Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
92664 Kętrzyński Wojciech (1838—1918). X. Doktor Paterek. napisał Dr. ... (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie). B. m. b. r. (Kraków, 1874),
106695 Kostanecki Kazimierz Telesfor, anatom (1863-1940). X. Die embryonale Leber in ihrer Beziehung zur Blutbildung von Dr. K. v. Kostanecki, Prosektor in Giessen. Aus dem anatomischen Institut in Giessen. (Nadb. z: Anatomische Hefte). B. m. b. r. (Wiesbaden 1892?),
66407 Gepner (Geppner) Bolesław (1835—1913). X-te sprawozdanie lekarskie z Instytutu Oftalmicznego Edwarda ks. Lubomirskiego za rok 1880. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881,
1030 Akoszewski A. ks. Wzrost Kościoła świętego w czasie obecnym. Czytelnia chrześcijańska No 4. Poznań, Nakł. Księgarni Tytusa Daszkiewicza, czcionk. N. Kamieńskiego i Sp., 1870,
15240 Chotomski Bolesław Dienheim Prawdzic (ur. 1827). Wzór ustawy do stowarzyszenia pożyczkowego w Chełmnie. Ułożył ... Chełmno, druk. Danielewski, 1867.
6900 Biernacki Alojzy Prosper (1778—8 września 1854). Wzór taniej, trwalej i wygodnej stodoły i opisanie dwukonnej angielskiej młockarni przez... członka czynnego Towarzystwa rolniczego w Warszawie, w Lipsku i członka korrespondującego królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Z rycinami. Wrocław, u Korna, 1823,
27726 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chodźko Ignacy (1720—1792). Wzór szczerej przyjaźni Danion i Fincja. Tr.
31043 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Radziwiłłowa Urszula Franciszka (1705—1753). Wzór sprawiedliwości
70675 Gregorowicz Tomasz (cukiernik). Wzór robienia różnych doskonałych konfitur, przez..., doświadczonego cukiernika, na powszechne żądanie. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1846,
3817 Augustynik G. S. ks. Wzór prawdziwie dobrej i pobożnej sługi czyli nabożeństwo do św. Zyty, patronki stanu służebnego z jej życia zebrane, do naśladowania dla służących. Wyd. 2. Warszawa, Czerwiński, 1893,
16299 Clorivière (de) Pico Piotr ks. (zm. 1820). Wzór plebanów czyli Życie Xiędza Sernin plebana wieyskiego we Francyi, krótko opisane, niegdy w Paryżu roku 1779 drukowane, a przez Plebana C. ... dla duchownego i swego i swych współbraci zbudowania i pożytku na polski język przełożone i w drukarni Łowickiéy r. 1799 z rozkazu J. O. Xięcia Jmci Hrabi Krasickiego Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego wydane, teraz na nowo przedrukowane. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1835,
96112 Kochanowski Jan (1530—1584). Wzór pań mężnych,
73108 Gwardya Narodowa. (Wzór nominacji dowódcy oddziału Gwardii Narodowej Miasta Krakowa). B. m. b. r. (Kraków, 1848),
56720 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Valabrègue Albin (1853—?). Wzór mężów. (Najlepszy z mężów). Kom. w 3 a.
107425 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Wzór listów w rozmaitych okolicznościach życia towarzyskiego pisanych dla użytku sprawuiących interesa i uczących się sztuki pisania listów. Przez A. Kotschula. Wrocław, w (!) Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
73043 Gutzkow Karol (1811—1878). Wzór do świętoszka. komedya w pięciu aktach oryginalnie napisana przez Gutzkowa, z niemieckiego przełożył St. Lisowski. Przedstawiona po raz pierwszy na Teatrze Rozmaitości w Warszawie d. 20 Września 1851. Warszawa, nakł. J. Bernsteina, druk. Jaworskiego, 1852,
54297 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gutzkow Karol Ferdynand (1811—1878). Wzór do świętoszka. Kom. w 5 a.
15902 Ciechanowski Wincenty. Wzór cnotliwey damy, czyli anegdoty z życia Maryi Leszczyńskiej córki Stanisława Leszczyńskiego Króla Polskiego przez ... wybrane z dzieła pod tytuł.: Bibliothéque Chrétienne. Wilno, druk. M. Romma i Zymela, 1828,
68463 Głębocki Adrian (1833—1905). Wzory zabawek dla dzieci do wycinania z papieru. Tablic 12. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1876,
5784 Baranowski Jan (1800—1879). Wzory z trygonometryi prostokreślnéj i kulistéj. Warszawa, druk. J. Ungra, 1864,
38593 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Wzory rysunku (w kratce) na sposób W. Hermes'a, Jacobs'a i Georgens'a dla dzieci od lat 4—12 zastósowane. Zeszyt I i II. Warszawa, 1870.
3458 Ascher Juliusz. Wzory rysunków wszelkiego rodzaju pojedynczych części, sukien zastosowane do Nauki sztuki krawieckiéj,
95010 Kłapkowski Władysław. Wzory rysunków odręcznych dla szkół wydziałowych, serya I. Lwów, nakł. c. k. Rady szkolnej kraj., druk. im. Ossolińskich, litogr. A. Przyszlaka, 1894,
47738 Horwart Ludwik. Wzory rysunkowe, ułożone podług najnowszych i najlepszych zasad. Warszawa, w litografii Kośmińskiego, S. Orgelbrand, 1829,
97189 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Wzory rysowania mapp roznego rodzaju. Szczególniéy dla uzytku Szkolnego wydane przez Juliusza Colberg w 6ciu Tablicach. Warszawa, (u Orgelbranda), 1825,
97230 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Wzory rysowania mapp i planów przez ... Warszawa, druk. M. Chmielewskiego, 1837,
22865 Dąbrowski Wiktor (zm. 1818). Wzory różnych pism, znajdujących się w drukarni ... Warszawa, 1811,
97988 Komar Władysław. Wzory rachunków gospodarskich ułożone i wypraktykowane przez ... Warszawa, nakł. autora, (Gebethner i Wolff), druk. Stanisława Niemiery, 1888,
64032 G. K. Wzory rachunkowości rolniczej praktycznie do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowane. Na podstawie buchalteryi podwójnej opracował K. G. Warszawa, nakł. autora, skład główny w Księgarni Jana Fiszera, druk. W. Csernáka, 1899,
76204 Jachimowski Eustachy. Wzory polskiego pisma.