Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102887 Kościński Konstanty (1858–1915). Arcybractwo Różańca św. w Nowem powiecie świeckim, Prus Zachodnich opisał K. Kościński. Grudziądz, Druk. Gazety Grudziądzkiej, 1896,
102888 Kościński Konstanty (1858–1915). Sławetne bractwo rybackie Barbary Św. w Nowem, powiecie świeckim, Pr. Zach. Opisał ... Grudziądz, druk. G. Jalkowskiego, 1897,
102889 Kościński Konstanty (1858–1915). Kościoły i kaplice w Nowem w powiecie świeckim, Prusach Zachodnich. Opisał ... Gdańsk, druk. i nakł. B. Milskiego, 1896,
10289 Brewer Ebenezer Cobham. Tajniki przyrodzenia czyli wyjaśnienie codziennych zjawisk natury w formie zapytań i odpowiedzi podane, sposobem przystępnym do pojęcia każdego ułożone i do dzisiejszego stanu nauk przyrodzonych zastosowane. Dzieło w języku angielskim przez Dra... professora Uniwersytetu w Cambridge napisane, a z ostatniego wydania francuzkiego na polski język przełożone przez S. Pisulewskiego, Mag(istra) Fil(ozofi) Star(szego) Naucz(yciela) Nauk przyrodzonych) w Szl(acheckim) Warsz(awskim) Inst(ytucie). Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda księgarza i typografa, 1856,
102890 Kościński Konstanty (1858–1915). Kilka słów o wsi Komorsku w powiecie świeckim, w Prusach Zachodnich. Z powodu sześćsetletniej rocznicy fundacyi kościoła skreślił K. Kościński. Grudziądz, druk. i nakł. G. Jalkowskiego, 1896,
102891 Kościński Konstanty (1858–1915).
102892 Kościński Leon.
102893 Kościół parafialny w Abramowicach.
102894 Kościół Dominikanów w Agłonie.
102895 Kościół katedralny w Aix.
102896 Kościół Bernardynów w Alwerni.
102897 Kościół parafialny w Będkowie.
102898 Kościół w Berdyczowie.
102899 Kościół w Betlejem.
1029 Akordometr,
10290 Brewer Ebenezer Cobham. i Moigno Franciszek. Wiedza, wytłómaczenie zjawisk codziennych, wydanie dopełnione przez Henryka de Parville i ozdobione licznymi rysunkami. Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. E. Skiwskiego, 1890,
102900 Kościół w Białyniczach.
102901 Kościół na Bielanach.
102902 Kościół św. Krzyża nad jeziorem Bielidło pod Gnieznem.
102903 Kościół ewangelicki w Boguminie.
102904 Kościół ewangelicki w Bojanowie.
102905 Kościół w Borku Wielkopolskim.
102906 Kościół ewangelicki w Braniewie.
102907 Kościół ewangelicki w Brzegu.
102908 Kościół parafialny w Byczynie Kluczborskiej.
102909 Kościół Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Castelpetroso. Kościół Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Castelpetroso. Kraków, nakł. X. Jana Siedleckiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
10291 Breviarium. Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate Recognitum, cum Officiis propriis Sanctorum Patronorum regni Poloniae et Sueciae usque ad hanc diem concessis. Vol. 1—4. Mechliniae, 1858,
102910 Kościół w Cegłowie.
102911 Kościół parafialny w Chełmnie.
102912 Kościół św. Trójcy w Chicago.