Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108788 Kozłowski Ignacy Platon (1786-1860). Marylla czyli Obżynki, muzyka do libretta J. B. Zaleskiego.
108787 Kozłowski Ignacy Platon (1786-1860). Szkoła Teoretyczna i Praktyczna na Fortepiano Prowadząca stopniami od pierwszych początków do najwyższych trudności przez I. P. Kozłowskiego. Méthode théorique et pratique pour le Piano Forte Conduisant progressivement des premiers élémens aux plus grandes difficultés par I. P. Kozlowski. B. m. b. r. (Moskwa, 1833),
108786 Kozłowski Ignacy. Artykuły wojenne w pytaniach i odpowiedziach ułożył przykładami objaśnił i do pojęcia podoficerów i żołnierzy zastosował Ignacy Kozłowski ces. król. nadporucznik 61 bataljonu obrony krajowej. Sambor, nakł. autora, druk. J. Czaińskiego, 1878,
108785 Kozłowski Ignacy, z Mniszewa.
108784 Kozłowski Ig.
108783 Kozłowski Ig.
108782 Kozłowski I., z Tarnówka, członek Towarzystwa rolniczego powiatu inowrocławskiego.
108781 Kozłowski I.
108780 Kozłowski Hipolit (1830-1891).
108779 Kozłowski Hipolit (1830-1891). Ueber künstlichen und natürlichen Diabetes mellitus. Wien, W. Seidel, 1864,
108778 Kozłowski H.
108777 Kozłowski G.
108776 Kozłowski Franciszek ks., z Sewastopola.
108775 Kozłowski Franc.
108774 Kozłowski Fr., mylnie.
108773 Kozłowski Fr., z Helbry.
108772 Kozłowski Fr.
108771 Kozłowski Felix.
108770 Kozłowski (von) Felix.
108769 Kozłowski Feliks M.
108768 Kozłowski Feliks.
108767 (Kozłowski Feliks). Żywot śp. X. Dr. Kozłowskiego. (Przedruk z Pielgrzyma). Pelplin, druk. S. Romana, 1872,
108766 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Żywot świętego Alojzego Gonzagi dla pożytku młodzi naszej. Napisał Feliks Kozłowski. Poznań, druk. W. Simona, w komisie W. Simona, 1888,
108765 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Żywot świętego Alojzego Gonzagi dla pożytku młodzi naszej napisał Felix Kozłowski. Leszno, nakł. autora, druk. Ernesta Günthera, w komisie u Ernesta Günthera, 1854,
108764 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej dla sług i gospodarzy każdego stanu przygotował Felix Kozłowski, Doktor obojga Prawa, Bibliotekarz uniwersytecki w Freiburgu Badeńskim. Tom pierwszy. Poznań, druk. J. Łukaszewicza (na okładce: nakł. i druk. A. Poplińskiego), 1852,
108763 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Ogólne zasady życia narodowego. Poznań, 1841.
108762 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Uwagi krytyczne nad Chowanną czyli systemem pedagogiki narodowej ułożonym przez Br. Ferd. Trentowskiego. Poznań, nakł. i druk. W. Stefańskiego, 1844,
108761 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Stosunek Koscioła (!) rzymsko-katolickiego do nowo powstających sekt religijnych rozpoczętych przez Ronge i Czerskiego, dwóch byłych kapłanów rzymsko-katolickich, przez Felixa Kozłowskiego doktora obojga prawa. Poznań, druk. Walentego Stefańskiego, 1845,
108760 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Początki filozofii chrześciańskiej włącznie z krytyką filozofii Bronisława Ferd. Trentowskiego przez Felixa Kozłowskiego doktora obojga prawa. Tom I. Filozofia Ludzka. Poznań, nakł. i druk. W. Stefańskiego, 1845,
108759 Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872). Xiądz Józef Bogobojski czyli moc religii chrześcijańskiej w umiejętności i życiu przez Felixa Kozłowskiego, Doktora obojga Prawa. (Tom I). Gniezno i Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, 1846,