Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
8429 Bogusławska Maria (1868—1929). Z dworów i chat, 15 powiastek dla dzieci od 8—12 lat. Warszawa, nakł. K. Treptego, druk. St. Niemiry Synów, (1900),
2841 Antonowiczówna Janina. Z dumań wieczornych, zbiór wierszy i prozy, drugi nakł. Sambor, staraniem autorki i redak. Roczników Samborskich, druk. Szwarca i Trojana, 1886,
26654 Domu (Z) niewoli. Z Domu niewoli, i ze świata, powieści oryginalnie napisane. Z rycinami kolorowanemi. Warszawa, 1875,
26653 Domu (Z) niewoli. Z Domu niewoli,
65741 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Z domu niewoli powieść współczesna w dwóch tomach. Kartka z naszego życia pod zaborem Rosji, t. I—II. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. M. Schmitta i Sp., 1898,
70188 Grajnert Józef (1831—1910). Z domu i Ze Szkoły. Mały i wielki Świat dziecięcy. Tom II. Zajmująca książeczka dla dzieci. Opracował według źródeł niemieckich, i zastosował dla dzieci naszych... Z wielu Drzeworytami. (Biblioteka Ilustrowana dla Młodzieży). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösick, 1877,
39475 Gnatowski Jan ks. (1855—1925). Z doliny łez. Napisał Jan Łada: Na śmierć. Wrócić. Z ciężkich dni. Doczekał. Kra-kra-kra. Ostatnia msza. Lwów, nakł. i czcionkami Drukarni Ludowej, skład główny u Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie, 1900,
104197 Bełza Władysław (1847—1913). Z Doli — Niedoli. Pieśni... Kraków, nakł. J. Siedleckiego, druk. Wł. Jaworskiego, 1869,
72063 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Z doby wczorajszej Hajastanu szkic ilustracyjny Armenii przez... Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Pillera i Spółki, 1896,
31223 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rydel Lucjan (1870—1918). Z dobrego serca. Obr. scen. w 1 a.
100494 Konwencya wiedeńska. z dnia 17/29 kwietnia 1828 r. tycząca się funduszów należących do instytutów świeckich i duchownych w Królestwie polskiem, Galicyi i W. M. Krakowie;
32130 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Urbański Aureli (1844—1901). Z dni głodu,
53860 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Feuillet Oktawiusz (1821—1890). Z deszczu pod rynnę. Przysł. dr.
54890 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Labiche Eugeniusz (pseud. Dandré; 1815—1888) i Moreau. Z deszczu pod rynnę. Kom. w 1 a.
27472 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bohomolec Franciszek (1720—1784). Z Destouchesa.
22880 Dąbrowy Górniczej (z) Alex. Fabian dr. Z Dąbrowy Górniczej Alex. Fabian dr.
21565 Czasów. Z dawnych Czasów. Opowiadania historyczne. Opieka matki, powiastka. Wydawnictwo ludowe, tomik P. VIII. Rok II. Książeczka 8. Lwów, nakł. Komitetu Wydaw. Dziełek Ludowych, druk. A. Wajdowiczowej, 1883,
100194 Konstytucya dla Cesarstwa Austryi. (Z datą: Ołomuniec 4 III 1849). B. m. b. r. (Wiedeń, 1849),
33195 Faleński Felicjan Medard (1825—1910). Z daleka i z bliska. Powiastka. Przez Felicyana. Warszawa, nakł. Księgarni Celsa Lewickiego, druk. K. Kowalewskiego, 1862,
10267 Breton J. B. J. Z czterech przyjaciół zostało trzech, prawdziwe zdarzenie w familii państwa Dobrowskich z ryc. Lwów, Milikowski, nakł. i druk. F. Pillera, 1828,
79395 Jarochowski Kazimierz (1829—1888). Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny przez ... Treść: Lauda połączonych województw Kaliskiego i Poznańskiego za panowania Augusta II. — Dwie missye Franciszka Ponińskiego, starosty Kopanickiego do Cara Piotra w latach 1717 i 1718. — Epizod Rakoczowy w dziejach panowania Augusta II, od roku 1703— 1717. — Bitwa pod Poniecem dnia 9 Listopada 1704, jéj przeddzień i następstwa. — Bitwa Kaliska dnia 29 Października 1706. — Oblężenie Gdańska w roku 1734. Poznań, nakł. C. F. Piotrowskiego i Sp., Drukarnia J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1886,
45706 Hirschberg (Hirszberg) Aleksander (1847—1907). Z czasów niedoli i upadku. Ustęp z dziejów miasta Lwowa. Odczyt miany dnia 12 października 1888 roku na publicznem posiedzeniu Zakładu narod. im. Ossolińskich przez ... Lwów, nakł. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, druk. E. Winiarza, 1888,
44200 Hempel Stanisław (1788—1848). Z czasów napoleońskich. Wspomnienia wojenne..., b. kapitana pułku Gwardji ułanów polskich Napoleona I. Lwów, nakł. Księgarni K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1885,
32306 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wielopolski Józef (pseud. Józef Starykoń). Z czasów kuligowych. Kom. w 1 a.
21808 Czermak Wiktor (prof. Uniw. Jag.; 1863—1913). Z czasów Jana Kazimierza, Studya historyczne. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Pillera i Sp., 1893,
17447 Cyklu. Z Cyklu monologów charakterystycznych.
65288 Gąsiorowski Wacław (1869—1939). Z cyklu „Powoje". Pamiętniki Nowonarodzonego. Studyjum fantastyczne autora „Szarego Życia" z illustracyjatni Bronisława Wiśniewskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Sennewalda, nakł. autora, druk. Jana Cotty, 1899,
9905 Brandowski Alfred (prof. Uniw. Jag.; 1835—1888). Z cieplic tręczyńskich. Korespondencya I, II i III. przez B. (Odb. z Warty). Poznań, druk. W. Simona, 1887,
18466 Czasopisma. Chyrowa (Z). Z Chyrowa (Kwartalnik). Kraków, 1893—1900 (i dalej).
15716 Chyrowa. Z Chyrowa Kraków, nakł. X. J. Christianiego Tow. Jez. (od nru II: nakł. Konwiktu Chyrowskiego OO. Jezuitów), druk. Czasu (od nru XII: druk. Józefa Styfiego w Przemyślu, od nru XX znów: druk. Czasu), 1893—1900,