Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3205 Aristoteles,
3206 Aristow M. O wpływie nagłej zmiany ciepłoty na serce i o działaniu wogóle ciepłoty na wywołanie spokoju serca. Warszawa, 1878,
3207 Arithmetica. Arithmetica pro suprema Grammatices classe e Germanico in Latinum translata. Cracoviae, literis Jos. Georgii Trassler, b. w. r. (około 1800–1805),
3208 Ark. W.,
3209 Arka. Arka Noego prześliczny abecadlnik z historyi naturalnej, z rysunkami Wład. Szymanowskiego. Warszawa, nakł. F. Hösicka, Lipsk, druk. C. Rödera, 1882,
3210 Arka. Arka pobożności czyli officium chrześciańsko-katolickie, zawierające wszelkie nabożeństwa zastosowane do każdej uroczystości i potrzeby w życiu chrześcianina-katolika, z ksiąg przez kościół katolicki zatwierdzonych starannie zebrane i do druku podane. Nowy Sącz, nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego, 1898,
3211 Arka. Arka pociechy albo godzinki o Pocieszeniu Nayswiętszey Panny Maryi Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitów Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi wydana A teraz świeżo z przydaniem rozmaitego Nabożeństwa każdemu stanowi potrzebnego, staraniem i kosztem JP. Jana Zalewskiego Podskarbiego Bractwa Pocieszenia N. P. M. przedrukowana. Warszawa, druk. Józ. Węckiego, 1823,
3212 Arka. Arka pociechy czyli Zbiór nabożeństwa do Boga Rodzicy N. Maryi Panny Pocieszenia, patronki Arcybractwa przy kościele ks. Augustyanów w Warszawie. Wydanie drugie. Warszawa, 184.?
3213 Arka. Arka pociechy czyli zbiór nabożeństwa dla powiększenia chwały Pana Boga na ziemi. Na cześć Najśw. Maryi Panny od pocieszenia i świętych sług bożych, modlitwami i kościelnymi śpiewy zwiększony, dla duchownego pożytku prawowiernych Chrześcian powtórnie do druku podany. Kraków, nakł. XX. Augustyanów, czcionkami Józ. Bensdorffa, 1868,
3214 Arka.
3215 Arkadia (k. Nieborowa),
3216 Arkona,
3217 Arkossy,
3218 Arlet Paweł ks.,
3219 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d'... (1789–1856). Nieznajoma, romans przez P. ...autora Samotnika, z francuzkiego przełożony. Tomów 2. Warszawa, druk. Glücksberga, 1826,
3221 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d'... (1789–1856). Samotnik, romans napisany po francuzku przez... w tłumaczeniu polskiém skrócony przez Fr. S. D. (Dmochowskiego). Warszawa, druk. Wandy, u N. Glücksberga, 1821,
3222 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d'... (1789–1856).
3220 Arlincourt Karol Wiktor Prévot, wicehrabia d’... (1789–1856). Renegat, romans historyczny P. ... z francuskiego na polski język przełożony. Tomów 2. Wilno, Druk. Diecezalna XX. Missyonarzów, 1825,
3223 Arlt Ferdynand Dr. (1812–1887). O uszkodzeniach oka z szczególnym uwzględnieniem orzeczeń sądowo-lekarskich. Przez... professora okulistyki w Uniw. Wiedeńskim podał Dr. Jan Buszek. Warszawa, druk. Gaz. Lek., 1876,
3224 Arlt Ferdynand Dr. (1812–1887).
3226 Armancoult. Przewodnik mechaniki praktycznéj, tłumaczył Artychowski i Czarnowski, a przejrzał prof. Miecznikowski.
3227 Armaszewskij P. J. & Antonowicz W. B. Publicznyja lekcii po gieołogii i istorii Kijewa, czitannyja... w istoriczeskom Obszczestwie Niestora letopisca w Martie, 1896 g. Kijew, tipogr. K. N. Milewskago, 1897,
3228 Armata. Armata. Organ wielkiéj i małéj polityki. (Następne numery ukazywały się pod nazwami: Bambus, Cyprys, Dukat, Egoista, Figiel, Grzmoty, Horoskop, Inkluz, Jasełka, Kometa, Latarnia, Łatka, Meteor, Nożyce, Ostroga, Pieprz, Renta, Sowa). Kraków, druk. Karola Budweisera, 1869–1870 (Armata z 27 X 1869, Sowa z 28 II 1870), wychodzi nieregularnie. Wydawcą początkowo Stanisław Gacki, od Dukata – Ludwik Guibillon, od Grzmotów do końca – Henryk Żychoń.
3229 Armata. Armata. Plotki i nie-plotki stryjskie. N. 1. Stryj 1878.
3230 Armatowicz Felix. Odpowiedź na wniosek Dyrektora Budownictwa Miejskiego, P. Macieja Moraczewskiego przez Wgo Prezydenta Miasta Krakowa, na posiedzeniu d. 6 marca 1879 r. Radzie miejskiej względem psucia się belek w budynku szkolnym u św. Scholastyki postawiony. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), (1879),
3231 Armatys Hipolit (zm. 1869). O włośniach krętych (Trichina spiralis), przez Dra... lekarza praktykującego i Ordynaryusza w Zakładzie św. Łazarza we Lwowie. Lwów, czcionkami K. Pillera, w Komisie księgarni J. Milikowskiego, 1866,
3232 Armee-Befehl des Grafes Wittgenstein,
3233 Armen-Ordnung. Armen-Ordnung für die Stadt Thorn nebst Instruction für die Bezirksvorsteher und Armendeputirten (Gemeindebeschluss von 29 April/9 Juli 1884),
3234 Armenia,
3235 Armeniens de la Galicie,