Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109375 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Dla Szanownych członków Towarzystwa Pszczelno-Jedwabniczego i Sadowniczego. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868,
109376 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Jabłka polskie. Krótki opis dla rozpoznania jabłek krajowych. B. m. b. r. (Kraków),
109377 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Jedwabniki dębowe i bałwianowe pod względem pochodzenia, właściwych im znamion i sposobu chowania opisał Dr. ... z 6 drzeworytami i 2 tablicami chromoli-tograficznemi. Kraków, nakł. Towarzystwa pszczelno-jedwabniczego i sadowniczego dla Galicyi zachodniej, Druk. Czasu, 1877,
109889 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Jedwabnictwo czyli nauka o wychowie jedwabników morwowych ze stanowiska nowszych badań naukowych skreślił Dr. ... Z 16 drzeworytami w tekście i 5 tablicami litografowanemi. Kraków, nakł. Towarzystwa pszczelno-jedwabniczego i sadowniczego dla Galicyi zachodniej, Druk. Czasu, 1872,
109378 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). O karłakach mianowicie przedtatrowych. Napisał Prof. Dr. A. Kozubowski. (Odb. z Rocznika Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim). Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1841,
109379 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Quaestiones inaugurales. (Theses). Philos. Medic, et Chirurg. Doctor ac Professor publicus Ordinarius, Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis etc. etc. Thomas Augustus Ruland, gratiosi Medicorum ordinis p. t. Decanus, ad disputationem publicam praeside Georgio Pickel, Medic. Doctore, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicína, Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinandis a praenobili, clarissimo et perdocto viro de Domino Antonio Kozubowski, Cracoviensi Polono, die XXVIII Junii MDCCCXXXIII (1833) feria nona matutina habendam, Rectorem Academiae Magnificum, Patres conscriptos, omnium ordinum professores, cives aćademicos, literatos denique et literarum fautores omni, qua par est, humanitate invitat. Wirceburgii, Typis Caroli Guilelmi Becker, Universitatis Typographi, 1833,
109380 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Sadownictwo przez Prof. Dra Kozubowskiego.
109381 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). O samcach przekopnicy okazałej (Apus cancriformis), wykrytych przez Prof. Dra Kozubowskiego. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego). Kraków, Druk. Czasu, 1858,
109382 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Sposoby rozmnożania (!) morw. Kraków, Druk Czasu, (Baumgardten), 1861,
109383 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Różne sposoby szczepienia drzew owocowych i narzędzia ogrodnicze do tego potrzebne opisał Dr ... Z 8 tablicami chromolitografowanemi. Kraków, Druk. Czasu, nakł. Towarzystwa pszczelno-edwabniczego i sadowniczego krakowskiego. 1878,
109384 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). De ulceribus plicosis Dissertatio inauguralis. Medico-chirurgica. Auctore Antonio Kozubowski, medicinae, chirurgiae artisque obstetriciae doctore. Wirceburgi, Typis Friderici Ernesti Thein, 1833,
109385 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880).
109386 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880), Baraniecki Adrian. Sprawozdanie z wystawy owoców, płodów pszczelnictwa i jedwabnictwa urządzonej na dniu 29 września 1874 r. w Ogrodzie Strzeleckim w Krakowie. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
109374 Kozubowski A.
109371 Kozubowska Teodora.
109370 Kozubowska Józefa.
109369 Kozower Izydor, ze straży pożarnej w Podwołczyskach.
109368 Kozobucki Franciszek, ze Spytkowa pod Zatorem.
109367 Kozobaba.
109366 Koznakow, major.
109365 Kozminskij F. I. Posobije dla legkago i osnowatielnago izuczenija czisieł ot 1 do 100 i 4-ch arifmieticzeskich diejstwij s otwleczsnnymi (!) czisłami. Sostawił F. I. Kozminskij. Czenstochow, tip. M. Stochielskago, 1889 (na okładce: 1890),
109364 Kozminski Wincenty, z Zarembowa.
109223 Kožmian Stan.
109134 Kozmas.
109133 Kozma Zsombor.
109132 Kozma Stefan.
108652 Kozłów biskupi.
109131 Kozłowśkyj Fadej, prof, szkoły realnej we Lwowie.
109114 Kozłowskij.
109130 Kozłowskij Władysław Stanisławicz.