Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108226 Kowenicki Walerian dr.
108223 Kowenicki Adam dr (zm. 1830). Przypadek cięcia cesarskiego przy miednicy karłowatej, podał Dr. ..., sekundaryusz. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1899). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
108224 Kowenicki Adam dr (zm. 1830).
108222 Kowelin Konstanty.
108220 Kowczegow Aleksandr Andriejewicz. Krótki podręcznik Wiejskiej apteczki weterynaryjnej Napisany przez asessora Weterynarji m. Warszawy A. Kowczegowa. Wydany staraniem apteki Karpińskiego w Warszawie. Warszawa, druk. Lepperta i S-ki, 1897,
108221 Kowczegow Aleksandr Andriejewicz. Kratkij ukazatiel k polzowaniju sielskoju wietierinarnoju aptieczkoj sostawił wietierinarnyj assiesor g. Warszawy. A. Kowczegow. Izdanije aptieki Karpinskago w Warszawie. Warszawa, tip. Leppert i K-om., 1897,
108219 Kowczegow A.
108218 Kowbasiuk Ostap (pseud.).
108217 Kowbasiuk Mykoła, ukraiński działacz społeczny, poseł na Sejm Galicyjski (1817-1889).
108216 Kowats Pál.
108215 Kowas.
108214 Kowarzyk Hugo Wendelin, inżynier górniczy (ur. 1864). O nowych urządzeniach podziemnego wywozu w gwareckich kopalniach węgla czarnego w Jaworznie. Odczyt Hugona Kowarzyka, inspektora gwareckich kopalń węgla w Jaworznie, wygłoszony w d. 29 kwietnia 1899 r. na zebraniu Towarzystwa górniczego w Krakowie. Z dwiema tablicami litografowanemi. Kraków, nakł. Towarzystwa górniczego, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
108213 Kowárz Wilhelm H. L. Gustav. Sätze aus allen Zweigen der Rechts- u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Jagellonischen Universität zu Krakau, Wilhelm H. L. Gustav Kowárz von Austerlitz in Mähren gebürtig, am 6. Mai 1865 um 3 Uhr Nachmittags im Collegium Juridicum öffentlich zu vertheidigen bereit ist. Krakau, in der Buchdruckerei der k. k. Universität, 1865,
108212 Kowarz Piotr. Prawidła główne gospodarstwa rolnego i hodowli bydła przez Piotra Kowarz Dyrektora Szkoły Rolniczej w Austryi Niższej, z 19 drzeworytami przełożył Seweryn Zdzitowiecki b. Nauczyciel Agronomii. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1870,
108208 (Kowary). Schmiedeberg. 3071. Königl. Preuss. Landes Aufnahme 1884. Herausgegeben 1886. Berlin, Lith. Anst. v. Franz Werner, (1886),
108209 Kowary. Schmiedeberg in Schlesien. 3071. Königl. Preuss. Landesaufnahme 1884. Herausgegeben 1886. (Berlin, po 1886),
108210 Kowary. Führer durch Schmiedeberg und seine Umgebungen für Besucher und Bewohner des Eglitzthales von Th. Eisenmänger. 2-te vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Schmiedeberg im Riesengebirge (Kowary), Verlag von R. Schirdewohn, C. Sommer's Buchhandlung, Hirschberg (Jelenia Góra), Bote aus dem Riesengebirge, 1896,
108211 Kowary.
108207 Kowarski W.
108206 Kowarski Grzbiet (Schmiedeberger Forstkamm).
108205 Kowarski Fr., pisarz Tow. Przem. w Ostrzeszowie.
108204 Kowanówko, koło Obornik.
108201 Kowalśkyj Wasyl Damianowycz, ukraiński pisarz, poseł Sejmu Krajowego Galicyjskiego II, III i IV kadencji oraz austriackiej Rady Państwa (1826-1911). Ruska czytanka dla wyższej gimnazii. Czast I. Wiedeń, L. Grund, 1852,
108202 Kowalśkyj Wasyl Damianowycz, ukraiński pisarz, poseł Sejmu Krajowego Galicyjskiego II, III i IV kadencji oraz austriackiej Rady Państwa (1826-1911). Ruśkyj i polśkyj Bukwar' dla uczyłyszcz narodnych w c. k. austrijskych krajach. Polski i ruski Elementarz dla szkół ludowych w c. k. austryackich krajach. W Wiedni, C. k. Dyrekcyja nakładu szkolnych knyżok, tyskopeczatano u Ł. Granda, 1855,
108203 Kowalśkyj Wasyl Damianowycz, ukraiński pisarz, poseł Sejmu Krajowego Galicyjskiego II, III i IV kadencji oraz austriackiej Rady Państwa (1826-1911).
108200 Kowalśkyj Tyt.
108199 Kowalskij Marian Albiertowicz.
108198 Kowalskij M. A.
108197 Kowalskij M.
108196 Kowalskij Iwan Iwanowicz. Bolezni głaz i slepota sriedi kriestijanskago nasielenija Sołotwinskoj wołosti, Żytomirskago ujezda, Wołynskoj gubiernii. Po dannym pogołownago osmotra. Dissiertacyja na stiepień doktora miedicyny J. J. Kowalskago. Cenzorami dissiertacyi, po poruczeniju Konfieriencyi, byli profiessora: Ł. G. Biellarminow, G. G. Skoriczenko i priwat-docent W. N. Dołganow. S.-Pietierburg, tip. S. W. Wołpianskago, 1898,