Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79414 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Polityka Fryderyka II Pruskiego. (Nadb. z Ateneum). B. m. b. r. (Warszawa, 1882),
79413 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Pamiętnik Busta. Warszawa 1887.
79412 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Opowiadania i studia historyczne ... Serya nowa. Poznań, nakł. C. F. Piotrowskiego i Sp., Druk. J. L. (!) Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1884,
79411 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Nowe opowiadania i studya historyczne przez ... Treść: Zamachy Augusta II na Leszczyńskiego; Katastrofa Patkula; Koniec Radziejowskiego; Brandenburgia i Polska w pierwszych latach po traktacie oliwskim; Polityka Brandenburgska w pierwszych latach wojny Karola XII i misya Przebendowskiego do Berlina w r. 1704; Próba emancypacyjna polityki Augustowej i intryga Posadowskiego rezydenta pruskiego w Warszawie r. 1720; Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1882,
79410 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Opowiadania i studya historyczne przez ... Warszawa, nakł. Księgarni B. Cassiusa (dawniej Merzbacha), druk. M. Ziemkiewicza, 1877,
79409 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Opowiadania i studya historyczne. Tom II. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1863,
79408 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Opowiadania historyczne. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1860,
79407 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Epizod kampanii roku 1704 napisał... (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1879,
79406 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Napad Brandenburczyków na klasztor Paradyski w roku 1740. (Nadb. z: Jarochowski Kazimierz. Opowiadania i studya historyczne). B. m. b. r. (Warszawa, 1877),
79405 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Jędrzej Moraczewski. Wspomnienie pośmiertne. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1855,
79404 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Olbracht Łaski wojewoda sieradzki. Wizerunek historyczny na tle dziejów Polski XVI wieku, przez Aleksandra Kraushara, dwa tomy. Warszawa i Kraków, G. Gebethner i Sp., 1882 r. (Nadb. z Niwy 1881, zesz. 166). B. m, b. r. (Warszawa, 1881),
79403 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Literatura poznańska w pierwszéj połowie bieżącego stulecia. Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1880,
79402 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Wielkopolskie Leszno w roku 1707. Ustęp z dziejów wojennych tegoż roku. (Odb. z Niwy). B. m. b. r. (Warszawa, 1882?),
79401 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Stanisław Leszczyński w Królewcu. 1734—1736. (Odb. z Niwy). Warszawa, 1888.
79400 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Jesienna Kampania Karola XII i Augusta II z roku 1704. Ustęp z trzeciego tomu Dziejów panowania Augusta II. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1881,
79399 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Jan Stanisław Jabłonowski, Wojewoda ruski i zatarg jego z królem Augustem II. (Odb. z Roczników Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1876),
79398 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Fryderyk Wielki przez ... (Nadb. z Ateneum). B. m. b. r. (1876),
79397 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Epilog sprawy toruńskiej (Nadb. z Roczników Tow. Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1871,
79396 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Dzieje panowania Augusta II. Od śmierci Jana III. do chwili wstąpienia Karóla XII na ziemię polską. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1856,
79395 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny przez ... Treść: Lauda połączonych województw Kaliskiego i Poznańskiego za panowania Augusta II. — Dwie missye Franciszka Ponińskiego, starosty Kopanickiego do Cara Piotra w latach 1717 i 1718. — Epizod Rakoczowy w dziejach panowania Augusta II, od roku 1703— 1717. — Bitwa pod Poniecem dnia 9 Listopada 1704, jéj przeddzień i następstwa. — Bitwa Kaliska dnia 29 Października 1706. — Oblężenie Gdańska w roku 1734. Poznań, nakł. C. F. Piotrowskiego i Sp., Drukarnia J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1886,
79394 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Car Piotr i Carewicz Aleksy. Studium historyczne. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. J. Czecha, druk. Czasu, 1862,
79393 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Władysław Bentkowski. Wspomnienie pośmiertne (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
79392 Jarochowski Karol (mylnie).
79391 Jarochowski Joachim.
79390 Jarochowski Cyprian Wojciech ks. (1831—1898).
79389 Jarochowski Cyprian Wojciech ks. (1831—1898). Przemówienie przy wprowadzeniu do kościoła parochialnego w Buku dnia 26. lutego 1857, ciała ś. p. Andrzeja Niegolewskiego, Pułkownika wojsk Polskich, officera legii honorowéj, kawalera krzyża wojskowego „Virtuti militari” i t. d. i t. d. przez X…… Wikar. z Krobi. Rawicz, druk. R. F. Franka, b. r. (1858),
79388 Jarochowski Cyprian Łukasz (1796—1863).
79387 Jarochowski Adalbert.
79386 Jarochowski.
79385 Jarochowska Konstancja.