
79373 Jarnow Edward. Bilder aus den polnischen Freiheitskämpfen älterer und neuster Zeit. Ein Geschenk für die Jugend von ... Mit 6 Kupfern. Reutlingen, Verlag der lithographischen Anstalt von Joh. Conr. Mäcken jun., b. r.,
79372 Jarniński Piotr.
79371 Jarniński Franciszek ks.
79370 Jarniński Franciszek ks. Kazania przygodne Księdza ... magistra świętey Teologji, Profesora Seminarjum Płockiego. Tamże [Warszawa, Drukarnia Franciszka Czerwińskiego], 1885,
79369 Jarniński Franciszek ks. Djalog o najważniejszych zagadnieniach człowieka przerobił z niemieckiego ksiądz ... Profesor Seminarium Płockiego. Warszawa, Drukarnia Franciszka Czerwińskiego, 1890,
79368 Jarnatowski Teodor (1832—1905).
79367 Jarnatowski Teodor (1832—1905). Kilka słów o bobie kalabarskim i czerynie. Napisał dr. ... w Poznaniu. Odczyt miany na Walném zebraniu Sekcyi lekarskiej Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu dn. 25 i 26 1877. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). B. m. b. r. (1877),
79366 Jarnatowski Teodor (1832—1905). Oko chorego jako środek rozpoznawczy napisał Dr. ... (Odb. z Roczników Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, b. r. (1874),
79365 Jarnatowski Teodor (1832—1905). De Nicotiana ejusque abusu. Dissertatio inauguralis medico-philosophica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Litterarum Universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi concedantur die III. m. Octobris a. MDCCCLVI. H. L. Q. S. publice defendet auctor... Polonus. Opponentibus: T. Tomaszkiewicz, med. et chir. cand. W. Stopierzynski, med. et chir. cand. K. Krasicki, philos. stud. Berolini, typis expressit Fr. Guil. Nietack, (1856),
79364 Jarnatowski Kazimierz.
79363 Jarnatowski Kazimierz. Krótki pogląd na dzisiejszy stan bakteryologii chorób spojówki i rogówki podał Dr. ... (Wrocław). Odb. z Przeglądu Lekarskiego. B. m., dr. b. r. (Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898),
79362 Jarnatowski Bogdan.
79361 Jarnac.
79360 Jarmuż Franciszek.
79359 Jarmuzyński J. (rytownik).
79358 Jarmutowski Jan.
79357 Jarmuszkiewicz A.
79356 Jarmusiewicz Jan ks. (1781—1844).
79355 Jarmusiewicz Jan ks. (1781—1844). Jan Jarmusiewicz Pleban Zaczerski. Nowy System Muzyki. (Prospekt). Wiedeń, druk. Straussa, b. r. (przed 1842),