Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109745 Krajewski Maciej, Drdacki Maurycy. Verordnung der k. k. galiz. vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung an sämmtliche Cameral-Bezirks-Verwaltungen. Bestimmungen über das Bogenformat der Handelsbücher. B. m. b. r. (Lwów, 1850),
109744 Krajewski Maciej, Biegelmayer (Biegelmajer, Biegelmeyer) Ludwik. Verordnung der k. k. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung an sämmtliche k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltungen, ausübende Gefälls-Aemter und Finanzwach-Obern. Zollbehandlung der unbeschlagenen türkichen rothen Tabakpfeifen aus Thon. B. m. b. r. (Lwów, 1850),
109743 Krajewski Maciej. Verordnung an sämmtliche k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltungen, Zollämter und die k. k. Finanzwache. Nähere Bestimmungen über die Vollziehung des dem österreichisch-preussischen Handels- und Zollvertrage vom 19. Februar 1853 angehängten Zollkarteis. B. m. b. r. (Lwów, 1853),
109742 Krajewski Ludwik Józef.
109741 Krajewski Lew.
109740 Krajewski L., z Warszawy.
109739 Krajewski Klemens.
109738 Krajewski Kl.
109737 Krajewski Józef.
109736 Krajewski Józef (pseud.).
109735 Krajewski Jakub.
109734 Krajewski J.
109733 Krajewski J.
109732 Krajewski Izydor.
109731 Krajewski Ign.
109730 Krajewski Hilary.
109729 Krajewski Hilary.
109728 Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897).
109727 Krajewski Henryk Eugeniusz Antoni (1824-1897). Obrona za Stanisławem Hiszpańskim, obwinionym o zabójstwo Dra Aleksego Kurcyusza, wypowiedziana w d. 27 Września roku 1880, w Sądzie Okręgowym Warszawskim, przez Henryka Krajewskiego, Adwokata Przysięgłego. Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1881,
109726 Krajewski Henryk.
109725 Krajewski H.
109724 Krajewski Franciszek.
109723 Krajewski Franciszek. Xiądz Kordecki w obronie Częstochowy w roku 1655. Poemat historyczny przez Fr. Krajewskiego. Ozdobiony czterema rycinami. Warszawa, druk. Alexandra Gins, 1860,
109722 Krajewski Fr. Przemysł Królestwa na Wszechrosyjskiej Przemysłowej Wystawie Cesarstwa w Petersburgu r. 1870. opracował Fr. Krajewski. Warszawa, Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1870,
109721 Krajewski Fr., z Towarzystwa św. Józefa w Wattenscheid.
109720 Krajewski Fr.
109719 Krajewski Fr. ks., mylnie.
109718 Krajewski Fr., z Towarzystwa Kat. Polskich Robotników w Schönebergu pod Berlinem.
109717 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895).
109716 Krajewski Feliks (Stanisław Kostka Feliks), lekarz (1829-1895). Przypadek rakowca skórnego płaskiego nosa i warg ustnych (epithelioma cutaneum planum nasi et labiorum). Opisał Dr. Feliks Krajewski, z Hrubieszowa. (Odb. z Medycyny 1875). (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza, b. r. (1875),