Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79444 Jarocki Feliks Paweł N. (prof. Uniwersytetu Warszawskiego; 1790—1865). Obrona zadań wyjętych z dwóch rospraw drukowanych 1) o Parney Machinie Watta. 2) Uwagi nad Poprawkami Miary Czasu i Wysokości, odprawiona publicznie dnia 28. Maia r. b. w sali fizyczney na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego w przytomności K. W. Hrabi Sierakowskiego Rektora S. G. W. Józefa Łęskiego Dziekana W. F. i wielu zgromadzonych gości przez ... w celu prawnego dostąpienia zaszczytu Doktora Filozofii, z kopersztychem. Kraków, Drukarnia Szkoły Główney, 1814,
79443 Jarocki Feliks Paweł N. (prof. Uniwersytetu Warszawskiego; 1790—1865). Do Jaśnie Wielmożnego J. Xiędza An tonina Malinowskiego biskupa cynneńskiego, Opata Kommendatar. przemęckiego w dzień imienin 10 maja 1814. B. m. b. r. (1814),
79442 Jarocki Feliks Paweł N. (prof. Uniwersytetu Warszawskiego; 1790—1865). Bayki i przypowieści ... Nauk Wyzwolonych i Filozofii Doktora, Z. Prof. Fizyki i Chymii w Szkole Departamentowej Poznańskiey. Poznań, druk. Dekera i Współki, 1815,
79441 Jarocki Feliks.
79440 Jarocki Edward.
79439 Jarocki dr. (burmistrz Tarnowa). Obywatele. (Odezwa w sprawie pomocy dla dotkniętych zarazą, inc: „Ciężka Opatrzności ręka...”). Tarnów, nakł. Gminy, druk. A. Rusinowskiego, 1873,
79438 Jarocki dr. (burmistrz Tarnowa). Obwieszczenie. Tarnów, nakł. Gminy, druk. A. Rusinowskiego, 1872;
79437 Jarocki.
79436 Jarocki.
79435 Jarocka Maria.
79434 Jarocka Emilia z Romanowskich Aleników (zm. 1859).
79433 Jarociński Wincenty.
79432 Jarociński Edward.
79431 Jarociński A. Dziennik Poznański (1895).
79430 Jarocin.
79429 Jarochowski Wojciech (1846—1910).
79428 Jarochowski Wojciech (1846—1910). Zur Reform des französischen Unterrichts auf Gymnasien. (Abhandlung zum Programm des Königlichen katholischen St. Matthias-Gymnasiums zu Breslau (Wrocław) beim Schlusse des Schuljahres 1877/78). Breslau, Druck v. Robert Nischkowsky, 1878,
79427 Jarochowski Wojciech (1846—1910). Leitfaden für den Unterricht in der polnischen Sprache. Von Professor von ..., Oberlehrer am Königl. St. Matthias-Gymnasium in Breslau. Tamże [Breslau, J. U. Kern’s Verlag (Max Miller), Druck von R. Nischkowsky], 1895,
79426 Jarochowski Wojciech (1846—1910). Kurze Anleitung zur Verwendung der polnischen Sprache in der Seelsorge. Von Professor von ..., Oberlehrer am Königl. St. Matthias-Gymnasium in Breslau (Wrocław). Mit oberhirtlicher Genehmigung. Breslau, J. U. Kern's Verlag (Max Miller), Druck von R. Nischkowsky, 1895,
79425 Jarochowski Stanisław.
79424 Jarochowski Kazimierz (1829—1888).
79423 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Zamachy Augusta II na Leszczyńskiego. (Odb. z Niwy). Warszawa, 1881.
79422 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Wielkopolska w czasie pierwszéj wojny szwedzkiej od r. 1655 do 1657. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1864,
79421 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Sprawa toruńska z roku 1724. (Nadb. z: Jarochowski Kazimierz: Opowiadania i studya historyczne t. 2). B. m. b. r. (Poznań 1863),
79420 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Sprawa Kalksteina 1670—1672. Opowiadanie historyczne przez... Wydanie wznowione. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Bergera, 1883,
79419 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Sprawa Kalksteina 1670—1672 przez Karola (!) Jarochowskiego. Warszawa, nakł. Redakcyi Ateneum, druk. K. Kowalewskiego, 1878,
79418 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Rozprawy historyczno-krytyczne ... Wydanie pośmiertne. Poznań, nakł. i druk. Drukarni Dziennika Poznańskiego, 1889,
79417 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Rehabilitacya Królowej Marysieńki. (Nadb. z Niwy). B. m. b. r. (Warszawa, 1885),
79416 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Powstanie Kościuszki w Kurlandii. Poznań, 1860,
79415 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Pierwotna polityka króla Jana III. Akta historyczne ... oprac. dr Kazimierz Waliszewski. (Odb. z Niwy). B. m. b. r. (Warszawa, 1880),