Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81215 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Miesiąc Maryi czyli rozmyślania na każdy dzień miesiąca o Jej życiu chwale i opiece porządkiem czasu ułożone a do Jej świąt zastosowane. Wydanie drugie za pozwoleniem cenzury duchownej rzymskiej (tak na okładce, na karcie tytułowej: Wydanie trzecie za pozwoleniem Cenzury duchownej rzymskiej). Berlin, księgarnia B. Behra, 1851 (tak na okładce, na karcie tytułowej: 1852),
81214 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Miesiąc Maryi, czyli rozmyślania na każdy dzień miesiąca o życiu ziemskiém i opiece niebieskiéj Najświętszej Panny porządkiem czasu ułożone a do Jej świąt zastosowane. Poznań, Księgarnia Katolicka, 1850,
81213 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Livres de fonds publié par ... et Cie au 1 janvier 1840. Paris, (druk.) Bourgogne et Martinet, b. r.,
81212 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiędza ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego Listy Duchowne 1843— 1877 z przydaniem Maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej Ojca Wentury na cześć Daniela O’Connella. Wydanie wtóre, pomnożone. Tamże [Berlin, w Xięgarni B. Behra, Paryż, drukarnia E. Martinet], 1877,
81211 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiędza ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego Listy duchowne 1843— 1874 z przydaniem maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej ojca (Joachima) Wentury na cześć Daniela O'Conella. Berlin, w Xięgarni B. Behra, Paryż, drukarnia E. Martinet, 1874,
81210 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Listy do rodaków przez Demokratę. Paryż, b. r. (1848), druk. L. Martinet,
81209 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Królowa Korony Polskiej. — Kazanie na dwóchsetną rocznicę ślubu Jana Kazimierza miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption), dnia 1 Kwietnia 1856 roku. Przez Xiędza ... Paryż, druk. L. Martinet, w Xięgarni Jacques Lecoffre et Cie, 1856,
81208 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Korona Męki Pańskiej. Xiążka do modlitwy i do rozmyślania; na uczczenie Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, ku większej czci i chwale Trójcy Przenajświętszej, ku wychwaleniu Niepokalanie Poczętej Błogosławionéj Marji Dziewicy Matki Bożéj. A ku zbawieniu bliźnich zebrana i ułożona; a zawierająca: Rozpamiętywania o Męce Pańskiéj i modlitwy Króla Leszczyńskiego, Rozpamiętywania męki i śmierci Chrystusowej i Modlitwy Ś. Alfonsa Ligorego. Koniec czterech Ewanjeliji o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa; tudzież Nowy zbiór nabożeństwa co najpotrzebniejszego: w końcu, Żywot Ś. Eustachjusza. Wydanie ozdobione rycinami. Berlin, nakł. księgarza B. Behra, b. r. (1843),
81207 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie na uroczystość Ś. Jana Kantego miane w Paryżu w Kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 19 Października 1856 roku przez X Paryż, w Xięgarni Jacques Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet, 1857,
81205 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie Xiędza ... ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego miane w Tarnopolu na święto Przeczystego Serca Bł. Panny Maryi, dnia 25 sierpnia 1872 r. Wydanie drugie. Nakładem Bractwa Serca Maryi w Tarnopolu. Tarnopol, druk. J. Pawłowskiego, 1873
81204 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie we Środę Popielcową miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 18 lutego 1863 r. — Kazanie przy uroczystem poświęceniu chorągwi polskich miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) w dzień Św. Trójcy ... dnia 31 maja 1863 r. B. m. b. r. (Paryż, 1863),
81203 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie we Środę Popielcową miane w Paryżu w Kościele Wniebowzięcia (del'Assomption) dnia 18 lutego 1863 r. przez Xiędza ... przełożonego missii polskiej w Paryżu. Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1863),
81202 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie na XXVIII rocznicę Powstania Narodowego miane w Paryżu w Kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 29 listopada 1858 roku przez X ... z dodaniem wezwania do składki na zbudowanie kościoła polskiego w Paryżu. Paryż, w Xięgarni Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet, 1859,
