Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
73135 Gwiazda. Xiążka składkowa,
73129 Gwiazda. Xiążka składkowa N° 3. Wydawca Benedykt Dołęga (Jakub Jurkiewicz). Kijów, czcionkami T. Glücksberga, 1848,
41618 Haberkant Ferdynand. Xiążka Niemiecka do czytania dla Młodzieży Polskiey w Ięzyku Niemieckim doskonalącey się. Przez... Deutsches Lesebuch für die pohlnische Jugend zur Uebung in der deutschen Sprache. Von... Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1806,
63823 Exauvillez (d') Philippe-Irénée Boistel (1786—1864). Xiądz pleban albo Odpowiedzi na zarzuty parafian przeciw religii, przeł. z języka franc. przez X. Stanisława Snarskiego. Wilno, Ruben Daien, druk. B. Neumana, 1835,
109723 Krajewski Franciszek. Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
81190 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiądz Karol Kaczanowski dawny kapitan artyllerii z r. 1831. Paryż, druk. E. Martinet, 1873,
108759 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Xiądz Józef Bogobojski czyli moc religii chrześcijańskiej w umiejętności i życiu przez Felixa Kozłowskiego, Doktora obojga Prawa. (Tom I). Gniezno i Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, 1846,
106693 Kostanecki Kazimierz Telesfor, anatom (1863-1940). XI. Über Kernteilung bei Riesenzellen nach Beobachtungen an der embryonalen Säugetierleber von K. v. Kostanecki, Prosektor am anatomischen Institut in Giessen. Aus dem anatomischen Institut in Giessen. Mit 20 Figuren auf Tafel XXV. (Nadb. z: Anatomische Hefte). B. m. b. r. (Wiesbaden 1892?),
77031 Jahresbericht. XI. Jahresbericht, mit welchem zu der Gedächtnisfeier fur Sr. Maj. den Hochseligen Kaiser am 22. März 1888 sowie zu der sich daran schliessenden Entlassung der Abiturienten im Namen des Lehrer-Kollegiums einladet der Direktor Dr. Brock. Inhalt: Schul-Nachrichten. (Beigegeben ist eine Untersuchung zur Heeresgeschichte vom Direktor). Tamże [Beuthen O.-S. (Bytom), Druck der Wolff’schen Buchhandlung], 1888,
77320 Jahresbericht. XI. Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1898/99 erstattet vom Direktor M. Grott. Tamże [Graudenz, Druck von Gustaw Röthe’s Buchdruckerei], 1899,
77131 Jahresbericht. XI. Jahresbericht Schuljahr 1882—83. Zu den am 20. und 21. März d. J. stattfindenden Schulprufüngen und Feierlichkeiten ladet... Hie rzu eine besonders gedruckte Abhandlung: Beiträge zur Geschichte des Klosters und der Stadt Wongrowitz (Fortsetzung) vom Oberlehrer Heinr. Hockenbeck. Tamże [Wongrowitz (Wągrowiec), Druck von E. Kremp], (1883),
77384 Jahresbericht (XI.) der K. K. Staats-Realschule. XI. Jahresbericht der K. K. Staats-Realschule in Teschen. (Cieszyn). Am Schlusse des Schuljahres 1883-84. Veröffentlicht durch die Direction. Inhalt: Geschichte der Realschule Teschen seit 1850. Von Director Rothe; Schulnachrichten. Von Director L. Rothe; Elfter Jahresbericht über die Schülerlade an der Oberrealschule; Neunter Jahresbericht über die Gewerbliche Fortbildungsschule. Teschen, K. K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska, (1884),
39713 Godlewski Emil (prof. Uniw. Jag.; 1847—1930). XI. Abhängigkeit der Sauerstoffausscheidung der Blätter von dem Kohlensäuregehalt der Luft. Von Dr… (Nadb.? z: Arbeiten a. d. bot. Institut in Würzburg. III 1873),
3470 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. XCVII. Catalogue d'une collection choisie de livres anciens et modernes concernant la Russie, la Roumanie, la Turquie, la Bohème et les autres pays slaves en vente chez... Berlin, imp. A. W. Schade, 1870,
87848 Katalogi. Beck C. H. N. XC. Antiq. Katalog der …… Buchhandlung. Geschichte und Geographie. II. Abth. Nördlingen, 1867,
13616 Ceynowa (Cejnowa, Cenova, Cenowa) Florian Stanisław (1817—1881). Xążeczka dlo Kaszebov przez Wójkasena. Gdańsk, druk. Wedela, 1850,
12411 Buszczyński Stefan (1821—1892). Xawery Pietraszkiewicz. Drobny przyczynek do dziejów naszych. Życiorys z portretem. Kraków, nakł. Druk. Związkowej, G. Gebethner i Sp., 1888,
24218 Dembiński Bronisław prof. Uniw. Poznańskiego (1858—1939). Xawery Liske, * 1838 † 1891, wspomnienie pośmiertne. Odb. z Czasu. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1891,
77319 Jahresbericht. X.Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1897/98 erstattet vom Direktor M. Grott. Tamże [Graudenz, Druck von Gustaw Röthe’s Buchdruckerei], 1898,
39585 Go (...) A. ks. X. Zygmunt Golian. Illustracye do dziejów dyecezyi krakowskiej z czasów pasterstwa Antoniego de Junosza Galeckiego (!) napisał Stefan Prawdzicki. Zeszyt drugi. Kraków, 1878,
22642 D. J. X. Kapłan wobec ludu, przez X. J. D. tłumaczył z 3go wydania (francuskiego) X. S.(t.) S.(narski) D. Wilno, druk. Syrkina, 1863,
47007 Hołubowicz Józef Wiktor ks. (jezuita, pisze przeważnie pod imieniem Józef; 1835—1887). X. Józef Wiktor Hołubowicz kapłan Tow. Jezusowego. Wspomnienie pośmiertne. (Odb. z Misyj Katolickich). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1887,
77130 Jahresbericht. X. Jahresbericht Schuljahr 1881—82. Zu den am 31. März und 1. April d. J. stattfindenden Schulprüfungen und Feierlichkeiten ladet... Hierzu eine besonders gedruckte Abhandlung: Metra Horatiana in Puerorum Usum descripsit G. Mueller. Tamże [Wongrowitz (Wągrowiec), Druck von E. Kremp], (1882),
97801 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad Historyi o początkach rodu ludzkiego z rękopismu wydał Ferdynand Kojsiewicz. (Tom I—III). Kraków, u J. Wildta, Druk. Uniwersytecka, 1842,
97798 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Pamiętnik o stanie Duchowieństwa Katolickiego Polskiego i innych wyznań w połowie XVIII, wieku. Wydał z rękopismu J. K. Żupański. Poznań, w Księgarni Wydawcy, druk. W. Deckera i Spółki, 1840,
97797 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Listy w przedmiotach naukowych;
97795 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Korrespondencja listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach Wołyńskiéj, Podolskiéj i Kijowskiéj; przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświécenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. Tom I—IV. Z rękopismu wydał Ferdynand Kojsiewicz. Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1844 (t. I—III) — 1845 (t. IV),
97792 Kołłątaj (Kołłontay) Hugo ks. (1750—1812). X. Hugona Kołłątaja Badania historyczne;
110380 Bonczyk (Bontzek) Norbert ks. (1837—1893). X. Dr. H. Gleich Kapłan Jubilat. Według niemieckiego opracował X. N. B.
40242 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). X. dr Józef Krukowski i jego replika, umieszczona w Nrze 12 „Boni Pastoris” 1880. Lwów, nakł. W. W., druk. K. Budweisera, 1880,