Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3236 Armia rosyjska,
3237 Armin. Marcella Sembrich und Herr Professor Julius Hey, eine Antwort auf die Streitfrage: Wo ist Koloratur?, nebst einem Epilog auf den Kunstgesang. (Odb. z Kunstgesang). Leipzig, C. Wild, 1898,
3238 Armiński Franciszek (1789–1848). Krótki rys historyczny tyczący się umiejętności astronomii. Warszawa, 1827,
3239 Armiński Franciszek (1789–1848).
3241 Armozino Franciszka,
3240 Armółowicz Jan,
3243 Armstrong F. (ur. 1845). Wśród chmur i słońca, powieść dla młodzieży, przełożyła z angiel. Marya B. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. Noskowskiego, 1898,
3242 Armstrong,
3244 Arn... Le Chr d',
3250 Arnaud Simone,
3251 Arnauld P. Początki czytania, do pojęcia dzieci płci obojéj. Z przydanemi wiadomościami moralnemi, geograficznemi, fizycznemi i historyi naturalnej tudzież pierwiastkowemi zasadami języka francuskiego. Dzieło pożyteczne domom wychowania młodzieży, szkołom publicznym i rodzicom. Przełożone z czwartego wydania francuskiego, pochwalonego od najlepszych gramatyków i zupełnie przerobionego przez autora, członka wielu towarzystw uczonych. (Po polsku i po franc.). Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1807,
3252 Arnault Antoni Wincenty (1766–1834). Germanik, tragediia w V. aktach, najznakomitsza z dzieł... męża uczonemi tworami, miłością swobód oyczystych i więzami za oyczyznę poniesionemi, odznaczonego. Przekład Wincentego z Ciechanowca Kiszki Zgierskiego. Zdaniami, obrazami, przenośniami i uwagami, podług prawideł sztuki ozdobiony. Wilno, w Drukarni Dyecezalnéj u XX. Missiionarzów, (1819),
3253 Arnault Antoni Wincenty (1766–1834). Maryusz w Minturnie, tragedya P.... we trzech aktach, z francuzkiego wierszem przełożona przez Fr. Sal. Dmochowskiego, wystawiona na teatrze narodowym Warszawskim dnia 19 Listopada 1819. Warszawa, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1821,
3254 Arndt (nauczyciel),
3255 Arndt Amalia,
3256 Arndt Augustyn (1851–1925). Betstunden zur Verehrung des Allerheiligsten Altarssakramentes. Breslau, 1897,
3257 Arndt Augustyn (1851–1925). Bractwo Wstrzemięźliwości. Wrocław, 1900,
3258 Arndt Augustyn (1851–1925). Conferenzen über die Constitutionen der geistlichen Jungfrauen der heiligen Ursula nach dem Institute von Bordeaux. Regensburg, Pustet, 1897,
3259 Arndt Augustyn (1851–1925). Gebräuche der Congregation der grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth aus dem Mutterhause in Breslau. Breslau, 1899,
3260 Arndt Augustyn (1851–1925). Godzinki Adoracyi Najświętszego Sakramentu. Do odmawiania podczas wiecznej adoracyi dla dyecezyi Wrocławskiej. Napisane przez ks.... Królewska Huta, Druk. św. Jacka, 1897,
3261 Arndt Augustyn (1851–1925). Handbüchlein der Mässigkeits-Brüderschaft. Breslau, 1900,
3262 Arndt Augustyn (1851–1925). De libris prohibitis commentarii. Ratisbonae, Neo-Eboraci et Cincinati, sumpt, et typis Fr. Pustet, 1895,
3263 Arndt Augustyn (1851–1925). De loco et anno nativitatis, nec non de anno obitus et de reliquiis s. Joannis Kant. (Odb. z Analecta Bollandiana, VIII). Bruxellis, typ. Polleunis, Ceuterick et De Smet, 1889,
3264 Arndt Augustyn (1851–1925). Perła cnót, uwagi i przykłady dla młodzieży katolickiej, wedle O. v. Dossa opracował... Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
3265 Arndt Augustyn (1851–1925). De rituum relatione iuridica. Romae, 1895.
3266 Arndt Augustyn (1851–1925). Der heilige Stanislaus Kostka, Patron der Jugend. Mit Approbation der Obern. Regensburg, New York & Cincinnati, Verlag von Friedrich Pustet, Druck. von Fel. Rauch in Innsbruck, 1888,
3267 Arndt Augustyn (1851–1925). Svatý Stanislav Kostka, patron mladeže, z němčiny přeložil Alois Štěp (Knihovna duchovni, č. 52). Brno, 1899,
3268 Arndt Augustyn (1851–1925). Wo ist Wahrheit? 1873.
3269 Arndt Augustyn (1851–1925).
3270 Arndt Ernest Maurycy (1769–1860). Polenlärm und Polenbegeisterung. Berlin, Hoffmann, 1848,