Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3212 Arka. Arka pociechy czyli Zbiór nabożeństwa do Boga Rodzicy N. Maryi Panny Pocieszenia, patronki Arcybractwa przy kościele ks. Augustyanów w Warszawie. Wydanie drugie. Warszawa, 184.?
3213 Arka. Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa dla powiększenia chwały Pana Boga na ziemi. Na cześć Najśw. Maryi Panny od pocieszenia i świętych sług bożych, modlitwami i kościelnymi śpiewy zwiększony, dla duchownego pożytku prawowiernych Chrześcian powtórnie do druku podany. Kraków, nakł. XX. Augustyanów, czcionkami Józ. Bensdorffa, 1868,
3214 Arka.
3215 Arkadia (k. Nieborowa),
3216 Arkona,
3217 Arkossy,
3218 Arlet Paweł ks.,
3219 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d'... (1789–1856). Nieznajoma, romans przez P. ...autora Samotnika, z francuzkiego przełożony. Tomów 2. Warszawa, druk. Glücksberga, 1826,
3220 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d’... (1789–1856). Renegat, romans historyczny P. ... z francuskiego na polski język przełożony. Tomów 2. Wilno, Druk. Diecezalna XX. Missyonarzów, 1825,
3221 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d'... (1789–1856). Samotnik, romans napisany po francuzku przez... w tłumaczeniu polskiém skrócony przez Fr. S. D. (Dmochowskiego). Warszawa, druk. Wandy, u N. Glücksberga, 1821,
3222 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d'... (1789–1856).
3223 Arlt Ferdynand Dr. (1812–1887). O uszkodzeniach oka z szczególnym uwzględnieniem orzeczeń sądowo-lekarskich. Przez... professora okulistyki w Uniw. Wiedeńskim podał Dr. Jan Buszek. Warszawa, druk. Gaz. Lek., 1876,
3224 Arlt Ferdynand Dr. (1812–1887).
3225 d'Armaille Marie Céléstine Amélie, née de Ségur Comtesse (1830–1918). La Reine Marie Leckzinska. Étude historique; par Mme la comtesse d'***née de Ségur. Paris, Libr. Didier et Comp., impr. J. Claye, 1864,
3226 Armancoult. Przewodnik mechaniki praktycznéj, tłumaczył Artychowski i Czarnowski, a przejrzał prof. Miecznikowski.
3227 Armaszewskij P. J. & Antonowicz W. B. Publicznyja lekcii po gieołogii i istorii Kijewa, czitannyja... w istoriczeskom Obszczestwie Niestora letopisca w Martie, 1896 g. Kijew, tipogr. K. N. Milewskago, 1897,
3228 Armata. Armata. Organ wielkiéj i małéj polityki. (Następne numery ukazywały się pod nazwami: Bambus, Cyprys, Dukat, Egoista, Figiel, Grzmoty, Horoskop, Inkluz, Jasełka, Kometa, Latarnia, Łatka, Meteor, Nożyce, Ostroga, Pieprz, Renta, Sowa). Kraków, druk. Karola Budweisera, 1869–1870 (Armata z 27 X 1869, Sowa z 28 II 1870), wychodzi nieregularnie. Wydawcą początkowo Stanisław Gacki, od Dukata – Ludwik Guibillon, od Grzmotów do końca – Henryk Żychoń.
3229 Armata. Armata. Plotki i nie-plotki stryjskie. N. 1. Stryj 1878.
3230 Armatowicz Felix. Odpowiedź na wniosek Dyrektora Budownictwa Miejskiego, P. Macieja Moraczewskiego przez Wgo Prezydenta Miasta Krakowa, na posiedzeniu d. 6 marca 1879 r. Radzie miejskiej względem psucia się belek w budynku szkolnym u św. Scholastyki postawiony. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), (1879),
3231 Armatys Hipolit (zm. 1869). O włośniach krętych (Trichina spiralis), przez Dra... lekarza praktykującego i Ordynaryusza w Zakładzie św. Łazarza we Lwowie. Lwów, czcionkami K. Pillera, w Komisie księgarni J. Milikowskiego, 1866,
3232 Armee-Befehl des Grafes Wittgenstein,
3233 Armen-Ordnung. Armen-Ordnung für die Stadt Thorn nebst Instruction für die Bezirksvorsteher und Armendeputirten (Gemeindebeschluss von 29 April/9 Juli 1884),
3234 Armenia,
3235 Armeniens de la Galicie,
3236 Armia rosyjska,
3237 Armin. Marcella Sembrich und Herr Professor Julius Hey, eine Antwort auf die Streitfrage: Wo ist Koloratur?, nebst einem Epilog auf den Kunstgesang. (Odb. z Kunstgesang). Leipzig, C. Wild, 1898,
3238 Armiński Franciszek (1789–1848). Krótki rys historyczny tyczący się umiejętności astronomii. Warszawa, 1827,
3239 Armiński Franciszek (1789–1848).
3240 Armółowicz Jan,
3241 Armozino Franciszka,