Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78070 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Błogosławiony Jan z Dukli, z nieprzebraney Opatrzności Boskiey hoynie Łaski szafuiący, kraiów Ruskich i stołecznego Miasta Lwowa Opiekun. Stroskanych Wdów i Sierot Oyciec. Zdesperowanych w chorobach Lekarz. Bezpotomnych w terminach niebezpiecznych Protektor. Usiłuiących o Honor, prawuiących się o własność Patron w kościele WW. OO. Bernardynów Lwowskich cudami wsławiony, pobożnym nabożeństwem uczczony Roku Pańskiego 1819. Za Dusze zmarłych proszę o troie Pozdrowienie. B. m. b. r. (Lwów, 1819),
78069 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Historya o błogosławionym Janie z Dukli wsławionym rozlicznymi cudami. Lwów, nakł. i druk. M. F. Poremby, Wild w komisie, 1866,
78068 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Godzinki o B. Janie z Dukli. Na Jutrznią. B. m. b. r.,
78067 Jan z Dobrej Woli.
78066 Jan Damasceński św. (ur. 650, zm. ok. 754).
78065 Jan Colombini bł. (ur. ok. 1300, zm. 1367).
78064 Jan Chrzciciel de Rossi św. (1698—1764).
78063 Jan Chrzciciel Juliusz (królewicz szwedzki).
78062 (Jan Chrzciciel św.).
78061 (Jan Chrzciciel św.). Pieśń o św. Janie Chrzcicielu; Litania o św. Janie Chrzcicielu; Litania o św. Wojciechu. Lwów, 1856,
78060 Jan Chrzciciel (pseud.). Głos do ludu Królestwa Galicyi i Lodomeryi i W. Ks. Krakowskiego, w roku 1889 nieurodzajem dotkniętego przez ... Kraków, nakł. autora, czcionkami Drukarni Związkowej, 1890,
78059 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407).
78058 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Św. Ojca Naszego Jana Chryzostoma arcybiskupa konstantynopolitańskiego Wykład ewangelii św. Mateusza w 90 homiliach zawarty. Z greckiego na język polski przełożył Jan Krystyniacki prof. c. k. IV gimn. we Lwowie. Tom I—III. Lwów, nakł. autora, J. Milikowski (P. Starzyk), Drukarnia Ludowa, 1886,
78057 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Pisma świętego Jana Chryzostoma czyli Jana Złotoustego, patryarchy konstantynopolitańskiego sześć ksiąg O Kapłaństwie, Arcydzieło. Heroiczną mowę tegoż przed samém wyjściem na pierwsze wygnanie. List z wygnania do Cyryaka biskupa na wygnaniu także będącego. Przełożył z greckiego na polski Xiądz Anzelm Załęski i wydał tak z uwagami, jak z objaśnieniem stósownem. Tom IV przekładu. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Adolfa Krethlowa, 1861,
78056 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Pisma S. Jana Chryzostoma przełożył z greckiego na polski Ks. Anzelm Załęski tłómacz ód Sarbiewskiego. Tom I—II. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1854,
78055 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Pisma S. Jana Chryzostoma przełożył z greckiego na polski ks. Anzelm Załęski, tłómacz od Sarbiewskiego. Tom I. Warszawa, druk. J. Glücksberga, księgarza Szkół Publicznych w Królestwie Polskiem, 1851,
78054 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Każdy był sobie sam sprawcą upadku swego. Mowa ś. Chryzostoma arcybiskupa carogrodzkiego. Przełożył X. Ludwik Łętowski biskup joppejski, dziekan kapituły krakowskiej. Lwów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. Zakładu Nar. Ossolińskich, 1852,
78053 Jan Chryzostom (Złotousty) św. (ur. między r. 344—347, zm. 407). Ave Crux. Witaj Krzyżu!. B. m. b. r.,
78052 Jan z Cetnerówki.
78051 Jan de Britto bł. (1647—1693).
78050 Jan Boży św. (1495—1550).
78049 Jan Bosco św. (1815—1888).
78048 Jan Bosco św. (1815—1888). Ksiądz Jan Bosco. Opiekun i nauczyciel sierot. Wydanie drugie nowemi sczegółami powiększone z fototypem tego świątobliwego kapłana i podobizną jego podpisu. Warszawa, nakł. Przeglądu Katolickiego, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1884,
78047 Jan Bosco św. (1815—1888). Pomocnicy salezyańscy czyli sposób praktyczny podniesienia obyczajów w społeczeństwie. Turyn, Drukarnia i księgarnia salezyańska, 1897,
78046 Jan Bosco św. (1815—1888). Nowenna do Najśw. Maryi Panny wspomożycielki chrześcian. Kraków, Gebethner i Sp., 1886,
78045 Jan Bosco św. (1815—1888). List do Pomocników i pomocnic Salezyańskich. Turyn, Drukarnia Salezyańskia, 1895,
78044 Jan z Borku (pseud.).
78043 Jan z Bolesława.
78042 Jan Bogumił.
78041 Jan z nad Berezyny (pseud.).