Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9719 Bracia. Mili Bracia. Mili Bracia
97189 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Wzory rysowania mapp roznego rodzaju. Szczególniéy dla uzytku Szkolnego wydane przez Juliusza Colberg w 6ciu Tablicach. Warszawa, (u Orgelbranda), 1825,
97188 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Tabelle zamiany monet tak rachunkowych, iak i bitych złotych i srebrnych przez Juliusza Colberg. Warszawa, (w kom. u Orgelbranda), 1832,
97187 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Tabelle zamiany teraźnieyszych i dawnieyszych miar jeometrycznych długości i powierzchni w Królestwie Polskiem używanych. B. m. b. r.,
97186 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Tabelle Zamiany Miar i Wag Polskich i Zagranicznych. Warszawa, b. dr. (tabele 1 i 2: Druk. Rządowa, tabela 4: Druk. A. Gałęzowskiego i Komp.), 1829,
97185 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Tabelle ścienne zamiany miar, wag i monet, na pojedynczych wielkich arkuszach, wydane oddzielnie.
97184 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Tabella Wykazująca różnicę co do wysokości między pozorną i prawdziwą linią horyzontalną na odległości od 5 do 1000 prętów miary Polskiéy Nowéy, wyrachowana ze sprostowaniem co do Refrakcyi do użytku przy Nivellacyi przez J. Colberg. B. m. b. r. (Warszawa, 1823),
97183 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Sposób dochodzenia powierzchni płaskich bez użycia rachunku za pomocą nowo-wynalezionego Instrumentu Planimetr zwanego, albo za pomocą w tym celu urządzonych Tabeli. Dla użytku Jeometrów praktycznych przez Juliusza Colberg, D. Fil. Professora zw. Miernictwa w Uniwersytecie Król. Warsz., Członka Kr. Tow. Przyi. Nauk z przedmową J. P. Grüson, D. Fil., Taynego Radcy Dworu, Profes. zw. Matematyki w Uniw. Król. w Berlinie, Członka Berl. Akademii Umiei. i t. d. z 5. Tablicami. Warszawa, Druk. Jego Ces. Król. Mości Rządowa, 1824,
97182 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Nowe rozwiązanie niektórych zagadnień z geodezyi. B. m. b. r.,
97181 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Porównanie miar i wag polskich i zagranicznych, w dwóch częściach. I. Tabelle zamiany miar i wag polskich i zagranicznych. II. Tabelle zamiany teraźniejszych i dawniejszych miar jeometrycznych długości i powierzchni. Przez Juliusza Colberg. Wydanie skrócone. Warszawa, 1831—1833,
97180 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Porównanie miar i wag teraźniéjszych i dawniéjszych w Królestwie Polskiém używanych z zagranicznemi, przez Juliusza Kołobrzeg Kolberga doktora filozofii, professora radnego przy b. Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim i Szkole Szczególnéj Leśnictwa; Kommissyi Najwyższéj Examinacyjnéj i Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk Członka. Wydanie wtóre. Przerobił i powiększył Wilhelm Kolberg. (Część pierwsza) — Część druga. Warszawa, Druk. Józefa Węckiego, 1838,
9718 Bracia mieszczanie. Bracia mieszczanie do braci gromady! B. m. b. r. (1863),
97179 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Porownanie teraźnieyszych i dawnieyszych miar i wag w Królestwie Polskiém używanych z dodaniem ważnieyszych Europeyskich i innych, z potrzebnieyszemi tablicami zamiany iednych na drugie przez Juliusza Colberg Professora zwyczaynego Jeodezyi w Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim. (Część pierwsza) — Część druga. Warszawa, Druk. J.C.K. Mości Rządowa, 1819,
97178 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Podział miar i wag krajowych i zagranicznych. Tablice przez J. Kolberga. Warszawa, 1829,
97177 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Plan Warszawy. Warszawa, Instytut Litogr. Szkol., (1827),
97176 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Opisanie narzędzia mierniczego. Do wymierzania od oka odległości lub wysokości różnych przedmiotów. Wynalazku Juliusza Colberg Professora przy Król. Uniwersytecie Warszaw. Członka Król. Warszawskiego Towarzystwa Przyiaciół Nauk. Warszawa, Druk. Józefa Węckiego, 1828,
97175 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Mappa jeneralna Woiewództwa sandomierskiego ...,
97174 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Mapa Królestwa Polskiego, wraz z częścią pogranicznych państw ułożona przez Juliusza Colberg. Warszawa, nakł. J. G. Arnholda, 1859,
97173 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Mapa Królestwa Polskiego wraz z obwodem Wolnego Miasta Krakowa i częścią pogranicznych Państw. Ułożona przez Juliusza Colberg wykonana przez Seweryna Oleszczyńskiego. Warszawa, Instytut Litograficzny Szkolny, 1830,
97172 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Mappa pocztowa i podróżna Królestwa Polskiego i Wielkiego Xięstwa Poznańskiego przez Juliusza Colberg. Oleśnica, sculp. Sander, 1817,
97171 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Der Genius der Freundschaft Zur Feier des Stiftungstages der G... U... V... S... Joh. □ zur Halle der Beständigkeit. B. m. b. r.,
97170 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Carte generale du Palatinat de Sandomire drefsée d'apres les meilleures sources. 1827. (Tytuł polski:) Mappa jeneralna Województwa sandomierskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg. Warszawa, Instytut Litograficzny Szkolny, 1827,
9717 Bracia Litwini. Bracia Litwini i Żmudzini. B. m. b. r. (1831),
97169 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Cantate zur Jubel-Feier der vor 50 Jahren stattgefundenen Einweihung der Evangelischen Kirche U. A. C. zu Warschau. Die Worte vom Professor Julius Kolberg. In Musik gesetzt vom Professor und Rector Joseph Elsner. Aufgeführt d. 30 December 1832. B. m. b. r. (Warszawa, 1832),
97168 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Atlas Królestwa Polskiego. (Tytuł francuski:) Atlas du Royaume de Pologne. (Warszawa), Instytut Litograficzny Szkolny, sprzedaje się w Składzie A. Dal Trozzo, 1826—1827,
97167 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831). Anweisung den Inhalt ebener Flächen ohne Rechnung genau zu finden und die Theilung der Figuren zu erleichtern vermittelst eines neu erfundenen Instruments des Planimeters, zum Gebrauch für Feldmesser von Julius Colberg, Dr. der Philosophie, ordentlichem Professor der Vermessungskunde an der Königl. Universität zu Warschau, Lehrer an der Forstschule daselbst und Mitgliede der Königl. Polnischen Gesellschaft der Wissenschaften, aus dem polnischen Forst-Journale „Sylvan” übersetzt. Mit einer Vorrede von Dr. J. P. Grüson, Königl. Preuss. Geheimen Hofrathe, ordentlichem Professor der Mathematik an der Königl. Universität zu Berlin, ordentlichem Mitgliede der Berliner Academie der Wissenschaften u.s.w. Nebst 4 Kupfertafeln. Berlin, bei Ludwig Dehmigke, gedruckt bei Wiesike in Brandenburg, 1825,
97166 Kolberg Josef (1859—1917). Die Einführung der Reformation im Ordenslande Preussen. Von Dr. ... Subregens am bischöflich-ermländischen Klerikalseminar zu Braunsberg (Braniewo). (Separat-Abdruck aus „Der Katholik” I. 1897). Mainz, Verlag von Franz Kirchheim, Druck von Fl. Kupferberg, 1897,
97165 Kolberg Josef ks.
97164 Kolberg Henryk Oskar.
97163 Kolberg (de) Guillaume.