Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3174 Arendt Marcelin (tłumacz). Nauki chrześciańskie w sposobie uwag i rozmyślań czyli lekcyi i medytacyi, z Francuzkiego na Polski Język przez... Trynitarza Prowincyi Definitora przełożone. Berdyczów, druk. XX. Karmelitów Bosych, 1826,
3175 Arendts H. Atlas historyi naturalnej (Zoologia, botanika, mineralogia, gieologia) dla użytku szkolnego ułożony, 76 tablic, 1100 wizerunków, tekst napisali: B. Dyakowski i A. Slósarski. Warszawa, M. Arct, 1900,
3176 Arène Paweł (1843–1896),
3177 Arens H. Encyklopedya prawa (1862),
3178 Arentschildt Alexander Carl Friedrich gen. (1806–1881),
3179 Areopagus. Areopagus (1842),
3180 Arese comte,
3181 Areszt. Areszt osobisty,
3182 Areszt. Areszt śledczy,
3183 Argant Paul. Leçons sur la littérature française, redigées d'après les ouvrages des meilleurs auteurs. Première livraison. Le résumé des époques. En voie de publication du même auteur „les étapes, de Paris au fleuve de l'Ienissei”. Posen, J. K. Żupański, 1869,
3184 Argant Paul. Relations sur la Sibérie. Prèmiere conférence. I. Le voyage par étapes, II. Minoucinsk et son district, III. Une visite chez les Tartares. Posen, impr. de J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński), 1874,
3185 Argant Paul. En souvenir à mes élèves. Le poëme des enfants. Tamże [Posen, impr. de J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński),], 1874,
3186 Argauer Alojza,
3188 Argentyna,
3189 Argirdowicz Fulgenty. (pseud.?). Żywot sławney pamięci WJP. Remigiusza Pamfila czesnikowicza powiatu telszewskiego; przez bezstronnego swiadka, sąsiada i przyjaciela..., regenta wielu subseliów napisany. Wilno, u Alexandra Żółkowskiego, druk. XX. Pijarów, 1820,
3190 Argles Hungerford Margaret,
3191 Argon,
3192 Argonin,
3193 Argus. Argus, kartki satyryczno-humorystyczne, zebrał Alfabet (Chełmiński Winc. Klem.). Wilno, E. Orzeszkowa i Sp., druk. J. Blumowicza, 1881,
3194 Arianie,
3195 Arie z oper i operetek,
3196 Ariel St.,
3197 Ariosto Lodovico (1474–1533). Per la partenza di Ginevra-Canzone. A donna Antonia Egeria Hutorowicz..., Marco Aurelio Cerutti offre questa Canzone... B. w. b. m. (Genova), 1845,
3198 Ariosto Lodovico (1474–1533).
3199 Arista,
3200 Ariste Louis. (Aux armes),
3201 Aristeas,
3202 Aristides,
3203 Aristofanes,
3204 Aristol,