Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
77321 Jahresbericht. XII. Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1899/1900 erstattet vom Direktor M. Grott. Eine wissenschaftliche Beilage des Herrn Oberlehrer H. Manstein über „Die Tilgung der Kriegsschulden der Stadt Graudenz aus dem Jahre 1807” wird gesondert herausgegeben. Tamże [Graudenz, Druck von Gustaw Röthe’s Buchdruckerei], 1900,
77132 Jahresbericht. XII. Jahresbericht Schuljahr 1883—84. Zu den am 1. und 2. April d. J. stattfindenden Schulprufüngen und Feierlichkeiten ladet... Hierzu eine besonders gedruckte Abhandlung: „Das Folium des Descartes” von Gymnasiallehrer Rychlicki. Tamże [Wongrowitz (Wągrowiec), Druck von E. Kremp], (1884),
87836 Katalogi. Bartynowski Władysław (1832—1918). XII. Dublety z kilku zbiorów i bibliotek do zamiany lub sprzedaży po cenach oznaczonych. (Władysław Bartynowski w Krakowie). Kraków, nakł. W. Bartynowskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., (1887),
107572 Kotzolt (Koczolt) Jan, nauczyciel muzyki (zm. 6 stycznia 1847). XII pieśni do użycia w szkołach elementarnych, z komponowane (!) i na dwa głosy ułożone przez Jana Kotzolt, lgo Nauczyciela muzyki przy Krolewskiem Seminaryum Nauczycieli w Poznaniu. Poznań, Druk i Skład u G. E. Beuth, b. r. (ok. 1836),
104528 Béraud Antoni Mikołaj (1792—1860). Xiężna i paź. Komedya w 3ch aktach przełożona z francuzkiego przez L. Żuczkowską (Halpertową). Teatra warszawskie. Oddział II. 1. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1834,
96449 Kodex cywilny francuzki. Xięga pierwsza. Warszawa, Druk. Xięży Piarów, 1807, 1807, Xięga trzecia. Tamże, 1808,}
81212 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiędza ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego Listy Duchowne 1843— 1877 z przydaniem Maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej Ojca Wentury na cześć Daniela O’Connella. Wydanie wtóre, pomnożone. Tamże [Berlin, w Xięgarni B. Behra, Paryż, drukarnia E. Martinet], 1877,
81211 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiędza ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego Listy duchowne 1843— 1874 z przydaniem maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej ojca (Joachima) Wentury na cześć Daniela O'Conella. Berlin, w Xięgarni B. Behra, Paryż, drukarnia E. Martinet, 1874,
91270 Katalogi. Zawadzki i Węcki. Xiążki Nowe. W Księgarni Zawadzkiego i Wędzkiego uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego znayduiące się. B. m. b. r. (ok. 1818),
73130 Gwiazda. Xiążka składkowa. N° 4. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów czcionkami T. Glücksberga, 1849,
73127 Gwiazda. Xiążka składkowa. N° 2. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów, czcionkami T. Glücksberga, 1847,
73135 Gwiazda. Xiążka składkowa,
73129 Gwiazda. Xiążka składkowa N° 3. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów, czcionkami T. Glücksberga, 1848,
41618 Haberkant Ferdynand. Xiążka Niemiecka do czytania dla Młodzieży Polskiey w Ięzyku Niemieckim doskonalącey się. Przez... Deutsches Lesebuch für die pohlnische Jugend zur Uebung in der deutschen Sprache. Von... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
63823 Exauvillez (d') Philippe-Irénée Boistel (1786—1864). Xiądz pleban albo Odpowiedzi na zarzuty parafian przeciw religii, przeł. z języka franc. przez X. Stanisława Snarskiego. Wilno, Ruben Daien, druk. B. Neumana, 1835,
109723 Krajewski Franciszek. Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
81190 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiądz Karol Kaczanowski dawny kapitan artyllerii z r. 1831. Paryż, druk. E. Martinet, 1873,
