Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3182 Areszt. Areszt śledczy,
3183 Argant Paul. Leçons sur la littérature française, redigées d'après les ouvrages des meilleurs auteurs. Première livraison. Le résumé des époques. En voie de publication du même auteur „les étapes, de Paris au fleuve de l'Ienissei”. Posen, J. K. Żupański, 1869,
3184 Argant Paul. Relations sur la Sibérie. Prèmiere conférence. I. Le voyage par étapes, II. Minoucinsk et son district, III. Une visite chez les Tartares. Posen, impr. de J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński), 1874,
3185 Argant Paul. En souvenir à mes élèves. Le poëme des enfants. Tamże [Posen, impr. de J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński),], 1874,
3186 Argauer Alojza,
3187 d'Argens Jan Chrzciciel Margrabia de Boyer (1704–1771). Niestałość w miłości czyli awantury Markiza de Vaudreville, napisane po francuzku przez Markiza..., a teraz nowo przełożone na polski język przez Franc. Jaxyc Makulskiego. Warszawa, druk. Lebruna, 1803,
3188 Argentyna,
3189 Argirdowicz Fulgenty. (pseud.?). Żywot sławney pamięci WJP. Remigiusza Pamfila czesnikowicza powiatu telszewskiego; przez bezstronnego swiadka, sąsiada i przyjaciela..., regenta wielu subseliów napisany. Wilno, u Alexandra Żółkowskiego, druk. XX. Pijarów, 1820,
3190 Argles Hungerford Margaret,
3191 Argon,
3192 Argonin,
3193 Argus. Argus, kartki satyryczno-humorystyczne, zebrał Alfabet (Chełmiński Winc. Klem.). Wilno, E. Orzeszkowa i Sp., druk. J. Blumowicza, 1881,
3194 Arianie,
3195 Arie z oper i operetek,
3196 Ariel St.,
3197 Ariosto Lodovico (1474–1533). Per la partenza di Ginevra-Canzone. A donna Antonia Egeria Hutorowicz..., Marco Aurelio Cerutti offre questa Canzone... B. w. b. m. (Genova), 1845,
3198 Ariosto Lodovico (1474–1533).
3199 Arista,
3200 Ariste Louis. (Aux armes),
3201 Aristeas,
3202 Aristides,
3203 Aristofanes,
3204 Aristol,
3205 Aristoteles,
3206 Aristow M. O wpływie nagłej zmiany ciepłoty na serce i o działaniu wogóle ciepłoty na wywołanie spokoju serca. Warszawa, 1878,
3207 Arithmetica. Arithmetica pro suprema Grammatices classe e Germanico in Latinum translata. Cracoviae, literis Jos. Georgii Trassler, b. w. r. (około 1800–1805),
3208 Ark. W.,
3209 Arka. Arka Noego prześliczny abecadlnik z historyi naturalnej, z rysunkami Wład. Szymanowskiego. Warszawa, nakł. F. Hösicka, Lipsk, druk. C. Rödera, 1882,
3210 Arka. Arka pobożności czyli officium chrześciańsko-katolickie, zawierające wszelkie nabożeństwa zastosowane do każdej uroczystości i potrzeby w życiu chrześcianina-katolika, z ksiąg przez kościół katolicki zatwierdzonych starannie zebrane i do druku podane. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego, 1898,
3211 Arka. Arka pociechy albo godzinki o Pocieszeniu Nayswiętszey Panny Maryi Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitów Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi wydana A teraz świeżo z przydaniem rozmaitego Nabożeństwa każdemu stanowi potrzebnego, staraniem i kosztem JP. Jana Zalewskiego Podskarbiego Bractwa Pocieszenia N. P. M. przedrukowana. Warszawa, druk. Józ. Węckiego, 1823,