Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77920 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Sprawozdanie z ruchu chorych w szpitalu św. Ludwika dla dzieci w Krakowie z roku 1877. Skreślił Dr ... Profesor Kliniki Pediatrycz. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1878,
77919 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Sprawozdanie z rokowań przeprowadzonych co do zamierzonego odstąpienia szpitala św. Ludwika dla dzieci w Krakowie na rzecz Kraju, przedłożone Ogólnemu Zebraniu Towarzystwa opieki szpitalnej dla dzieci w Krakowie przez ... na dniu 16tym Listopada 1895. Kraków, nakł. Towarzystwa opieki szpitalnej, druk. Czasu, (1895),
77918 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Sprawozdanie z doświadczeń dokonanych z antytoksyną w przebiegu błonicy. Według wykładu w Towarzystwie lekarskiem krakowskiem dnia 3 Kwietnia 1895. Napisał Prof. Dr ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1895,
77917 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Rzut oka na dzieje, piśmiennictwo i zakłady pedyjatryczne przez Dra ... Docenta chorób dzieci przy c. k. Uniw. Jagiell. Kraków, druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
77916 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). O przyrządzaniu mleka krowiego, jako pożywki dla dzieci z pomocą najnowszego przyrządu prof. Soxhletha, napisał Prof. Dr ... (Odb. z Przewodnika Higienicznego). Kraków, nakł. Towarzystwa Opieki zdrowia w Krakowie, druk. W Korneckiego, 1892,
77915 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Porównanie wyników leczenia dławca za pomocą tracheotomii a intubacyi krtani metodą O'Dwyera. Referat Prof. D-ra ... odczytany na posiedzeniu Sekcyi medycyny wewnętrznej Zjazdu lekarskiego w Krakowie, dnia 19 Lipca 1891. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
77914 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Pogląd na rozwój nauki o chorobach dzieci, obok innych nauk lekarskich i przyrodniczych. Odczyt w auli uniwersyteckiej przy otwarciu roku szkolnego 1900—1901 dnia 8 października. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
77913 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). O niestrawności u niemowląt (Dyspepsia infantum) przez Dra ... Docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, w komisie D. Friedleina, Drukarnia c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1864,
77912 Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915). Szanowny Kolego! (Zawiadomienie o otwarciu Kliniki pediatrycznej w Krakowie, z datą: Kraków 10 VI 1864). B. m. b. r.,
77911 Jakubowski Maciej Józef (1804—1869). De calculis urinariis dissertatio inauguralis medico-chirurgica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in antiquissima studiorum Universitate Jagellonica ut summi in medicina et chirurgia honores et jura rite sibi concedantur publicae disquisitioni submittit Mathias Josephus Jakubowski Galicianus. In theses adnexas disputatibur in aedibus Jagellonicis die ... mensis Aprilis 1834 anno. Opponentibus: A. Kozubowski Med. Chir. et Art. Obstetr. Dre. L. Domański Med. et Chir. Dre. F. Bulikowski Med. et Chir. Dre. Cracoviae, typis Stanislai Gieszkowski, 1834,
77910 Jakubowski M.
77909 Jakubowski M.
77908 Jakubowski Łukasz (1805—1888).
77907 Jakubowski Ludwik.
77906 Jakubowski Leopold (1819—1873).
77905 Jakubowski Leopold (1819—1873). Zasady gospodarstwa społecznego przez ... Żytomierz, nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
77904 Jakubowski Leopold (1819—1873). Pierworys prawa, czyli Encyklopedja prawoznawstwa przez ... Petersburg, druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
77903 Jakubowski Leonard.
77902 Jakubowski Leonard dr.
77901 Jakubowski L. M.
77900 Jakubowski L.
77899 Jakubowski Kurt. Zur Casuistik der Hypophysistumoren. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der gesamten Medicin verfasst und einer hohen medicinischen Fakultät der kgl. bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München vorgelegt von ... cand., med. aus Lissa i. P. München, Kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Lossen, 1899,
77898 Jakubowski Konstanty.
77897 Jakubowski Kazimierz Stanisław (1868—1926).
77896 Jakubowski Kazimierz (1824—1875).
77895 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). (Polemika z artykułem R., umieszczonym 6 X 1869 w „Kraju” w sprawie sądów przysięgłych, inc: „W Kraju z środy 6 pazdz. 1869...”). Tarnów, druk. A. Rusinowskiego, 1869,
77894 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). Niecoś o winkelszreiberyi i dependenturze adwokackiej w Galicyi, tudzież o zawiązaniu „Stowarzyszenia” dependentów, ku wzajemnej między sobą pomocy. Tarnów, nakł. K. Jakubowskiego, druk. A. Rusinowskiego, 1866,
77893 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). Do Wielmożnego Merkla c. k. Komisarza obwodowego w Tarnowie jako c. k. Komisarza rządowego Kasy Oszczędności miasta Tarnowa. List otwarty. Kraków, nakł. Autora, Drukarnia J. Bensdorffa, 1866,
77892 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). List otwarty do dr Klemensa Rutowskiego posła do Sejmu Krajowego, 1868.
77891 Jakubowski Kazimierz (1824—1875). List otwarty z 11 XII 1865 do dr Józefa Stojałowskiego.