Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
10286 Brettner Jan Antoni (dyr. Gimnaz. ś. Marii Magdaleny w Poznaniu, pochodził z Miechowic pod Bytomiem; 1799—1866).
102860 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Poezye. 1861–1882. Serya pierwsza. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
102861 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z portretów familijnych. Szkice humorystyczno-obyczajowe. Poznań, w komisie Księgarni M. Leitgebra i Spółki, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
102862 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Psalm hańby. (Odb. z Kuriera Poznańskiego). (Poznań, 1893), Druk. Kuriera Poznańskiego,
102863 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Pytania. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 4. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1890),
102864 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Das Deutsche Reich und die Polen. (Abdruck aus dem LXXIV. Bande der „Preussischen Jahrbücher”, H. 1-3). Berlin, Verlag von Hermann Walther, Druck von J. S. Preuss, 1893,
102865 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Sonety nadgoplańskie napisał J. B. S. Poznań, Mieczysław Leitgeber, we Lwowie u K. Wilda, druk. Ludwika Merzbacha, 1868,
102866 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Szoari i rapsody arabskie w Egipcie. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1876),
102867 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z teki Józefa Kościelskiego. No 1. Tęsknota za zimą. 2. Dzieje serca. 3. Wieje wietrzyk po polu. 4. Pytania. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26. Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1890),
102868 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Tęsknota za zimą. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 1. Pieśni z muzyką Władysława Żeleńskiego). Tamże [Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic], b. r. (ok. 1890),
102869 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Wieje wietrzyk po polu. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 3. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26). Tamże [Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic], b. r. (ok. 1890),
10287 Breuil (de) A.,
102870 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Władysław Biały Książę Gniewkowski. Tragedya w pięciu aktach z prologiem. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1874,
102871 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911).
102872 Kościelski Lucjan.
102873 Kościelski Ludwik. Słówko o Jezuitach przez Ludwika K. Poznań, nakł. autora, w komisie księgarni J. K. Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, 1853,
102874 Kościelski Ludwik.
102875 Kościelski Mieczysław.
102876 Kościelski W.
102877 Kościelski Władysław (1818–1895). Wiederle­gung (!) der offiziellen Nachwei­sung des General von Colomb, den Bruch der Convention vom 11. April betreffend, von Wl. Koscielski. Berlin, Gedruckt bei den Gbr. Unger, b. r. (1848),
102878 Kościelski Władysław (1818–1895). Widerlegung der offiziellen Nachwei­sung des General von Colomb, den Bruch der Convention vom 11. April betreffend und Einige Worte über die Aktenmässige Darstellung der Polnischen Insurrection im Jahre 1848 des Majors von Voigts-Rhetz. Von Wladislaus Koscielski. Tamże [Berlin, Gedruckt bei den Gbr. Unger], 1848,
102879 Kościerzyna.
10288 Brewer Ebenezer Cobham. Katechizm nauki przyrody, czyli wyjaśnienie ważniejszych zjawisk fizycznych i chemicznych, z codziennego życia, w postaci pytań i odpowiedzi według dra... z 47 drzeworytami w tekście. Tłumaczenie z niemieckiego. Warszawa, nakład Wende i Sp., 1873,
102880 Kościerzyński powiat.
102881 Kościesza.
102882 Kościesza.
102883 Kościesza Maurycy (pseud.).
102884 Kościesza Stanisław.
102885 Kościński Antoni.
102886 Kościński Ignacy.