Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107295 Kotkowski Zygmunt.
107294 Kotkowski Władysław (1840 lub 1842-1866).
107293 Kotkowski Władysław.
107292 Kotkowski Witold (Witołd), z Dobkowic, powiat jarosławski.
107291 Kotkowski Seweryn.
107290 Kotkowski Miłosław, sekretarz Towarzystwa Cyklistów.
107289 Kotkowski Kazimierz, kompozytor.
107288 Kotkowski Kazimierz, kompozytor. La Mazovienne, dédiée a S.A.R. Madame la Duchesse Hélène d'Orléans Princesse royale de France Par Cr. Kotkowski. Paris, Propriété de l'Editeur, Lith. de Villain, b. r. (ok. 1838),
107287 Kotkowski Kacper, ksiądz (1814-1875).
107286 Kotkowski Kacper, ksiądz (1814-1875). Duchowieństwo polskie w obec sprawy narodowej. Nakładem Stowarzyszenia Kapłanów Polskich w Emigracyi. Dochód z rozprzedaży przeznacza się na dalsze w tym kierunku prace. Paryż, druk. pp. Renou et Maulde, 1865,
107285 Kotkowski K.
107284 Kotkowski Julian (ur. 1824).
107283 Kotkowski Julian (ur. 1824). Zarys wykładu geografii, mianowicie w zastosowaniu do wyższych Zakładów żeńskich. (Odb. z Tygodnika Illustrowanego). Warszawa, 1863,
107282 Kotkowski Julian (ur. 1824). Postęp i wsteczność w dziedzinie krztałcenia (!) się języków słowiańskich rozważane. Rozprawa D-ra Juljana Kotkowskiego. Kijów (!), w Druk. Uniwersytetskiej (!), 1862,
107281 Kotkowski Julian (ur. 1824). Nauka geografji. Część I. Historja kuli ziemskiej. (Odb. z Kroniki Rodzinnej). Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1870,
107280 Kotkowski Józef.
107279 Kotkowski B., dr z Bodzechowa.
107278 Kotkiewicz Witalis.
107277 Kotki (trzy małe).
107276 Kotki (trzy małe). Trzy małe Kotki. Zajmująca powiastka dla małych dzieci. Warszawa, nakł. G. Centnerszwera, 1896,
107275 Kotki (Trzy). Trzy Kotki, wierszyk z rycinami. Warszawa, 187.,
107274 Kotki. Kotki i dzieci, wesołe wierszyki dla zabawki małych dziewczątek. Warszawa, nakł. F. Hösicka, litogr. Emrik & Binger w Haarlem, (1883),
107273 Kotiużyński Zygmunt (1826-1894).
107272 Kotiużyński Zygmunt (1826-1894). Droga do oględnego wyjścia z kryzysu agrarnego. Z. K. Kijów, Druk. Uniwersytetu Sw. Władzimierza (!) (J. Zawadzkiego), 1886,
107271 Kotiużyński Aleksy (1763-1842), ks., pijar.
107270 Kotiużyński ks.
107269 Kotik Jan, mylnie.
107268 Kotík Antonín (1840-1919).
107267 Kotík Antonín (1840-1919). O życiu i pismach filozoficznych i estetycznych Zygmunta Krasińskiego. Praga, 1865 (po czesku).
107266 Kotielnikow (Katielnikow) Jewłampij Nikiforowicz (1774-1854). Samouczebnyja Proizwiedienija Donskago Kazaka Jewłampija Katielnikowa (!). Oktiabr' 1814 goda. W Warszawie. Pieczatano w Tipografii Wiktora Dombrowskago s napieczatnych w Wojenno-Pochodnoj Tipografii, pri Gławnoj Kwartirie Gienierał-Fieldmarszała Grafa Barkłaja de Tolli - sostojaszczej. (Warszawa, 1814),