Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108067 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Zwiezdnaja astronomija. Sostawił studient Nikołaj Nieczajew, III kurs. 1875-1876. Kazań, (1876),
108068 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Wysszaja gieodiezija. B. m. b. r.,
108069 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Lekcyi po gieodiezii profiessora Kowalskago. Stud. III k. S. Kudriawcew. 1881-1882,
108070 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Izsledowanije wzaimnago diejstwija dwuch magnitow, i opriedielenije gorizontalnoj napriażennosti ziemnago magnietizma. M. Kowalskago. (Odb. z tomu: Siewiernyj Ural i bieriegowoj chriebiet Paj-Choj, t. I, 1853). Sankt-Pietierburg, Tip. Impieratorskoj Akadiemii Nauk, 1852,
108071 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Sur les lois du mouvement propre des étoiles du catalogue de Bradley par M. Kowalski. (Odb. z Recherches astronomiques de l'Observatoire de Kasan. Publiées Par M. Kowalski). Kasan, Imprimerie de l'université, 1859,
108072 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Niebiesnaja miechanika. Tieorija dwiżenija płaniet. Sostawleno po lekcyjam ord. pr. M. A. Kowalskago. Stud. N. Żedrinskim. Kazań, lit. A. Petersena, 1859-1860 (1860),
108073 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Observations des étoiles de la zone entre 75° et 80° de déclinaison boréale, exécutées à l'Observatoire de l'Université Impériale de Kasan, sous la direction de Marian Kowalski, proffeseur d'astronomie et directeur de l'observatoire de Kasan; membre-correspondant de l'Académie Impériale des sciences et de la Société Impériale géographique de St. Pétersbourg; de la Société astronomique de Londres; de la Société astronomique d'Allemagne; membre honoraire de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux; de Kasan; de l'Université Impériale de St. Pétersbourg etc. etc. Tome I publié par la Faculté des sciences. Kasan, Imprimerie de l'Université, 1885,
108074 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Ob opriedielenii ellipticzeskoj orbity płaniet pomoszcziju dwuch dannych radiusow-wiektorow, ugła mieżdu nimi zakluczajuszczagosia i wriemieni upotrieblennago na opisanije etogo ugła. M. Kowalskago. (Odb. z: Izwiestija i Uczonyje Zapiski Impieratorskago Kazanskago Uniwiersitieta 1875). Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1875,
108075 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Opriedielenije elemientow ellipticzeskago dwiżenija płaniet. B. m. b. r. (187.),
108076 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Priecessija po lekcyjam ord. prof. M. A. Kowalskago. 1859-60 god. Kazań, lit. A. Petersena, (1860),
108077 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). O princypach miechaniki. Petersburg, 1845.
108078 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Recherches astronomiques de l'Observatoire de Kasan. Publiées Par M. Kowalski. No 1. (Pieriepieczatano iz II-j kniżki Uczonych Zapisok Impieratorskago Kazanskago Uniwiersiteta za 1860 god). Kasan, Imprimerie de l'Université, 1859,
108079 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Recherches sur les mouvements de Neptune suivies des tables de cette planète, par M. Kowalski, Professeur d’Astronomie à l’Université de Kasan. Tamże [Kasan, Imprimerie de l’Université], 1855,
108080 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Recherches sur la réfraction astronomique, par M. Kowalski membre correspondant de l’académie impériale des sciences, et de la société impériale géographique de Saint-Pétersbourg; de la société royale astronomique de Londres; de la société astronomique d’Allemagne; membre honoraire de la société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, de l’université de Saint-Pétersbourg; professeur d’astronomie à l’université de Kasan. Tamże [Kasan, Imprimerie de l’Université], 1878,
108081 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Tables des réfractions. (Nadb. z Recherches sur la réfraction astronomique 1878). B. m. b. r. (Kazań, 1878),
108082 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Theorie der Finsternisse. Berlin, 1873.
108083 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Tieorij a dwiżenija Nieptuna. Soczinienije M. Kowalskago. Adjunkta Impieratorskago Kazanskago uniwiersitieta. (Pieriepiecz. iz Uczonych Zapisok Impieratorskago Kazanskago Uniwiersiteta za 1850 g., kniż. 4). Kazań, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1852,
108084 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pai-Choi, untersucht und beschrieben von einer in den Jahren 1847, 1848 und 1850 durch die kaiserlich-russische geographische Gesellschaft ausgerüsteten Expedition. Band I. St. Petersburg: Buchdruckerei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1853,
108085 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Siewiernyj Urał i bieriegowoj chriebiet Paj-Choj. Izsledowanija ekspiedicyi, snariażennoj Impieratorskim Russkim gieograficzeskim obszczestwom w 1847, 1848 i 1850 godach. Tom I. Sankt-Pietierburg, Tip. Impieratorskoj Akadiemii Nauk, 1853,
108086 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Nowiejszyje usowierszenstwowanija w fiziczeskoj astronomii. (Odb. z: Żurnał Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija, 1846, No 1, otd. 2). B. m. b. r. (Petersburg, 1846),
108087 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Winogradskij. Ob opriedielenii elemientow orbit dwojnych zwiozd. Kazań, 1872 g. Otzyw, priedstawlenyj w fakultiet. (Pieriepiecz. iz Uczonych Zapisok Impieratorskago Kazanskago Uniwiersiteta 1873). Kazań, w tipografii Uniwiersitieta, 1873,
108088 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). O zatmienijach soczinienije M. Kowalskago, Profiessora Astronomii w Kazanskom Uniwiersitietie. (Odb. z: Sbornik uczonych statiej, napisanych profiessorami Impieratorskago Kazanskago uniwiersitieta w pamiat’ 50 let jego suszczestwowanija, 1856, t. I). Tamże [Kazań, w tipografii Uniwiersitieta], 1856,
108089 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Połnoje sołniecznoje zatmienije 29 nojabria/ 11 diekabria 1852 goda. Nastawlenije dla nabludatielej. (Odb. z: Wiestnik Impieratorskago Russkago Gieograficzeskago Obszczestwa 1852). B. m. b. r. (Sankt-Pietierburg, 1860),
108063 Kowalski Marcin, przewodniczący zarządu Towarzystwa św. Marcina w Kray.
108064 Kowalski Marcin Bazyli.
108061 Kowalski Maciej.
108062 Kowalski Maciej, z Opatkowic.
108054 Kowalski M., ogrodnik w Gnieźnie.
108055 Kowalski M., absolwent Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.
108060 Kowalski M. Karol.