108759 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Xiądz Józef Bogobojski czyli moc religii chrześcijańskiej w umiejętności i życiu przez Felixa Kozłowskiego, Doktora obojga Prawa. (Tom I). Gniezno i Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, 1846,
110990 Kramsztyk Julian dr (1851-1926). XI. Ueber eine Epidemie von unmittelbar nacheinander folgenden Rötheln und Masern. Einiges über Rötheln und scharlachähnliche Hautausschläge. Vortrag gehalten in der Warschauer medicinischen Gesellschaft den 24. November 1891. von Dr. Julian Kramsztyk, ordinirender Arzt der Berson-Baumannʼschen Kinderspitals in Warschau. (Nadb. z Jahrbuch für Kinderheilkunde und Physische Erziehung 1892). B. m. b. r. (Berlin, 1892),
106693 Kostanecki Kazimierz Telesfor, anatom (1863-1940). XI. Über Kernteilung bei Riesenzellen nach Beobachtungen an der embryonalen Säugetierleber von K. v. Kostanecki, Prosektor am anatomischen Institut in Giessen. Aus dem anatomischen Institut in Giessen. Mit 20 Figuren auf Tafel XXV. (Nadb. z: Anatomische Hefte). B. m. b. r. (Wiesbaden 1892?),
77031 Jahresbericht. XI. Jahresbericht, mit welchem zu der Gedächtnisfeier fur Sr. Maj. den Hochseligen Kaiser am 22. März 1888 sowie zu der sich daran schliessenden Entlassung der Abiturienten im Namen des Lehrer-Kollegiums einladet der Direktor Dr. Brock. Inhalt: Schul-Nachrichten. (Beigegeben ist eine Untersuchung zur Heeresgeschichte vom Direktor). Tamże [Beuthen O.-S. (Bytom), Druck der Wolff’schen Buchhandlung], 1888,
77320 Jahresbericht. XI. Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1898/99 erstattet vom Direktor M. Grott. Tamże [Graudenz, Druck von Gustaw Röthe’s Buchdruckerei], 1899,
77131 Jahresbericht. XI. Jahresbericht Schuljahr 1882—83. Zu den am 20. und 21. März d. J. stattfindenden Schulprufüngen und Feierlichkeiten ladet... Hie rzu eine besonders gedruckte Abhandlung: Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz (Fortsetzung) vom Oberlehrer Heinr. Hockenbeck. Tamże [Wongrowitz (Wągrowiec), Druck von E. Kremp], (1883),
77384 Jahresbericht (XI.) der K. K. Staats-Realschule. XI. Jahresbericht der K. K. Staats-Realschule in Teschen. (Cieszyn). Am Schlusse des Schuljahres 1883-84. Veröffentlicht durch die Direction. Inhalt: Geschichte der Realschule Teschen seit 1850. Von Director Rothe; Schulnachrichten. Von Director L. Rothe; Elfter Jahresbericht über die Schülerlade an der Oberrealschule; Neunter Jahresbericht über die Gewerbliche Fortbildungsschule. Teschen, K. K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska, (1884),
39713 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). XI. Abhängigkeit der Sauerstoffausscheidung der Blätter von dem Kohlensäuregehalt der Luft. Von Dr… (Nadb.? z: Arbeiten a. d. bot. Institut in Würzburg. III 1873),
3470 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. XCVII. Catalogue d'une collection choisie de livres anciens et modernes concernant la Russie, la Roumanie, la Turquie, la Bohème et les autres pays slaves en vente chez... Berlin, imp. A. W. Schade, 1870,
87848 Katalogi. Beck C. H. N. XC. Antiq. Katalog der …… Buchhandlung. Geschichte und Geographie. II. Abth. Nördlingen, 1867,
13616 Ceynowa (Cejnowa, Cenova, Cenowa) Florian Stanisław (1817—1881). Xążeczka dlo Kaszebov przez Wójkasena. Gdańsk, druk. Wedela, 1850,
12411 Buszczyński Stefan (1821—1892). Xawery Pietraszkiewicz. Drobny przyczynek do dziejów naszych. Życiorys z portretem. Kraków, nakł. Druk. Związkowej, G. Gebethner i Sp., 1888,
24218 Dembiński Bronisław prof. Uniw. Poznańskiego (1858—1939). Xawery Liske, * 1838 † 1891, wspomnienie pośmiertne. Odb. z Czasu. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1891,