Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78100 (Jan Kanty św.; 1390—1473). Wiadomość o uroczystości na dzień Świętego Jana Kantego Patrona Polski. B. m. (Paryż?), druk. Maulde i Renou, b. r. (ok. 1870),
78099 (Jan Kanty św.; 1390—1473). Program uroczystego obchodu 500 nej rocznicy urodzin św. Jana Kantego (z datą: Kraków 6 X 1890). Kraków, druk. Czasu, b. r. (1890),
78098 (Jan Kanty św.; 1390—1473). Pamiątka stulecia kanonizacyi Ś. Jana Kantego doktora teologii, proboszcza Olkuskiego, profesora Akademii Jagiellońskiej w Krakowie i patrona Polski, 1867 r. Kraków, nakł. X. Szottka proboszcza Kęckiego, druk. J. Bensdorffa, 1867,
78097 (Jan Kanty św.; 1390—1473). Nabożeństwo ku czci i chwale Śgo Jana Kantego Proboszcza Olkuskiego Pisma Bożego w Krakowskiéj Wszechnicy Doktora i Profesora, urodzonego w miasteczku Kenty 1397 roku. Zmarłego w Krakowie 24 Grudnia 1473 roku, w poczet Świętych zapisanego 17 Sierpnia 1767 roku. Osobliwszego Patrona młodzieży Polskiéj. Poznań, 1863,
78096 (Jan Kanty św.; 1390—1473). Nabożeństwo do świętego Jana Kantego Pisma Bożego w Akademii Krakowskiej Doktora i Professora, Kapłana świeckiego, oraz całego Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Patrona. Edycya druga. Kraków, druk. Jana Maja, 1828,
78095 (Jan Kanty św.; 1390—1473). Nabożeństwo do św. Jana Kantego, Pisma Bożego w Akademii Krakowskiej Doktora i Professora, kapłana świeckiego. Kraków, Drukarnia Akademicka, 1802,
78094 Jan Jerzy z Ludwinowa (mylnie).
78093 Jan Jerzy III (elektor saski; 1647—1691).
78092 Jan z Jassyru.
78091 Jan z Gorecka (pseud.).
78090 Jan z Głodomanku (pseud.).
78089 Jan Gdańszczanin (tygodnik).
78088 Jan z Fiesole błog. (1387—1455).
78087 Jan Gabryel Perboyre biog.
78086 Jan Ewangelista św.
78085 Jan Ewangelista św. Objawienie św. Jana. Poznań, nakł. Biblioteki Kórnickiej, Skład główny w księg. J. K. Żupańskiego, druk. Drukarni Kuryera Poznańskiego, 1893,
78084 Jan Ewangelista św. Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa podług S. Jana Ewangelisty napisana na antyfony i hymny. W kościele XX. Franciszkanów w Niedzielę zapustną, i w Piątki Wielkiego Postu, podczas Nabożeństwa Pasyonalnego Śpiewana. Kraków, druk. St. Gieszkowskiego, 1841,
78083 Jan Ewangelista św. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa podług św. Jana Ewangelisty napisana, na antyfony i hymny podzielona w kościele XX. Franciszkanów w niedzielę zapustną i w piątki wielkiego postu podczas nabożeństwa passyonalnego od r. 1800 śpiewana. Kraków, drukarnia Anny Dziedzickiéj, 1800,
78082 Jan Ewangelista św. Ewangelia Joana. Lwów, nakł. brytyjskiego i zagranicznego Towarzystwa biblijnego A. Reichard et Comp., druk. A. Holzhausena w Wiedniu, 1877,
78081 Jan Ewangelista św. Ewangelia według S. Jana. Z łacińskiego na język polski przełożona przez ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznéj edycyi Krakowskiéj z r. 1599, potwierdzonéj przez Ś. Stolicę Apostolską, i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemu. Lipsk, druk. W. Drugulina, 1898,
78080 Jan Ewangelista św. Ewangelia Jezusa Chrystusa według św. Jana. Poznań, nakł. Biblioteki Kórnickiej, Skład główny w księgarni J. K. Żupańskiego, druk. Drukarni Kuryera Poznańskiego, 1892,
78079 Jan Ewangelista św. Ewangielia według świętego Iana. Drukowane kosztem Komitetu Składu Biblijnego w Kryształowym Pałacu, w Londynie. Berlin, u Trowicza i Syna, 1869,
78078 Jan Ewangelista św. Ewangelia według Ś. Iana. Wiedeń, nakł. A. Reicharda i Spółki, druk. Adolfa Holzhausena, 1867,
78077 Jan Ewangelista św. Apocalypsis. To iest Dziwna Sprawa Skrytych taiemnic Pańskich, które Janowi świętemu, gdy był wygnan przez wyznánie Wiáry swiętey ná wysep ktohry zwano Patmos przez widzenia y przez Anyoły rozlicznie zwiástowáne były. Pytayciesz sie o pismiech, ná ktorych zależy Krolestwo Pańskie. Bo srogi iest strach wpaść w ręce Bogá żywiącego. Z Drukarniey Mácieiá Wierzbięty. Roku Pańskiego 1565. (Poznań, Biblioteka Kórnicka, Litogr. Barousse w Paryżu, 1876),
78076 Jan Egipski św. (305—394).
78075 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484).
78074 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Życiorys Błogosławionego Jana z Dukli Cały dochód przeznaczony na wsparcie ubogich. Lwów, nakł. Bractwa przy kościele OO. Bernardynów, druk. E. Winiarza, 1862,
78073 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Życiorys błogosławionego Jana z Dukli. Lwów, K. Wild, 1861,
78072 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Pamiątka 400-letniego obchodu śmierci błogosławionego Jana z Dukli. Lwów, nakł. klasztoru OO. Bernardynów, druk. A. Wajdowicza, 1884,
78071 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Litania do błogosł. Jana z Dukli. Lwów, Galiński, 1851,