Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102785 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Quelques mots sur la mortalité de l'hôpital de Rive-de-Gier pendant les cinq dernières années, depuis 1849 jusqu'en 1854, par le Dr Kościakiewicz, ... Paris, J.-B. Baillière, 1854,
102786 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Notes sur Cracovie et son Université. Lues à la séance du 15 avril 1873 de la Société de Médecine de St-Etienne et de la Loire, par le Dr A. Kosciakiewicz, Officier de la Croix militaire de Pologne, Membre de plusieurs Académies et Sociétés savantes. Saint-Etienne, imprimerie et litographie de J. Pichon, 1873,
102787 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Notice sur l'Épidémie de fièvres typhoïdes qui a sévi pendant l'automne de 1869 a Rive-de-Gier, par Le Docteur Kościakiéwicz, Officier de la Croix Militaire de Pologne, Membre de plusieurs Académies et Sociétés Savantes: Bavaroises, Belges, Espagnoles, Françaises, Polonaises, Portugaises et Suises. Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1870,
102788 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Observaciones de cirujía practica por el Dr. Kosciakiewicz, Miembro corresponsal de la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid, de las de Medicina y de la cirujía de la misma; de la Sociedad de Ciencias Médicas de Lisboa, de la Ciencias naturales y Médicas de Bruxelas; de la Sociedad de Medicina y Cirujía de Angers, Burdeaux (!), Brujas, Gante, Lion, Marsella, Valencia, etc. etc. Madrid, Imprenta de D. M. Delgrás, 1846,
102789 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Observaciones sobre el reumatismo agudo y su curacion por los sudorificos y los polvos de Dower; por el Dr. Kosciakie­witz.
102790 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Souvenirs de l‘Émigration polonaise, par A. Kościakiewicz, ancien officier de l‘armée nationale polonaise, officier de la Croix Virtuti Militari de Pologne membre de la Société Académique des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Cracovie, de la Société Historique et Littéraire des Amis de la Pologne, de Londres, de la Commission des Secours Fraternels de l‘Émigration Polonaise de Paris, etc. Au profit de l‘Émigration polonaise. Paris et Lyon, chez les Principaux Libraires, Imp. de F. Dumoulin, Lyon, 1858,
102791 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887).
102800 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). V poloustínu. Povídky W. Z. Kościatkowské (!). Z polštiny přeložil F. H. (František Alois Hora). (Románová příloha „Plzeňských Listů”). Pilzno, b. r. (1885),
102801 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). W półcieniu. Opowiadania i obrazki przez Wilę Zyndram Kościałkowską. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1885,
102802 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887). Władysław Syrokomla. Studyum literac­kie przez ... (Wydawnictwa E. Orzeszkowéj i S-ki. VII). Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881,
102803 Kościakiewicz Antoni Napoleon (1809–1887).
102769 Kościak Tadeusz (red.).
102768 Kościak Grzela.
102766 Kościa Józef (tł.). Filozof Szwaycarski powieść prawdziwa. Tłómaczenie z angielskiego. Przez J. K. Wilno, nakł. Rubena Rafałowicza Księg. Wil., druk. B. Neumana, 1840,
102767 Kościa Józef (tł.).
102765 Kościa Herman.
102764 Kości.
107199 Koszykiewicz Michał, zarządca pocztowy z Oświęcimia.
107197 Koszykarstwo, zabawka.
107198 Koszykarstwo, przemysł.
107196 Koszykarskie wierzby.
107195 Koszyk kwiatów, powieść.
107173 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Przedrukowana. Roku Pańskiego 1800. B. m., (1800),
107174 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya piękna i ucieszna o siedmiu mędrcach. Którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na polski język Jan Bakalarz (!) z Koszyczek. Za pozwoleniem cenzury rządowej. Mikołów, nakł. i druk. Juliusza Nowackiego, b. r. (imprimatur 1846),
107175 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). O siedmiu mędrcach. Historya arcyciekawa przerobiona i wydana przez S. G. Poznań, w Księgarni Nowej, 1847,
107176 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytaiącego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na Polski język Jan Bakałarz z Koszyczek. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej. Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1848 (imprimatur 1846),
107177 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach przedrukowana. Warszawa, druk. Aleksandra Ginsa, 1862,
107178 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historyja o siedmiu mędrcach, czyli: Dyoklecyan syn cesarza wschodniego. Nowo opracowane wydanie. Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1866,
107179 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Przedrukowana. Warszawa, nakł. J. Breslauera, 1873,
107180 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). O siedmiu mędrcach historya arcyciekawa, Wydana przez J. S. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltyna, 1874,