Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97216 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Kilka badań starożytności warszawskich przez ... I. Ślady dawnych murów otaczających Miasto Stare. (Tak na okładce, na karcie tytułowej:) Ślady dawnych murów, otaczających miasto Starą Warszawę, odszukane w roku 1868. Z planem. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, Druk. Gazety Polskiej, 1870,
97215 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890) i Hoff Bogumił. Odezwa. (Prospekt dzieła: Lud polski, z datą: 3 V 1869). B. m. b. r.,
97214 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
97213 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Uczczenie zasług Oskara Kolberga znakomitego badacza ludu polskiego i ruskiego, zbieracza jego podań i pieśni. Na pamiątkę dla uczestniczących w hołdzie publicznym złożonym zasłużonemu pisarzowi w Krakowie 31 maja 1889 r. wydał członek Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej. Kraków, nakł. Wydawnictwa Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1889,
97212 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Oskar Kolberg. (Nekrolog, inc: „Członek kor. Akademii Umiejętności w Krakowie ...”). Kraków, Druk. Związkowa, (1890),
97211 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Jubileusz Oskara Kolberga. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcji, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1889,
97210 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia podał ... (Odb. z t. XIII Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Kraków, (G. Gebethner i Sp.), druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
9721 Bracia Obywatele! Bracia Obywatele! Poznań dnia 24. Marca 1848. Komitet narodowy. Potworowski, Chosłowski, Moraczewski, ks. Fromholz i in.
97209 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Zagadki z Lubelskiego, od Krasnego-Stawu i Gorzkowa (Nowa-Wieś, Jaślików, Krzywice, Piłaszkowice, Wielobycz). Podał... (Odb. z t. IX Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). B. m. b. r. (Kraków, 1885),
97208 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Właściwości, pieśni i tańce ludu Ziemi Dobrzyńskiej zebrał... (Odb. z t. VI Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882,
97207 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Rzecz o mowie ludu wielko-polskiego skréślił ... (Nadb. z t. I Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). B. m. dr. b. r. (Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1877),
97206 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Oskara Kolberga Przemyskie. Zarys etnograficzny. Kosztem Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie z pośmiertnych materyałow wydał Dr. I. Kopernicki. Z portretem autora i 4. rycinami. Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
97205 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił ..., Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu i muzycznego we Lwowie. Z rycinami podług rysunków Tadeusza Rybkowskiego. Tom I. Kraków, nakł. Autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882,
97204 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). O pieśniach litewskich. (Odb. z Dzwonu Literackiego). B. m. (Warszawa), druk. J. Kaczanowskiego, b. r. (1847),
97203 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludu polskiego, z melodyami i rycinami, zebrał ... Zeszyt 1—12. Warszawa, nakł. Wydawcy, Druk. J. Jaworskiego, 1856—1857,
97202 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludu polskiego, zebrał i rozwinął... Oddział pierwszy, poświęcony Wacławowi Zaleskiemu K. Wł. Wojcickiemu Żegocie Pauli Józefowi Konopce niezmordowanym współpracownikom w odgrzebywaniu skarbów umysłowych ludu. Poznań, nakł. księgarni J. K. Żupańskiego, Litografia W. Kurnatowskiego, b. r. (1842),
97201 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludu z Podola Rossyjskiego w latach 1858 i 1862 zebrał ... (Odb. z t. XII Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Tamże [Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1888,
97200 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludu litewskiego. Zebrał ... (Odb. z t. III Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1879,
9720 Bracia niezgodni. Bracia niezgodni,
972 Ajo,
97199 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludu (B. m. b. r.);
97198 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Pieśni ludowe do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu zebrał i ułożył ... Zeszyt 1—4. Warszawa, Lit. i Sztycharnia nut A. Dzwonkowskiego i Spki, b. r. (1862),
97197 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Mazowsze. Obraz etnograficzny skreślił... Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznego we Lwowie. Z rycinami podług rysunków W. Gersona. Tom I. Mazowsze polne. Część pierwsza. Wydanie z zapomogi kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem imienia Dra Józefa Mianowskiego. Kraków, Druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1885,
97196 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Przedstawił ... Serya I (właściwie II!). Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Sandomierskie. Warszawa, (w komisie G. Gebethnera i Wolffa), Druk. Jana Jaworskiego, 1865,
97195 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Krakowiaki i mazurki z okolic Krakowa, zebrał... (Odb. z dzieła pod tytułem: „Lud”, serya VI). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1874,
97194 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Jenike Emil, wspomnienie pośmiertne, przez O. K. Warszawa, 1852,
97193 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Chełmskie. Obraz etnograficzny. Skreślił ... Członek Kor. Akademii Umiejętności i honor. Towarz. Tatrzańskiego w Krakowie, Człon. Towarz. geograf. w Petersburgu, Człon. Towarz. etnograficznych w Paryżu i Lizbonie, Człon. honor. Tow. miłośników przyrody w Moskwie, Człon. Towarz. pedag. i muzycznego we Lwowie, oraz Człon. honor. Towarz. muzycznego w Warszawie. Z rycinami podług rysunków Walerego Elijasza. Tom I. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1890,
97192 Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890). Baśni z Polesia podał ... (Odb. z t. XIII Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
97191 Kolberg Krzysztof Juliusz Henryk.
97190 Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831).