Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3152 Arcybractwo. Arcybractwo Pocieszenia N. P. Maryi. (U wierzchu drzeworyt, pod którym te słowa: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nakładem X. A. W. Sutora promotora tegoż bractwa). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1875,
3153 Arcybractwo. Arcybractwo Niepokalanego Poczęcia,
3154 Arcybractwo. Arcybractwo Różańca świętego N. P. Maryi. Kraków, nakł. ks. F. Domoradzkiego, druk. W. Korneckiego, 1892,
3155 Arcybractwo. Arcybractwo Najświętszego niepokalanego Serca Maryi dla nawrócenia grzeszników,
3156 Arcybractwo. Arcybractwo dla wybawienia dusz z czyśca w kościele Matki Boskiej Wniebowzięcia na Monterone w Rzymie u XX. Redemptorystów kanonicznie założone. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
3157 Arcybractwo.
3158 Arcybrostwa. Arcybrostwa Szwencziausi Weida Pona Musu Jezusa Chrystusa patwirtinta par Leona XIII d. 1 Spalu 1885 m. m. Tours Francijo. Kraków, nakł. ks. J. Siedleckiego, druk. Uniw. Jag., 1888,
3159 Arcydzieła. Arcydzieła dramatyczne. Przekłady Józefa Korzeniowskiego i Alfonsa Walickiego. 2 Tomy. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1844–45,
3160 Arcydzieła. Arcydzieła sztuki plastycznej,
3161 Ardan Maria,
3162 Ardant G. La question agraire et la Pologne.
3163 Arejula Juan Manuel. Kurze und fassliche Darstellung des ansteckenden gelben Fiebers, welches epidem. in Malaga herrscht und der Symptomen die es begleiten. Nebst der Heilmethode, welche dawider angewendet wurde. Von... Zum Drucke befördert auf Befehl des Don Pedro Truxillo... Aus dem Spanischen übersetzt von Joseph Salomon Frank der Arzeneikunde Dr. in Wien. Lemberg, bei J. J. Piller, 1805,
3164 Arejula Juan Manuel. Opisanie żółtej febry dla lekarzów i chirurgów w c. i c. k. austryackich krajach. – Beschreibung des gelben Fiebers etc. (po polsku i po niem.). Wiedeń, 1805,
3165 Aren F. M.,
3166 Arenbergh Emil van,
3167 Arend von. Beschreibung des Saganer (Żagań) Kreises nach der neuesten Eintheilung. Sagan, Druck von Peter Heinrich Raabe, 1817,
3168 Arend von. Taschenbuch oder Wegweiser für Gross-Glogau... Breslau, Druck von Carl Friedrich Barth, 1816,
3169 Arend von. Topographie und Statistick des Niederschlesischen Regierungs-Departaments. Erster Theil. Das Fürstenthum Sagan (Żagań) oder der Saganer landrathlicher Kreis. Liegnitz, in Commission bey Johann Friedrich Kuhlmey, 1819,
3170 Arend Franc,
3171 Arendt Jan Chryzostom ks. (1802– 1872),
3172 Arendt Karol ks. Kazanie z okazyi zapadłego prawa krajowego nadającego wolność włościanom, tak do Panów iako Włościan przez JX. ... kanonika profesora Seminaryi pułtuskiego, proboszcza Andrzejowskiego. W kollegiacie pułtuskiey, miane roku 1808 dnia 29 Maia za pozwoleniem Zwierzchności. B. m., 1808,
3173 Arendt Karol ks. Kazanie pod czas żałobnego nabożeństwa za śp. I. W. J. X. Marcina Krajewskiego, kanclerza Płockiego, proboszcza zambrowskiego, orderu S. Stanisława Kawalera. Miane przez... Kanonika Pułtuskiego, proboszcza Andrzejewskiego na dniu 9. sierpnia 1809 r. w Zambrowie. Warszawa, druk. XX. Missyonarzów, 1809,
3174 Arendt Marcelin (tłumacz). Nauki chrześciańskie w sposobie uwag i rozmyślań czyli lekcyi i medytacyi, z Francuzkiego na Polski Język przez... Trynitarza Prowincyi Definitora przełożone. Berdyczów, druk. XX. Karmelitów Bosych, 1826,
3175 Arendts H. Atlas historyi naturalnej (Zoologia, botanika, mineralogia, gieologia) dla użytku szkolnego ułożony, 76 tablic, 1100 wizerunków, tekst napisali: B. Dyakowski i A. Slósarski. Warszawa, M. Arct, 1900,
3176 Arène Paweł (1843–1896),
3177 Arens H. Encyklopedya prawa (1862),
3178 Arentschildt Alexander Carl Friedrich gen. (1806–1881),
3179 Areopagus. Areopagus (1842),
3180 Arese comte,
3181 Areszt. Areszt osobisty,