Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
8045 Boc Antoni (ks. T. J.). Z celów i życia Kongregacyi Maryańskiej uczniów konwiktu chyrowskiego. Kraków, nakł. Kongr., druk. Czasu, 1898,
241 Abgarowicz Kajetan (1856–1909; pisze pod pseud. Abgar Sołtan). Z carskiej imperyi. Szkice. Kraków, nakł. Księg. Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Czasu, 1892,
2559 Anonym. Z burzliwych czasów, romans historyczny, przez anonyma, tom I. i II. (Ogólnego zbioru Wieczorów powieściowych, dodatku do Biesiady Literackiej, tom XVII i XVIII). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1882/3,
21564 Czasów. Z burzliwych Czasów, romans histor. przez anonyma, t. I—II. Zbioru Wieczorów pow. dod. do Biesiady Literac, t. 17, 18. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1882/3,
29262 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Konczyński Tadeusz (1875—1944). Z burz życia. (Między ludźmi; Oni). Dr. w 5 a.
107154 Koszutski Stanisław (1872-1930). Z bólów duszy. Spowiedź, Tuliłem cię..., Rana, Wiara, Dusza wygnana, Sonety: Nie wiem, Noc, Zaduma, Światło bólu, Sonety erotyczne, Szkielet, Echo, Wyschło łożysko rzeki, Bez duszy. Warszawa, skład główny w redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1898,
1393 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Z Bożey Łaski My Aleksander Pierwszy, Imperator... Ogłaszamy powszechnie: W czasie trwaiącej dopiero z Francuzami woyny... Wilno, 1812,
1394 Aleksander I, car rosyjski (1777– 1826). Z Bożey Łaski My Aleksander I... (Doniesienie o zwołaniu sejmu i odezwa do posłów). Petersburg, dnia 8/20 Lipca 1820,
82259 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Z bożej woli. Powieść w czterech tomach. Przekład z węgierskiego. Tom I—IV. (Biblioteka nowości, tom XXI—XXII). Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego w Samborze, 1882,
1457 Aleksander II car rosyjski (1818–1881). Z Bożej Łaski My... (Obietnica amnestyi). B. m., 1863,
1392 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Z Bożej łaski my Aleksander I imperator i samowładca Wszech Rosyi etc. Ogłaszamy powszechnie. (Amnestya dla tych, co z Napoleonem łączyli się). Wilno, M. grudnia 12 dnia, 1812,
8336 Bogiem. Z Bogiem a prawdą (1848),
81935 Jeżowa Eliza z Rostworowskich. Z bliska i z daleka. Powieść dla młodzieży. Napisał Edward Nałęcz. Z 6-u rycinami E. Lindemana. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Emila Skiwskiego, 1895,
7406 Biurka. Z biurka kobiecego, zwitek niespalonych szpargałów, przez autorkę „Pod sekretem". Warszawa, red. Przeglądu Tyg., 1875,
62255 Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935). Z biochemii komórki. Streszczenie zbiorowe. przez Dra... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899,
9815 Braddon Mary Elisabeth (1837—1915). Z biegiem fal, powieść, przekł. z angiel. Dod. do Bluszczu, t. 1—2. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1893—1894,
55067 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Leroy Ludwik (1812—1885) i Regnier Fr. Z bezdroża. Kom. w 4 a.
6335 Bartoszewski Witold. Z Berlina. (Lwów), druk. Pillera, (ok. 1890),
41697 Hadaczek Karol (1873—1914). Z badań archeologicznych w dorzeczu Bugu z sześcioma rycinami w tekście. (Odb. z Teki Konserwatorskiej, r. II). Lwów, nakł. Koła C. K. Konserwatorów, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1899,
5880 Barański A. Z autonomicznych sfer, szkice z natury, część I—II. Husiatyn, nakł. D. Apothekera, druk. Gr.-Kat. Kapituły w Przemyślu, 1887,
50162 Kantecki Klemens (właściwie: Piotr Klemens; 1851—1885). Z autografów Zakładu nar. im. Ossolińskich. (Nadb. z: Szkice i opowiadania). B. m. b. r. (Poznań, 1883),
51672 Karwowski Stanisław (1848—1917). Z akt grodzkich skreślił ... dr. fil. Poznań, druk. Kuryera Poznańskiego, 1891,
55188 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Mariani Tomasz. Z (Dla) miłości zmyślone szaleństwo. Op. w 2 a. Muz. A. Sacchiniego.
79199 Januszkiewicz Adolf Michał Walerian Julian (1803—1857). ywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgizkich. Berlin—Poznań, Księgarnia B. Behra, Paryż, Drukarnia J. Claye, 1861,
49536 Kamieński Mieczysław (1822—1859). Yadasté (the Wager), an original comedy in one act, by ... translated and adapted to the english stage, by T. Louis Oxley. Vichy, lib. et imprim. Bougarel, 1880,
88984 Katalogi. Hartung H. XXXVIII. Verzeichniss des antiquarischen Lagers von H. Hartung in Leipzig. (Universitäts-Proclamator). Leipzig, Druck von C. P. Melzer, November 1859,
77010 Jahresbericht. XXXIV. Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1899 bis Ostern 1900 erstattet vom Direktor Dr. S. Anger. Ciceros Briefe als Schullektüre. Vom Oberlehrer Dr. Albert Trabandt. Schulnachrichten. Vom Direktor. Tamże [Graudenz, Druck von Gustav Rothe’s Buchdruckerei], 1900,
76836 Jahresbericht. XXXIII.—XXXV. Jahresbericht des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. Thorn, herausgegeben vom Vorstande, Druck und Verlag von Ernst Lambeck, 1889,
77009 Jahresbericht. XXXIII. Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1898 bis Ostern 1899 erstattet vom Direktor Dr. S. Anger. Schulnachrichten. Vom Direktor. Die Abhandlung des Professors Dr. Rehdans: „Foucaultscher Pendelversuch” wird getrennt ausgegeben. Die Beilage zum Osterprogramm 1898: „Iphigenie in Delphi”. Ein Schauspiel in 3 Akten von Dr. S. Anger, gelangte erst am 22. Juni 1898 zur Ausgabe. Tamże [Graudenz, Druck von Gustav Rothe’s Buchdruckerei], 1899,
77008 Jahresbericht. XXXII. Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1897 bis Ostern 1898 erstattet vom Direktor Dr. S. Anger. Schulnachrichten. Vom Direktor. Die Beilage wird später ausgegeben werden. Tamże [Graudenz, Druck von Gustav Rothe’s Buchdruckerei], 1898,