Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
22681 D. T. Z chwili wczorajszej, przez T. D. z przedmową B. Bolesławity (J. I. Kraszewskiego). Toruń, 1868,
32502 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wysocki Włodzimierz (1846—1894). Z chwili upadku. Frgm. poem.
31230 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rzętkowski Stanisław Marian (1843—1897). Z chwili szału. Frgm. dram.
8008 Bobrzyński Michał (1849—1935). Z chwili „Rozstroju". Odb. z Przeglądu Pols. Sierpień 1889. Kraków, druk. Czasu, 1889,
15048 ChomińskI Aleksander (1859—1936). Cederbaum Henryk, PRzesmycki Zenon, Sękowski Karol. Z chwil wolnych. Wiązanka prac literackich. Aleksander Chomiński, Roman Lech, Miriam, Karol Sękowski. Warszawa, nakł. autorów, druk. Emila Skiwskiego, 1884,
15675 Chwil. Z Chwil wolnych (1884),
51950 Kasprowicz Jan (1860—1926). Z chłopskiego zagonu. Opowiadania wierszem. Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
31169 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rousseau Antoni (zm. 1863). Z chałupki i pod lasem. Dr. w 2 a.
8045 Boc Antoni (ks. T. J.). Z celów i życia Kongregacyi Maryańskiej uczniów konwiktu chyrowskiego. Kraków, nakł. Kongr., druk. Czasu, 1898,
241 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z carskiej imperyi. Szkice. Kraków, nakł. Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1892,
2559 Anonym. Z burzliwych czasów, romans historyczny, przez anonyma, tom I. i II. (Ogólnego zbioru Wieczorów powieściowych, dodatku do Biesiady Literackiej, tom XVII i XVIII). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1882/3,
21564 Czasów. Z burzliwych Czasów, romans histor. przez anonyma, t. I—II. Zbioru Wieczorów pow. dod. do Biesiady Literac, t. 17, 18. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1882/3,
29262 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Konczyński Tadeusz (1875—1944). Z burz życia. (Między ludźmi; Oni). Dr. w 5 a.
107154 Koszutski Stanisław (1872-1930). Z bólów duszy. Spowiedź, Tuliłem cię..., Rana, Wiara, Dusza wygnana, Sonety: Nie wiem, Noc, Zaduma, Światło bólu, Sonety erotyczne, Szkielet, Echo, Wyschło łożysko rzeki, Bez duszy. Warszawa, skład główny w redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1898,
1393 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Z Bożey Łaski My Aleksander Pierwszy, Imperator... Ogłaszamy powszechnie: W czasie trwaiącej dopiero z Francuzami woyny... Wilno, 1812,
1394 Aleksander I, car rosyjski (1777– 1826). Z Bożey Łaski My Aleksander I... (Doniesienie o zwołaniu sejmu i odezwa do posłów). Petersburg, dnia 8/20 Lipca 1820,
82259 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Z bożej woli. Powieść w czterech tomach. Przekład z węgierskiego. Tom I—IV. (Biblioteka nowości, tom XXI—XXII). Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1882,
1457 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). Z Bożej Łaski My... (Obietnica amnestyi). B. m., 1863,
1392 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Z Bożej łaski my Aleksander I imperator i samowładca Wszech Rosyi etc. Ogłaszamy powszechnie. (Amnestya dla tych, co z Napoleonem łączyli się). Wilno, M. grudnia 12 dnia, 1812,
8336 Bogiem. Z Bogiem a prawdą (1848),
81935 Jeżowa Eliza z Rostworowskich. Z bliska i z daleka. Powieść dla młodzieży. Napisał Edward Nałęcz. Z 6-u rycinami E. Lindemana. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
7406 Biurka. Z biurka kobiecego, zwitek niespalonych szpargałów, przez autorkę „Pod sekretem". Warszawa, red. Przeglądu Tyg., 1875,
62255 Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935). Z biochemii komórki. Streszczenie zbiorowe. przez Dra... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899,
9815 Braddon Mary Elisabeth (1837—1915). Z biegiem fal, powieść, przekł. z angiel. Dod. do Bluszczu, t. 1—2. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1893—1894,
55067 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Leroy Ludwik (1812—1885) i Regnier Fr. Z bezdroża. Kom. w 4 a.
6335 Bartoszewski Witold. Z Berlina. (Lwów), druk. Pillera, (ok. 1890),
41697 Hadaczek Karol (1873—1914). Z badań archeologicznych w dorzeczu Bugu z sześcioma rycinami w tekście. (Odb. z Teki Konserwatorskiej, r. II). Lwów, nakł. Koła C. K. Konserwatorów, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1899,
5880 Barański A. Z autonomicznych sfer, szkice z natury, część I—II. Husiatyn, nakł. D. Apothekera, druk. Gr.-Kat. Kapituły w Przemyślu, 1887,
111535 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Z autografu w albumie Henryki Ankwiczównej.
111534 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Z autografu w albumie Ewuni Ankwiczównej.