Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78040 Jan z Berłoh (pseud.).
78039 Jan Berchmans św. (1599—1621).
78038 Jan Berchmans św. (1599—1621).
78037 Jan św. (benedyktyn, eremita; zm. 1003).
78036 Jan II Basilikos Heraklides Despota (hospodar mołdawski; zm. 1563).
78035 Jan Baptysta Józef Habsburg (arcyksiążę austriacki; 1782—1859).
78034 Jan Albert (król polski).
78033 Jan Albert (Olbracht, Wojciech) Waza (kardynał; 1612—1634).
78032 Jan VI (król Portugalii).
78031 Jan (Janusz) (książę zatorski; zm. 1513).
78030 Jan (książę żagański i głogowski; ur. ok. 1435, zm. 1504).
78029 Jan (książę opolski i raciborski; zm. 1532).
78028 Jan (książę finlandzki).
78027 Jan ks. (dziekan płocki).
78026 Jan (abp Upsali).
78025 Jan (pseud.).
78024 Jamrowicz Teofil Ludwik. Ode ex occasione inthronisationis die 8, decembris 1863. Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Antonii Equitis de Manastyrski, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi R. L. Premisliensis doct. St. Theologiae & C. d. d. d. ...Vice-Decanus et Scholarum nationalium Inspector Distr. Biecensis, Curatus in Gorlice. Jasło, Typis Ludov. Dyon. Stoeger, 1863,
78023 Jamrowicz Teofil Ludwik. Ode in honorem diei onomasticae Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Francisci Xaverii Equitis de Wierzchleyski, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi r. 1. Premisliensis & a d. d. d. ..., Vicedecanus Biecensis Curatus Gorlicensis. Neo-Sandecensis, typis Josephi Pisch, 1854,
78022 Jamrowicz Mikołaj.
78021 Jamrógiewicz Mieczysław.
78020 Jamrógiewicz Mieczysław. Miary i wagi metryczne i stosunek do miar i wag austrjackich objaśnił ... Z sześcioma tablicami do przemiany jednych miar na drugie i szesnastoma figurami w tekście. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Kornela Pillera, 1873,
78019 Jamrógiewicz Mieczysław. Geometrya poglądowa dla niższych klas gimnazyalnych. Napisał ... Wydanie drugie przerobione. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz, Drukarnia Polska, 1897,
78018 Jamrógiewicz Mieczysław. Geometrya poglądowa dla użytku w klasach niższych szkół gimnazyalnych i realnych napisał ... Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, I Związkowa drukarnia, 1884,
78017 Jamrógiewicz Mieczysław. Arytmetyka dla abituryentów gimnazyalnych. Napisał ... Prof. przy c. k. IV gimn. we Lwowie. Lwów, nakł. Drukarni W. Manieckiego, czcionkami Drukarni Ludowej, 1894,
78016 Jamrógiewicz Apolinary.
78015 Jamrógiewicz A.
78014 Jamroga Michał.
78013 Jamrog Tomasz.
78012 Jamontt Stefan.
78011 Jamnicki E.