Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3092 Arcimowicz Hilary Jan Dr. Dissertatio inauguralis medico-practica de epistaxi, quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi ad gradum doctoris medicinae legitime capessendum publico medicorum iudicio submittit... medicinae magister Lituanus Seminarii Medici sumptibus Caesareis stabiliti ornatique alumnus anno MDCCCXIX die Maii. Vilnae, typis A. Marcinowski, 1819,
3093 Arcimowicz J. W.,
3094 Arcimowicz Michał. Wacław. Fragment poetyczny we dwóch obrazach przez Michała Drużynę. Paryż, nakł. autora, druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, 1863,
3095 Arciszewski Bazyli (ks. Tow. Jez., 1795–1856). Prawidła gramatyki francuzkiéj, ułożone nową metodą dla pilnych uczniów, którzy w siedmiu lekcyach dostatecznie gramatykę francuzką chcą poznać przez X. B. A... Lwów, druk. M. F. Poremby, 1849,
3096 Arciszewski Bazyli (ks. Tow. Jez., 1795–1856). Wykład historyczny i moralny świąt, obrzędów, zwyczajów kościoła katolickiego napisał X. ... T. J. Lwów, druk. Zakł. im. Ossol., 1852,
3097 Arciszewski Krzysztof (1592–1656). Pieśń ułożona przez IMĆ Pana... kiedy za listem Króla IMĆ z Brazylii do Holandyi powracał. R. 1637. Nowo wydana z rękopismu dochowanego w archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychtach Humieckich pod Kamieńcem Podolskim. Lwów, druk. Zakł. Narod. im. Ossol., MDCCCLXIV (1864),
3098 Arciszewski Krzysztof (1592–1656). Pieśń... (Polaka) dyssydenta sławnego w w. XVII rządcy Brazylii. (Przedruk z Bibl. Zakł. im. Ossolińskich 1848). Wydawca A. W.(eryha) D.(arowski). Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1863,
3099 Arciszewski Krzysztof (1592–1656).
3100 Arco,
3101 Arct Michał (1840–1916). Katalog książek i nut wydanych nakładem M. Arcta w Warszawie i Lublinie. Warszawa, księg. M. Arcta, druk. St. Niemiery, 1892,
3102 Arct Michał (1840–1916). Słowniczek wyrazów obcych zawierający wyrazy i wyrażenia, a także zwroty i przysłowia cudzoziemskie, używane w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej. Wydanie M. Arcta w Lublinie. Warszawa, M. Arct, druk. E. Skiwskiego, 1885,
3103 Arct Michał (1840–1916). Słowniczek 10.000 wyrazów, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej, Wydanie... Wyd. 2 popraw. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1893, Wydanie 3cie popraw. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1895,
3104 Arct Michał (1840–1916).
3105 Arct Stanisław (1818–1900). Katalog dzieł nakładowych w księgarni... w Lublinie. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1878,
3106 Arct-Golczewska Maria (1872–1913). Westchnienie do Boga, książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan katolików. Wyd. oddzielne dla kobiet i mężczyzn. (Pod pseud. Marya Halina). Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897,
3107 Arct-Golczewska Maria (1872–1913). Wiersze i deklamacye dla dzieci wybrane z poetów polskich przez Maryę Halinę. Warszawa, M. Arct, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
3108 Arctowski Henryk (1871–1958). De l'action de la chaleur sur le sulfure de carbone. (Odb. z Bulletins de l'Académie Royale de Belgique). Bruxelles, F. Hayez imprimeur, 1895,
3109 Arctowski Henryk (1871–1958). Beiträge zur Kenntnis des Lösungsvorganges. Zweite Mitteilung mit vier Figuren im Text. Über die Löslichkeit von Jod in Schwefelkohlenstoff und die Natur dieser Auflösung. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von Leopold Voss, Druck von Metzger & Wittig in Leipzig, (1894),
3110 Arctowski Henryk (1871–1958). Einige Bemerkungen über die Lösbarkeit fester Körper in Gasen. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von L. Voss, Druck von Metzger & Wittig in Leipzig, (1896),
3111 Arctowski Henryk (1871–1958). Les calottes glaciaires des régions antarctiques. (Odb. z Comptes Rendus des Séances de L'Académie des Sciences). Paris, Gauthier-Villars, (1900),
3112 Arctowski Henryk (1871–1958). Communications sur la dissolubilité. I Communication. De la solubilité des sels haloïdes du mercure dans le sulfure de carbone. (Odb. z Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique). Bruxelles, impr. F. Hayez, (1894),
3113 Arctowski Henryk (1871–1958). Communications sur la dissolubilité. Deuxième communication. De la solubilité de l'iode dans le sulfure de carbone et de la nature de ce phénomène de dissolution. (Odb. z Bulletins de l'Académie Royale de Belgique). Bruxelles, F. Hayez imprimeur, 1894,
3114 Arctowski Henryk (1871–1958). Sur les conditions méteorologiques des régions antarctiques. (Odb. z Ciel et Terre). (Bruxelles, 1900),
3115 Arctowski Henryk (1871–1958). Déterminations de la solubilité, à des températures très basses, de quelques composés organiques dans le sulfure de carbone. (Odb. z Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences.). Paris, Gauthier-Villars & fils, impr.-libraires, (1895),
3116 Arctowski Henryk (1871–1958). Über die Einwirkung der Hitze auf Schwefelkohlenstoff. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie), Hamburg und Leipzig, Verlag von L. Voss, 1895,
3117 Arctowski Henryk (1871–1958). Essai sur les réactions de double décomposition entre vapeurs. (Nadb. z Bulletin de l'Académie Royale de Belgique). Bruxelles, impr. F. Hayez, 1895,
3118 Arctowski Henryk (1871–1958). Etude de l'érosion dans le plateau Ardennais. (Nadb. z Bulletin de la Société Géologique de France). Paris, 1895,
3119 Arctowski Henryk (1871–1958). Expédition antarctique belge. Rapport préliminaire sur les sondages de la „Belgica”. (Odb. z Bull. de l'Acad. Roy. de Belgique). Bruxelles, impr. Hayez, (1899),
3120 Arctowski Henryk (1871–1958). Sur l'ancienne extension des glaciers dans la région des terres découvertes par l'expedition antarctique belge. (Odb. z Comptes Rendus des Sénces de l'Académie des-Sciences). Paris, Gauthier-Villars imprimeur libraire, (1900),
3121 Arctowski Henryk (1871–1958). Über die Flüchtigkeit des Chromsäureanhydrides. Mit 1 Figur im Text. (Nadb. z Zeitschrift für anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, Verlag von Leopold Voss, (1895),