Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78010 Jammé Camille. Cennik szczepów owocowych, ozdobnych krajowych i zagranicznych, roślin doniczkowych z ciepłych i zimnych oddziałów, nasion itd. na rok 1862 ułożony przez ... członka Towarzystwa Ogrodniczego Cesarskiego i centralnego w Paryżu i Królewskiego, belg. botanicznego w Gandawie, Ogrodnika głównego w Lubostroniu pod Łabiszynem w Wielk. Księstwie Poznańskiem. Jesień 1861. (Tytuł niemiecki:) Preis-Verzeichniss der Obstbäume, in-und ausländischen Ziersträucher, Staudengewäche, Kaltund Warmhaus-Pflanzen, Knollen, Zweibeln, Sämereien etc. für das Jahr 1862 zusammengestellt durch ..., Mitglied der Kaiserl. und centralen Gesellschaft für Gartencultur zu Paris, der Königl. belgischen botanischen Gesellschaft zu Gent etc. Obergärtner zu Lubostroń bei Labischin im Grossherzogthum Posen. Herbst 1861. Poznań, druk. Ludwika Merzbacha, 1861,
78009 Jammé Camille. Cennik na rok 1861. Szczepów owocowych i exotycznych, Nasion doniczkowych z ciepłych i zimnych oddziałów Georgini i t. d. przez ..., ogrodnika artystycznego, członka towarzystwa ogrodniczego Cesarskiego centralnego w Paryżu i Królewsko botanicznego w Gandawie (Belgii) w Lubostroniu pod Łabiszynem w Wielk. Xięstwie Poznańskiem. Bydgoszcz, druk. Gruenauera (Koerner), b. r. (1861?),
78008 Jamiołkowski Stanisław ks. (1834—1885).
78007 Jamiołkowski Stanisław ks. (1834—1885). Kolendy, ułożone, przerobione lub dobrane przez ... plebana kuleskiego. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1883,
78006 Jamiołkowski Ludwik Roch.
78005 Jamiołkowski Ludwik Roch. Wiersz z okoliczności odkrycia i poświęcenia w dniu 17/29 listopada 1841 roku Pomnika wystawionego w Warszawie z rozkazu Najjaśniejszego Mikołaja I. cesarza wszech Rossyi Króla Polskiego etc. etc. etc. Na cześć poległym w Warszawie, za wierność swojemu monarsze Polakom w dniu 17/29 listopada 1830 roku. Przez ... ułożony. Warszawa, Druk. XX. Pijarów, 1843,
78004 Jamiołkowski Ludwik Roch. O stanie narodu polskiego od epoki jego przyłączenia do Cesarstwa Rossyjskiego kilka słów pod względem moralnym, fizycznym i ekonomicznym. Warszawa, nakł. autora, druk. Ad. Krethlowa, p. f. J. Dietrich, 1846,
78003 Jamiołkowski Ludwik Roch. Próby literackie. Tom I—II. Warszawa, nakł. autora, drukarnia pod firmą J. Dietricha, 1845,
78002 Jamińskl Romuald.
78001 Jamiński Jan.
78000 Jamin Mikołaj (benedyktyn; 1711—1782). Myśli ściągaiące się do błędów tegoczesnych przez D. Mikołaia Iamin(!) z Francuskiégo na Polskie podług drugiéy Edycyi Turyńskiéy przełożone I na Rozkaz J. O. Xięcia Imci Raczyńskiego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego do Druku podane. Warszawa, Drukarnia XX. Missyonarzów, 1811,
77999 Jamin Mikołaj (benedyktyn; 1711—1782). O duchach mocnych czyli filozofach teraźnieyszego wieku y ich nauce, wyiątek z dzieł w ięzyku francuzkim przez ... wydanych, z dołączeniem listu filozofa Polaka do dziekana francuzkich filozofów przedrukowany. Wilno, w Drukarni XX. Bazylianów, 1818,
77998 Jamin Jules Celestin (1818—1886).
77997 Jamin Jules Celestin (1818—1886). Wykład fizyki z franc. (Druk zapowiedziany w Warszawie 1861 r.).
77996 Jamieson Andrzej. Zasady magnetyzmu i elektryczności, wyłożone dla uczniów elektrotechniki. Przez ... Profesora Kolegium Technicznego m. Glasgow i Szkocyi Zachodniej, członka Instytutu Inżynierów, Elektryków etc. Uzupełnione następnie przez Dr I. Kollerta Profesora Szkoły Technicznej w Chemnitz. Przełożył z uwzględnieniem 3-go wydania angielskiego St. Stetkiewicz Kandydat Nauk Mat.-Fiz., w dwóch tomach z licznemi figurami w tekście. Tom I. (Biblioteka Przemysłowa). Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, druk. Tow. Komand., St. J. Zaleski & Co., 1897,
77995 Jamieson Allan.
77994 Jameson John A.
77993 Jameson Anna Brownell (1794—1860). Złota legenda artystów. Z angielskiego przełożył J. I. Kraszewski. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1848,
77992 James Levy J. L. Dokład Uczeditiela Warszawskoj Zubowraczebnoj Szkoły J. L. Dżems-Lewi. Warszawa, Tipogr. P. Laskauera i W. Babickago, 1899,
77991 James John Thomas bp. Views in Russia, Sweden, Poland and Germany drawn by J. T. J. No more published. London, 1826—1827,
77990 James John Thomas bp. Reise in Noordelijk Duitschland, Zweden, Russland en Polen in 1813 en 1814. Naar de 2e druk uit h. Eng. vert. Tomów II. Haarlem, 1819,
77989 James John Thomas bp. Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia, Poland, during the years 1813 and 1814. By ..., Esq. student of Christ Church, Oxford. London, printed for John Murray, (druk.) T. Davison, 1816,
77988 James Henryk (1843—1916).
77987 James Henryk (1843—1916). Amerykanin. Powieść. Przekład z angielskiego A. Callier. Tom I—II. (Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, opowiadań historycznych). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1879,
77986 James H. L'armée anglaise en 1863. Trad. par. L. Deluzy. Paris, Tannery, 1863,
77985 Jame Józef (misjonarz).
77984 Jamczycki.
77983 Jambografowie.
77982 Jamais Emil.
77981 Jamaine Juliusz.