Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107265 Kotielnikow (Katielnikow) Jewłampij Nikiforowicz (1774-1854). Prodołżenije zaniatij na małom dosugie donskago kazaka Jewłampija Katielnikowa (!). Oktiabr' 1814 goda, w Warszawie. (Warszawa, Wojenno-pochodnaja tipografija, 1814),
107264 Kotielnikow (Katielnikow) Jewłampij Nikiforowicz (1774-1854). Otrywok zaniatij na małom dosugie donskago kazaka Jewłampija Kotielnikowa. Oktiabr' 1814 g. W Warszawie (Warszawa, Wojenno-pochodnaja tipografija, 1814).
107263 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829).
107262 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Zapiski sudiebnoj miedicyny po lekcyjam Profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta D. A. Kotielewskago. izdawajemyja Studientom Trżynskim izdanije 2roje Studienta F Szmakfeffera. Warszawa 1882/83 akad: god. (Warszawa), Litografirowano s razrieszenija Uniwiersitietskago Naczalstwa w Lit. W. Głowczewskago, (1883),
107261 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Wstupitielnaja lekcyja po sudiebnoj miedicynie, czitannaja proziektorom Kotielewskim dla studientow Juridiczeskago fakultieta. (Odb. z: Warszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija 1870). B. m. b. r. (Warszawa, 1870),
107260 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). Kurs sudiebnoj miedicyny czitannyj studientam-juristam IIIgo i IVgo kursów prof. Kotielewskim 1889-1890 g. B. m. b. r. (Warszawa, 1890),
107259 Kotielewskij Dmitrij Aleksiejewicz (ur. 1829). K spiektralnomu analizu krowi. E. O. profiessora D. A. Kotielewskago. (Odb. z: Warszawskija Uniwiersitietskija Izwiestija 1870). B. m. b. r. (Warszawa, 1870),
107258 Kotfis Błażej, ze Słotwiny.
107257 Koterbski Józef Kazimierz, ks. (1875-1945).
107256 Koteras A. J., z Chicago.
107255 Kotelewski D.
107254 Kotelewski.
107253 Kotek Karel, adwokat z Frydka (1832-1899).
107252 Kotek ks., mylnie, właściwie Kołek ks.
107251 Kotecki Wawrzyniec, ksiądz (1841-1918).
107250 Kotecki W.
107249 Kotecki L., urzędnik z Kościan.
107248 Kotecki Julian, profesor gimnazjalny (ok. 1841-1891).
107247 Kotecki Józef, kowal z Książa.
107246 Kotecki Ignacy, ksiądz, rektor szkoły miejskiej w Kościanie (zm. 1856).
107245 Kotecki, ks. proboszcz.
107244 Kotas Paweł.
107243 Kotarski Zygmunt.
107242 Kotarski Tomasz, spod Grójca.
107241 Kotarski Stanisław, prezes Towarzystwa Rolniczego w Jaśle (1830-1910).
107240 Kotarski Przemysław, Sokołowski August, Ryszard Antoni. Rodacy! (Odezwa, inc.: Za kilka dni święcić będzie Naród polski w uroczystem skupieniu ducha i z podniosłem uczuciem słusznej dumy setną rocznicę...). Kraków, nakł. Komitetu obywatelskiego, Druk. Związkowa, b. r. (1891),
107239 Kotarski Józef, obywatel z obwodu tarnowskiego.
107238 Kotarski Jan.
107237 Kotarski Jan. Praktyczna uprawa buraków cukrowych napisał z własnych doświadczeń Jan Kotarski dzierżawca folwarku Szaruty. Warszawa, nakł. A. Nowoleckiego księgarza, druk. Karola Kowalewskiego, 1859,
107236 Kotarski Jan. Środki niezawodne polepszenia rolnicwa polskiego przez płodozmiany i rośliny pastewne z trzydziestoletniego doświadczenia skreślił Jan Kotarski, Dzierżawca Dóbr Szpitalnych Mienia w pow. Mińskim gub. Warszawskiej. Warszawa, nakł. Domu Handlowo-Kommissowego Nasion i Maszyn Rolniczych A. Rodkiewicza, druk. Jana Jaworskiego, 1868,