Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81184 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Extrait du catalogue de la Librairie Polonaise (le janvier 1836). Paris, imp. Bourgogne et Martinet, 1836,
81183 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Extrait du catalogue de la librairie polonaise. 1. Septembre 1835. (Paris), druk. J. Bourgogne et Martinet, (1835),
81182 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Dodatek do kazań X. A. J. B. m. (Paryż), Drukarnia E. Martinet, w Xięgarni B. Behra (E. Bock) w Berlinie, b. r. (1872),
81181 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Omni Die. (Inc.: „Święto Świętego Kazimierza ...”, z datą: 1 III 1859). (Paryż), druk. L. Martinet, (1859),
81180 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Catalogue de la librairie Polonaise de ... et Cie, rue de Marais-Saint-Germain 17 bis à Paris. 1 Novembre 1838. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r. (1838),
81179 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Catalogue de la librairie polonaise à Paris ... le Mars 1838. (Paris), druk. Bourgogne et Martinet, b. r. (1838),
81178 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Catalogue de la librairie Polonaise (de A. Jełowicki et Cie) à Paris rue des Marais-Saint-Germain, nr. 17 bis. Livres, brochures etc ... Paris, impr. Bourgogne et Martinet. Octobre 1836,
81177 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Catalogue de la libraire polonaise à Paris, rue de Marais — Saint-Germain, Nr. 17 bis. Livres, brochures, estampes, litographies, gravures, médailles, musique, cartes, plans etc. Paris, Juillet, imprim. et fonderie A. Pinard, 1835,
81176 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Catalogue de la Librairie Polonaise à Paris, quai Voltaire, nr 11. Livres, brochures... Paris, imp: A. Pinard, 1835,
81175 Jełowicki Adolf Józef ks. (ur. 1863).
81174 Jełowicki Adolf Józef ks. (ur. 1863). Przechadzki po Jerozolimie i bliższych jej okolicach opisał ks. ... Ozdobione 21 illustracyami i 1 planem. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1897,
81173 Jełowicki Adolf Józef ks. (ur. 1863). Filistyni i kraj filistyński. Przez ks. ... (Odb. z Przeglądu Katolickiego). Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1893,
81172 Jełowicki Adolf Józef ks. (ur. 1863). Sześć dni w Kairze. B. m., 1893,
81171 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898).
81170 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898). Wskazówki gospodarskie. Podręcznik dla zarządzającego majątkiem stadnickim z pięćdziesięcioletniego doświadczenia ułożył ... Wydanie drugie znacznie powiększone. Warszawa, nakł. redakcyi Gazety Rolniczej, Gebethner i Wolff, Druk. Artyst. J. Sikorskiego, 1894,
81169 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898). Rodowód Bożeńców Jełowickich. B. m., 1885,
81168 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898). Przyczynek do historyi statystyki Süsmlich i Quételet wobec statystyki jako nauki indukcyjno-postrzegawczej. (Odb. z Ekonomisty). (Warszawa), u. Gebethnera i Wolffa, druk. A. Pajewskiego, 1872,
81167 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898). Podręcznik gospodarki majątku Stadnickiego jako instrukcja dla zarządzającego gospodarstwem spisany 1885 r. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1887,
81166 Jełowicki Adolf (ur. ok. 1840, zm. 1898). Mleczarstwo. Podług najnowszych źródeł opracował Dr. Fil. ... Wice-prezes Towarzystwa Witebskich Rolników, B. wice-prezes Wileńskiego Towarzystwa rolniczego, Członek Cesarskiego Wolnego Ekonomicznego Towarzystwa. Część I. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicz, 1889,
81165 Jełowicka Zuzanna.
81164 Jełowicka Maria.
81163 Jełowicka Janina z Czetwertyńskich (1840—1865).
81162 Jełowicka Janina z Czetwertyńskich (1840—1865). Śpiewnik. Kijów, wyd. L. Idzikowski.
81161 Jełowiccy.
81160 Jełagin Władimir Nikołajewicz (1831—1863). Nieskolko słow o Polsze i Litwie. (Pis'mo iz bywszej Litwy). Moskwa, 1864,
81159 Jełagin Władimir Nikołajewicz (1831—1863). Pis'mo k riedaktoru „Dnia” po powodu stati g. Grabowskogo. Moskwa, 1862,
81158 Jelsky.
81157 Jelski Włodzimierz (ur. 1820).
81156 Jelski Władysław.
81155 Jelski Władysław.