Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107205 Kot. Mądry kot. Baśń dla małych dzieci. Z 5 kolorowanymi obrazkami. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Emila Skiwskiego, b. r. (1893),
107204 Kot. Kot mądry. Baśń. Warszawa, G. Centnerszwer, B. m. b. r.,
107203 Kot. Mądry kot. B. m., dr. b. r.,
107202 Kot. Kot mądry. Wydanie nowe. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1880,
107201 Kot. Kot mądry. (Zbiór baśni dla dzieci). Z 6ma kolorowanemi rycinami. Lipsk, 1871,
107200 Kot. Kot w butach. Moguncya, nakł. J. Scholza, (1879),
107199 Koszykiewicz Michał, zarządca pocztowy z Oświęcimia.
107198 Koszykarstwo, przemysł.
107197 Koszykarstwo, zabawka.
107196 Koszykarskie wierzby.
107195 Koszyk kwiatów, powieść.
107194 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.).
107193 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Marchołt. Przedruk homograficzny z egzemplarza prof. J Przyborowskiego objaśnił Dr. Zygmunt Celichowski. Poznań, nakł. Biblioteki Kórnickiej, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1876,
107192 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Warszawa, nakł. Jana Breslauera, druk. Władysława Szulca, 1897,
107191 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya piękna i ucieszna o Siedmiu Mędrcach, którzy ciekawemi powieściami swemi czytającego zabawią. Tamże [Chełmno, nakł. i druk. W. Fiałka], b. r. (1896),
107190 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya arcyciekawa o Siedmiu Mędrcach. Chełmno, nakł. i druk. W. Fiałka, b. r. (przed 1896),
107189 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o Siedmiu Mędrcach. Warszawa, nakł. Jana Breslauera, druk. J. Bratmana, 1891,
107188 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Bardzo zajmująca i powabna powieść dla młodych i starych. (Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży, t. XXII.) Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, Wiedeń i Cieszyn, druk. Henryka Feitzingera i Sp., b. r. (1888),
107187 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Warszawa, J. Breslauer, 1888,
107186 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach czyli Dyoklecyan syn cesarza wschodniego. Poznań, w komisie i druk. W. Simona, 1885,
107185 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Tamże [Warszawa], nakł. J. Breslauera, druk. J. Bratmana, 1885,
107184 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Przedrukowana. Warszawa, nakł. J. Breslauera, druk. Wł. Dębskiego, 1881,
107183 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, czcionkami drukarni Gazety Polskiej, 1880;
107182 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o Siedmiu Mędrcach. Chicago, Ill., nakł. i druk. Gazety Polskiej Władysława Dyniewicza, 1879,
107181 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o Siedmiu Mędrcach przedrukowana. Warszawa, nakł. J. Breslauera, druk. S. Burzyńskiego, 1878,
107180 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). O siedmiu mędrcach historya arcyciekawa, Wydana przez J. S. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foltyna, 1874,
107179 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach. Przedrukowana. Warszawa, nakł. J. Breslauera, 1873,
107178 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historyja o siedmiu mędrcach, czyli: Dyoklecyan syn cesarza wschodniego. Nowo opracowane wydanie. Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pisza, 1866,
107177 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya o siedmiu mędrcach przedrukowana. Warszawa, druk. Aleksandra Ginsa, 1862,
107176 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytaiącego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na Polski język Jan Bakałarz z Koszyczek. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej. Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1848 (imprimatur 1846),