Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102873 Kościelski Ludwik. Słówko o Jezuitach przez Ludwika K. Poznań, nakł. autora, w komisie księgarni J. K. Żupańskiego, druk. Ludwika Merzbacha, 1853,
102874 Kościelski Ludwik.
102872 Kościelski Lucjan.
102843 Kościelski ks., ze Śmigla.
102849 Kościelski Franc.
102847 Kościelski Bolesław ks. (1871–1925).
102848 Kościelski Bolesław Dezydery (1832–1894).
102846 Kościelski August.
102845 Kościelski Antoni, starosta słoński.
102844 Kościelski A.
102850 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Arria. Tragedya w trzech aktach wierszem przez ... (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. redakcji (Przeglądu Polskiego), druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
102851 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Dzieje serca. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 2. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1890),
102852 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Dzienniczek Justysi. Komedia w 1 akcie. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). (Poznań, 1889).
102853 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Grzędy rutą osnute. Słowa J. Kościelskiego. (Muzyka:) Eugeniusz Pankiewicz. (Lira. Zbiór śpiewów polskich i obcych kompozytorów na jeden i dwa głosy z towarzysz. fortepianu i innych instrumentów. Nr 130). Warszawa, Gebethner i Wolff, lit. Mękarskiego, b. r. (1898),
102854 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Na klęczkach. Dramolet w jednej odsłonie. ... (Odb. z Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1891,
102855 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Dvě lásky. Drama v pěti jednáních. Napsal... Z polského přeložil Arnošt Schvab Polabský. Překlad z rukopisu, autorisovaný. (Ochotnické divadlo, Svazek IV). Praha, nakladatel M. Knapp, knihokupec w Karlíně, 1884,
102856 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Laura. Dramat w 5 aktach. Poznań, 1884.
102857 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Lolcia. Warszawa, nakł. redakcji Romansu i Powieści, druk. Wł. Szulca i Sp., 1885,
102858 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Pieśń wojenna. Muzyka St. Moniuszki. Słowa Józefa Kościelskiego. (Cudne Dźwięki. Wybór śpiewów polskich i obcych kompozytorów na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu. Nr 77). Warszawa, litografia i sztych nut J. Konarzewski, b. r. (1900),
102859 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Dwie pieśni. B. m. b. r. (Poznań, 1891), Druk. Kuryera Poznańskiego,
102860 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Poezye. 1861–1882. Serya pierwsza. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
102861 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z portretów familijnych. Szkice humorystyczno-obyczajowe. Poznań, w komisie Księgarni M. Leitgebra i Spółki, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
102862 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Psalm hańby. (Odb. z Kuriera Poznańskiego). (Poznań, 1893), Druk. Kuriera Poznańskiego,
102863 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Pytania. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 4. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1890),
102864 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Das Deutsche Reich und die Polen. (Abdruck aus dem LXXIV. Bande der „Preussischen Jahrbücher”, H. 1-3). Berlin, Verlag von Hermann Walther, Druck von J. S. Preuss, 1893,
102865 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Sonety nadgoplańskie napisał J. B. S. Poznań, Mieczysław Leitgeber, we Lwowie u K. Wilda, druk. Ludwika Merzbacha, 1868,
102866 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Szoari i rapsody arabskie w Egipcie. (Odb. z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1876),
102867 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z teki Józefa Kościelskiego. No 1. Tęsknota za zimą. 2. Dzieje serca. 3. Wieje wietrzyk po polu. 4. Pytania. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26. Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1890),
102868 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Tęsknota za zimą. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 1. Pieśni z muzyką Władysława Żeleńskiego). Tamże [Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic], b. r. (ok. 1890),
102869 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Wieje wietrzyk po polu. W. Żeleński. Op. 26. (Z teki Józefa Kościelskiego. No. 3. Pieśni z Muzyką Władysława Żeleńskiego. Op. 26). Tamże [Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösicka, Inst. Lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic], b. r. (ok. 1890),