Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97108 Kolasiński dr.
97107 Kolarze.
97106 Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz. Tygodnik sportowy ilustrowany. (Od nru 15 r. 1899 nadto: Organ Urzędowy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 18 r. 1899: Organ Urzędowy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 19 r. 1899: Organ Urzędowy Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 21 r. 1899: Organ Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego; od nru 52 r. 1900 nadto: Lwowskiego Akademickiego Klubu Cyklistów; od nru 54 r. 1900 nadto: Radomskiego Towarzystwa Kolarzy). Warszawa, red. i wyd.: Wiktor Dzierzbicki (nr 92 z 7 XII 1900 wydany pod kier. Stefana Marynowskiego), Druk. L. Szylera i Syna, 1899 (nr 1 z 26 II) — 1900 (ostatni nr w tym roku: 94 z 21 XII) i dalej do 1902,
97105 Kolarz Jos.
97104 Kolarz. (Dawniej Cyklista). Upominek dla zwolenników sportu Kołowego na sezon letni 1895-go roku. Wydał Adam Koziarski. Warszawa, J. Guranowski, druk. Wł. Jasińskiego, 1895,
97103 Kolarstwo, kolarze.
97102 Kolarska Celestyna.
97101 Kolarczyk.
97100 Kolar (Kolář) Josef Jiři (1812—1896). Marie Potocka. Libreto ve třech dĕjich. Dle A. S. Puškina básnĕ: „Bechčisarajsky fontan”. W Praze, spisovatel, 1865,
9710 Bracia! Bracia! B. m. b. r. (po r. 1860),
971 Ajnajgler Julian,
97099 Kolář Josef (1830—1905).
97098 Kolář Josef (1830—1905). O nosovkach polabských a jejich pomeru k nosovkám polským a staroslovanským (1874).
97097 Kolář Josef (1830—1905). O historicko-srovnávací mluvnici polské Dra Ant. Małeckého.. Od ... (Otisk ze Zpráv o zasedáních Král. České Společnosti Nauk.). Tamże [V Praze, nákladem Král. České Společnosti Nauk., tiskem dr. Edv. Grégra],1881,
97096 Kolář Josef (1830—1905). Hláskosloví jazyka polského. Na nových základech a s nového hledištĕ sepsal ... (Zvláštní otisk ze zpráv o zasedání Král. České Společnosti Nauk.). Přednešeno dne 26. listopadu 1883. V Praze, nákladem Král. České Společnosti Nauk., tiskem dr. Edv. Grégra, 1884,
97095 Kolar Jan.
97094 Kolar.
97093 Kolany Dionizy.
97092 Kolany ks.
97091 Kolanowski Władysław (1832—1912).
97090 Kolanowski Władysław (1832—1912). Quaestiones criticae in Euripideam Alcestidem. Dissertatio inauguralis philologica quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Universitate Literaria Viadrina Vratislaviensi ut summi in philosophia honores rite sibi concedantur die VI mens. Maii a. MDCCCLVIII (1858) hora X in Aula Leopoldina H.L.Q.C. palam defendet auctor Wladislaus de Kolanowski Posnaniensis. Opponentibus: C. Wieszner, Sod. sem. paedagogici. A. Hoppe, Sod. sem. philologici. Posnaniae, Typis Merzbachii, 1858,
9709 Bracia! Bracia! B. m. b. r. (Paryż, 1848),
97089 Kolanowski (de) W.
97088 Kolanowski Stanisław (1781—1856).
97087 Kolanowski S.
97086 Kolanowski Maksymilian.
97085 Kolanowski Maksymilian (1815—1845). De Mathia Casimiro Sarbievio Poloniae Horatio. Dissertatio inauguralis philologica quam consensu et auctoritate ordinis amplissimi philosophorum in Alma Literarum Universitate Friderica Guilelma ut summi in Philosophia Honores rite sibi concedantur die XI. M. Martii A. MDCCCXLII (1842). H.LQ.S. publice defendet auctor ... Posnaniensis. Opponentibus: C. Szymański, Philos. Stud. L. Rybiński, Jur. Stud. A. Malecki, Philos. Stud. Berolini, Typis Nietackianis, b. r. (1842),
97084 Kolanowski Leon.
97083 Kolanowski Kazimierz. Do Jaśnie Oświeconey Xiężney Jeymości Izabelli z xiążąt Czartoryskich Lubomirskiey Marszałkowey Wielkiey bywszey Korony Polskiey. Na rok Nowy 1809. Warszawa, 1809,
97082 Kolanowski Jan Kanty ks. (1773—1832). Skrzynka Miłosierdzia czyli Urządzenie dobroczynnych ofiar ku wsparciu ubogich chorobą złożonych i opatrzeniu do grobu w ubóstwie zmarłych. Zaprowadzone do Parafii Obiezierskiéy przez X. ... naówczasowego Pasterza teyże Parafii w Roku 1817. A drukowane na korzyść Ubogich roku 1828. Poznań, druk. Wilh. Deckera i Spółki, (1828),