81201 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie na XXVI rocznicę Powstania Narodowego miane w Paryżu w Kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 29 Listopada 1856 roku przez Xiędza .., Paryż, w Xięgarni Jacques Lecoffre et Cie, 1857,
81200 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazanie z powodu pożaru Krakowa w dniu 18 lipca 1850 roku, miane na nabożeństwie żałobnem i pokutnem w Paryżu w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej, dnia 9 Sierpnia 1850 roku przez Xiędza ... Paryż, druk. Martinet, b. r. (1850),
81199 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kazania o Świętych Polskich i o Królowej Korony Polskiéj tudzież nauki przedślubne, mowy pogrzebowe i kazania przygodne przez xiędza ... poprzedzone listami Ojca Świętego Piusa IX a zakończone dokumentami odnoszącemi się do założenia Seminarium Polskiego w Rzymie i nauką o roztropności chrześciańskiej S. Wincentego à Paulo. Paryż, drak. E. Martinet; Berlin, w Xięgarni B. Behra (E. Bock), 1869,
81198 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Cztery kazania narodowe przez xiędza ... Lipsk, nakł. autora, druk. Nies'a (Carl B. Lorek), 1864,
81197 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Dwa kazania narodowe Xiędza ... Pierwsze miane w początkach powstania narodowego; drugie przy poświęceniu chorągwi polskich, a przy tém trzy listy do Ojca Świętego w rzeczy Kościoła i Polski i łaskawe Jego Świątobliwości Odpowiedzi. Paryż, w Xięgarni Polskiéj K. Królikowskiego, druk. E. Martinet, 1863,
81196 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Dwa kazania narodowe miane w Paryżu przez Xiędza ... Przełożonego missii polskiej w Paryżu. Pierwsze na XXX Rocznicę Powstania Narodowego, Drugie Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego a przytém do całéj Polski proźba o ofiary na zbudowanie kościoła polskiego w Paryżu. Paryż, w Xięgarni Jacques Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet, 1861,
81195 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Dwa kazania miane w Paryżu przez X... Pierwsze na uroczystość Ś. Jana Kantego. Drugie na XXVI Rocznicę Powstania Narodowego. (Tak na okładce, nadto każde z kazań ma oddzielną kartę tytułową:) Kazanie na uroczystość Ś. Jana Kantego miane w Paryżu w Kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 19 Października 1856 roku przez X ...; Kazanie na XXVI rocznicę powstania narodowego miane w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 29 listopada 1856 roku przez X ...). Paryż, Xięgarnia Jacques Lecoffre et Cie, druk. L. Martinet, 1857,
81194 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Katechizm pośredni do wykładania nauki chrześciańskiéj z rozkazu Piusa IX, Papieża ułożony i Xiążkę do nabożeństwa obejmującą najpotrzebniejsze rady, rozmyślania, modlitwy i pieśni dzieciom i rodzicom polskim pod opieką Niepokalanie Poczętej Boga Rodzicy Dziewicy ofiaruje Xiądz * * * Wydanie drugie. Berlin, w Xięgarni B. Behra, 1858,
81193 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Katechizm pośredni do wykładu nauki chrześciańskiéj i Książka do nabożeństwa dzieciom i rodzicom polskim z rozkazu Piusa IX. ułożona przez ks. Jełowickiego (Alex.). Wyd. drugie. Berlin, 1858,
81192 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Katechizm i Xiążka do nabożeństwa. B. m. b. r.,
81191 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Kalendarzyk pielgrzymstwa polskiego (Paryż 1838 i n.);
81190 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Xiądz Karol Kaczanowski dawny kapitan artyllerii z r. 1831. Paryż, druk. E. Martinet, 1873,
81189 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Jubileusz. (Z datą: Paryż, 12 III 1858). (Paryż), druk. L. Martinet, (1858),
81188 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Jezus, Maryja! (inc. „Za każde pobożne wezwanie...”, z datą: Paryż, 25 III 1863). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1863),
81187 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Głos obywatela polskiego w rzeczy sejmu i dynastji. do sześciu członków sejmu polskiego. Paryż, druk. Bourgogne et Martinet, 1841,
81186 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Extrait du Catalogue de la librairie polonaise à Paris. B. m. b. r. (Paryż 1846),
81185 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Extrait du catalogue de la Librairie Polonaise (de A. Jelowicki et Cie) à Paris 1 août 1837). (Paris), Impr. Bourgogne et Martinet, b. r. (1837),